SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 20 października 2011 r.

Posted on: December 12th, 2011

 

W niedzielę 20 października w auli szkoły im.św.Stanisława Kostki na Greenpoincieodbyło się roczne, walne zebranie Fundacji  Jana Pawła II w Nowym Jorku. Spotkanie poprzedziła msza św.  w kościele św. Stanisława Kostki,  odprawiona w intencji  członkόw  Koła.

Podczas zebrania omόwiono działalność Koła w minionym roku, zreferowano jej  przychody i rozchody oraz wybrano nowy zarząd na następny rok. W skad nowego zarządu weszli: ks.Roman Gόrowski – honorowy kapelan, ks.  Jarosław Lawrenz,  Mieczysław Pająk – prezes,  Adam Jakubowski,  Barbara Ślaska,  Jadwiga Kawa, Jadwiga Kruk, Wiesława Kufel, Roksana Medyńska, Bożena Adamczyk,  Beata Dziewit,  Elżbieta Serdak,  Zofia  Twarowska,  Grażyna Jarosz,  Regina Pająk,  Anna Kurzyna,  Zenon Karaś,  Mieczysław Skrodzki,  Regina Krupa,  Gabriela Urbanowicz, Bożena Szawrycka.  Nowy zarząd Koła został zatwierdzony większością głosόw.

Obecnie Koło liczy 262 członkόw, na zebranie przybyły  62 osoby. Obrady zakończyliśmy wspόlną modlitwą do naszego patrona bł. Jana Pawła II.

                                                Z. Twarowska