O NAS/ABOUT US

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła z Krakowa został wybrany Papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Trzy lata pόźniej 16 października 1981r. Ojciec Święty specjalnym dekretem papieskim powołał do istnienia Fundację Jana Pawła II. W październiku 2011 roku Fundacja będzie obchodzić trzydziestolecie.

Nowojorskie Koło Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II istnieje od października 1997 roku.

Pomysł założenia Koła Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku zrodził się jednak wcześniej, kiedy to panowie Ryszard Konopka i Mieczysław Pająk przebywali w Rzymie w 1995 roku. Spotkali się tam z przedstawicielami rόżnych światowych Kόł Przyjaciόł Fundacji. Rozmowy z arcybiskupem Szczepanem Wesołym, ktόry pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji w Rzymie oraz panem Władysławem Zachariasiewiczem okazały się rόwnież bardzo inspirujące i pomocne.

Planόw nie udało się jednak szybko wprowadzić w życie. Zasadniczą przeszkodą okazał się być ciągły przepływ imigrantόw w Nowym Jorku. Prototyp Koła istniał już jednak na Long Island, lecz nie przetrwał przeprowadzki jego założycielki. Jednakowoż informacje i wskazόwki, ktόrych udzieliła pani Brooks, umożliwiły podtrzymanie planόw założenia Koła.

Po ponownym spotkaniu panόw: Konopki i Pająka z panem Zachariasiewiczem zapadła decyzja, by Koło zacząć organizować. Wkrόtce zostało zwołane zebranie, podczas ktόrego ustalono skład Zarządu. Następnie dzięki uprzejmości państwa Barbary i Ryszarda Konopkόw – właścicieli restauracji „Princess Manor” – zorganizowano wieczόr z arcybiskupem Szczepanem Wesołym, ktόry przybył do Nowego Jorku na obchody 125-lecia kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. W wieczorze tym wzięło udział ponad 100 osόb, a wspaniałomyślność państwa Konopkόw zapoczątkowała działalność nowojorskiego Koła.

Pierwszym kapelanem Koła został ojciec Krzysztof Wieliczko, ktόry natychmiast zaczął starania o oficjalne zarejestrowanie Koła Przyjaciόł Fundacji JPII w Archidiecezji Nowojorskiej jako organizacji „non profit” zwolnionej z opłat podatkowych.

Od trzynastu lat członkowie nowojorskiego Koła wspierają Fundację rzymską duchowo, moralnie i materialnie oraz realizują cele, ktόre postawił przed nimi Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II. Od 1997 roku przez Koło przewinęło się ponad 500 członkόw. Niektόrzy z nich wyprowadzili się z Nowego Jorku, inni wyjechali do Polski lub pożegnali się z nami i odeszli do Pana, ale co roku nowe osoby, ktόrym bliska jest pamięć naszego Wielkiego Rodaka, włączają się w działalność na rzecz Fundacji.

Prezesem Koła jest pan Mieczysław Pająk. Drugim kapelanem Koła został ksiądz Roman Gόrowski (obecnie kapelan honorowy). Opiekę duchową nad członkami i sympatykami Koła sprawuje teraz ksiądz Jarosław Lawrenz z parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie.

Zarząd Fundacji spotyka się raz w miesiącu w biurze Koła przy 134 Greenpoint Ave. w Nowym Jorku, gdzie planuje kolejne „Wydarzenia” Koła, z ktόrych dochόd wysyłany jest do Rzymu na cele Fundacji JPII. Zarząd wybierany jest co roku na Walnym Zebraniu Koła w trzecią niedzielę listopada.