JUBILEUSZ 35-LECIA FUNDACJI JANA PAWŁA II

Obchody Jubileuszowe zostały zorganizowane w Rzymie w dniach od piątku 21 pażdziernika do poniedziałku 24 pażdziernika. Uczestniczyło w nich 48 kół i towarzystw Fundacji z 18 krajów.

W piątek- 21 pażdziernika, uczestnków spotkania jubileuszowego przyjął na audiencji Ojciec Święty Franciszek. Spotkanie miało miejsce w Sali Konsystorzu w Watykanie. W imieniu Fundacji Ojca Świętego powitał ks. kard. Stanisław Ryłko- Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. W słowach skierowanych do dobroczyńców Fundacji Jana Pawła II, Papież powiedział między innymi: ,,Wasza działalność rozciąga się już na wiele krajów świata, zwłaszcza w Europie Wschodniej, i wielu studentów skorzystało z waszej pomocy, z możliwości ukończenia studiów. Zachęcam was do wytrwania w zaangażowaniu na rzecz promocji i wspierania młodego pokolenia tak, aby mogło sprostać wyzwaniom życia, i być wrażliwym na Ewangelię i ducha wiary. Kształcenie młodzieży to inwestycja na przyszłość, aby nigdy młodym ludziom nie została skradziona nadzieja na lepsze jutro”. Mówił również o Roku Jubileuszowym, który skłania do refleksji nad wielkością Bożego Miłosierdzia. A także o podróży do Polski, gdzie, doświadczył radości w czasie Światowych Dni Młodzieży. Swoje wystąpienie Ojciec Święty zakończył słowami: ,,Ziemia polska wydała dwoje wielkich ludzi Świętą Faustynę Kowalską i Świętego Jana Pawła II, apostołów Bożego Miłosierdzia. Niech słowa a zwłaszcza przykłady z życia tych dwóch świetlanych świętych, zawsze hojnie inspirują wasze zaangażowanie. Niech Dziewica Maryja, Matka Miłosierdzia, chroni i towarzyszy wam. Serdecznie błogosławię was, wasze rodziny i wspólnoty”. Na zakończenie audiencji Papież Franciszek udzielił uczestnikom spotkania apostolskiego błogosławieństwa. Spotkanie z Ojcem Świętym, było dla wszystkich dużym wyróżnieniem i przeżyciem.

Po zakończonej audiencji udajemy się z grupą pielgrzymów nowojorskiego Koła do Bazyliki św. Piotra na indywidualną modlitwę przy grobie św. Jna Pawła II.

Sobota-22 pażdziernika, w Kościele przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. Uczestnicy przybyli na jubileusz spotykali się w kościele pw. Beata Maria Vergine Immaccolata na Via Cassia na uroczystej Mszy św., której przewodniczy arcybiskup Józef Kowalczyk. Eucharystię poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ks. abp Józef Kowalczyk podkreślił, że jest to Msza św. dziękczynna za potyfikat św. Jana Pawła II, którego kościól wspomina wlaśnie 22 pażdziernika, gdyż tego właśnie dnia w 1978 roku został uroczyście zainaugurowany pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Swoim śpiewem Mszę św. ubogacił chór dziecięcy Szczygiełki z Poniatowej pod dyrekcją Teresy Krasowskiej. Na zakończenie Eucharystii została wspólnie odśpiewana pieśń „Barka”, która na zawsze zrosła się z osobą św. Jana Pawła II.

Wieczorem w kościele Chiesa Nuova przy Via Corso Emanuele uczestniczyliśmy w pięknym koncercie muzyki renesansowej w wykonaniu zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej, który prowadzą Danuta i Witild Danielewiczowie. W programie znalazły się pieśni i utwory muzyczne między innymi: Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Josquin des Pres, Fryderyka Handla oraz innych kompozytorów stylizowane na muzykę dawną. Młodzież wystąpila w pięknych renesansowych strojach, dając popis gry na instrumentach dawnych i pięknego śpiewu oraz tańcow renesansowych. Występ spotkał się z aplauzem publiczności.          

