Pielgrzymka do Meksyk (Mexico) – 10-17, Marca 2019

Pielgrzymka do Mexico była idealna pod każdym względem: po pierwsze – w podroż wyruszyła wspaniała, zwarta, dobrze rozumiejąca się grupa ludzi, nic nie stało na przeszkodzie aby charyzmat pielgrzymki była ociekający.  Po drugie – pogoda wymarzona, po trzecie, czwarte i piąte – kroczyliśmy śladami JPII w Guadalupe, a meksykanie adorują naszego rodaka z wielkim szacunkiem, zwiedziliśmy tez piękną katedrę w Guadalajara, miejsce męczeństwa 14-go chłopca zamordowanego za wiarę, codziennie mieliśmy Msze Swietą, obchodziliśmy imieniny, urodziny a nawet razem z Mariachi zespołem, wspólnie śpiewaliśmy Barkę, ulubiona pieśń JPII w dwóch językach jednocześnie, do pozazdroszczenia.  Ale to nie koniec, po kilku dniowym zwiedzaniu 3 dniowy wypoczynek oraz czas wolny w all inclusive hotelu w Puerto Vallarta. Pielgrzymka była idealnie przygotowana, zorganizowana i nadzorowana.