Walne Zebranie – podsumowanie działalności Nowojorskiego Koła w 2015 r.

W niedzielę 22 listopada 2015 roku członkowie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku spotkali się na mszy świętej w kościele św. St. Kostki na Greenpoincie. Podziękowaliśmy Bogu za kolejny rok działalności Koła i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobroczyńców i Przyjaciół naszej Fundacji. Następnie udaliśmy się na Walne Zebranie, na […]

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 30 listopada 2014 r.

W niedziele 30 listopada 2014 roku, w auli Katolickiej Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, odbyło się doroczne, walne zebranie naszego Koła. Poprzedziła je msza święta koncelebrowana w kościele św. Stanisława Kostki. W intencji wszystkich członków i przyjaciół nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II modlił się kapelan Koła ks. Józef Szpilski. Na zebraniu podsumowano miniony rok […]

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 17 listopada 2013 r.

W  niedzielę  17 listopada  2013 roku, w auli Katolickiej  Akademii  św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, na Brooklynie,  odbyło sie doroczne, walne zebranie Koła. Poprzedziła je Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki, odprawiona  przez  kapelana – ks. Józefa  Szpilskiego, w intencji  wszyskich  członków  i  przyjaciół  nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II. Na zebraniu podsumowano miniony rok […]

WALNE ZEBRANIE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI – 25 LISTOPADA 2012R.

25 listopada w szkole im. Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie miało miejsce doroczne zebranie Fundacji Jana Pawła II. Tradycyjnie rozpoczęło się ono modlitwą, poprowadzoną przez ks. Jarosława Lorenca. Potem nastąpiło odczytanie: protokołu z walnego zebrania z 2011 roku, sprawozdania prezesa oraz sprawozdania finansowego. Po nich miały miejsce sprawozdania poszczególnych członków zarządu, dyskusja, spawozdanie komisji rewizyjnej, […]