Niedziela-23 pażdziernika,wszyskie koła i towarzystwa Fundacji spotykają się wczesnym rankiem przy Pałacu Anioła, aby wspólnie wyruszyć w procesji do Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. Grupę pielgrzymów prowadzi prezes nowojorskiego koła Mieczysław Pająk, który niesie krzyż. Zanim dotrzemy do Drzwi Świętych ztrzymujemy się na wyznaczonych stacjach, aby odmówić wspólnie modlitwy przygotowane na Nadzwyczajny Rok Święty. Pierwsza stacja-Moment skupienia-Zamek św. Anioła, druga- Matka Miłosierdzia-kościół Santa Maria in Traspontina, trzecia-Plac św. Piotra. Moment najważniejszy, przejście przez Drzwi Święte Miłosierdzia w bazylice: ,,Ktokolwiek wchodzi przez Drzwi Miłosierdzia może doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”(Papież Franciszek Bulla ogłaszająca ,,Misercordiae Vultus”). Procesję kończymy przy grobie św. Piotra modlitwą w intencji Ojca Św. Franciszka i słowami ,,Bądżcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny! (Łk 6,36).  

W Bazylice św. Piotra przy ołtarzu Katedry św. Piotra dla uczestników obchodów jubileuszowych została odprawiona Mszy św., której przewodniczył ks. kard Stanisław Dziwisz, świadek pontyfikatu Jana Pawła II w kocelebrze z ks. kard. Stanisławem Ryłko, ks. kard. Kazimierzem Nyczem wraz innymi biskupami i kapłanami przybyłymi na uroczystości. Eucharystia sprawowana była w intencji wszyskich członków, przyjaciól, dobroczyńcow i sympatyków Fundacji Jana Pawła II. Ks. kard Stanisław Dziwisz serdecznie podziękował za pracę na rzecz Fundacji, gromadzenie funduszy na edukację młodzieży i wsparcie duchowe dzieła św. Jana Pawła II.

Po uroczystościach w bazylice udajemy się na Plac św. Piotra, aby z Ojcem Świętym Franciszkiem odmówić ,,Anioł Pański” i wysłuchać niedzielnej katechezy.

W godzinach popołudniowych w kaplicy Domu Polskiego Jana Pawła II na Via Cassia została odprawiona Liturgia Słowa, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji. W trakcie nabożeństwa odbyło się uroczyste poświęcenie ,,Złotej Księgi Wdzięczności za Dar Świętego Jana Pawła II”. Wśrod dobroczyńców, których imiona zostały uwiecznione w tej Księdze jest również Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Nowego Jorku. Ks. kard. Stanisław Ryłko podziękował wszyskim darczyńcom za wpis do Złotej Księgi i wspieranie Fundacji.

Po oficjalnych uroczystościach, w ogrodach Domu Polskiego, został przygotowany bankiet, który uświetnił występem Dzicięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Maki” z USA.

  1. Był to przyjemnie spędzony czas w gronie przyjaciól Fundacji z całego świata.

W poniedzialek-24 pażdziernika, przyjaciele Fundacji spotkali się ponownie w Domu Polskim na Via Cassia z ks. dr Andrzejem Dobrzyńskim, który kieruje pracami Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Opowiedział on o pracy tej placówki, zasobach dokumentalnych, pamiątkach po św. Janie Pawle II.

Jubileusz 35-lecia utwierdził wszystkich przyjaciół Fundacji w przekonaniu, że nasza działalność powinna być kontynuowana, szczególnie na niwie pomocy materialnej dla mlodzieży z Europy Wschodniej, która kształci się na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Celem Fundacji na nadchodzące lata powinno być zainteresowanie ludzi młodych duchowym dziedzictwem i nauczaniem św. Jana Pawł II. Jak również zainteresowanie ich działalnością Fundacji.

                             ZOFIA TWAROWSKA