OJCIEC KRZYSZTOF WIELICZKO , OSPPE, HONOROWYM GOŚCIEM FUNDACJI JANA PAWŁA II W NOWYM JORKU – 3 czerwca 2012 r.

Posted on: June 17th, 2012

Tradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest coroczny bankiet, na którym wyróżniona zostaje osoba duchowna szczególnie zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II.

W niedzielę, 3 czerwca w restauracji Princess Manor na Greenpoincie,  mieliśmy przyjemność uhonorować ojca dr. Krzysztofa Wieliczko na 15 jubileuszowym bankiecie. Jest to rok wyjątkowy dla naszego gościa, gdyż w maju obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Przez 22 lata pełnił on posługę zakonną i duszpasterską w Stanach Zjednoczonych. Najpierw był wikarym, a później proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie.  Z nowojorskim Kołem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest związany od początku jego istnienia. Kiedy w 1997 roku grupa wiernych  wystąpiła z ideą założenia Koła w Nowym Jorku, zarówno on jak i bracia paulini, poparli ich  inicjatywę. Kościół na Manhattanie stał się domem i miejscem spotkań Fundacji. Ojciec Krzysztof załatwił sprawy związane z rejestracją tej organizacji i został jej pierwszym kapelanem. Kiedy objął funkcję prowincjała ojców paulinów w USA, a potem przeora w Amerykańskiej Częstochowie zawsze serdecznie przyjmował przyjaciół i dobroczyńców Koła w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown oraz wspierał inicjatywy tej organizacji.

Obecnie jest administratorem Fundacji  Jana Pawła II w Rzymie i obejmuje troską wszystkie koła i stowarzyszenia Fundacji na całym świecie, czyli 45 kół w 18 krajach świata. Dba o rozwój dzieła zapoczątkowanego przez samego Jana Pawła II, który powołał do życia Fundację 16 października 1981 roku. Gdy  w ubiegłym roku  nowojorskie  Koło gościło w Rzymie na uroczystościach beatyfikacji Jana Pawła II, a w październiku na jubileuszu 30-lecia Fundacji ojciec Krzysztof otoczył nas troskliwą opieką i mimo wielu obowiązków, znalazł czas na indywidualną rozmowę z przyjaciółmi.

Przewodniczącą tegorocznego bankietu była Dorota Andraka,  znana Polonii – prezes Centrali  Polskich  Szkół  Dokształcających , dyrektor Szkoły Polskiej przy parafii świętych Cyryla i Metodego, a także osoba całym sercem zaangażowana w pracę z młodzieżą i wspierająca od wielu lat działalność Fundacji.

Na uroczystość  przybyli bracia paulini –  przeor zakonu Jerzy Maj, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika ojciec Tadeusz Lizińczyk, a także ojciec Michał Czyżewski. Był też  gość specjalny – wydelegowany przez ojca generała zakonu paulinów – ojciec profesor Andrzej Napiórkowski, wykładowca na Uniwersytecie  bł. Jana Pawła II w Krakowie.

Bankiet zaszczycili obecnością księża z polskich parafii, dyrektorzy polskich szkół dokształcających, nauczyciele, harcerze i zuchy, przedstawiciele kombatantów,  kół Fundacji z New Jersey i Filadelfii, najbliższa rodzina. Licznie przybyli parafianie i przyjaciele ojca Krzysztofa oraz ksiądz Mirosław Król, delegat ks. kard. Stanisława Dziwisza.

W części artystycznej wystąpił zespół pieśni i tańca – Maki, grupa muzyczna bł. Jana Pawła II z Manhattanu oraz  przedszkolaki ze szkoły polskiej przy parafii świętych Cyryla i Metodego.

Bankiet  dostarczył nam wspaniałych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół.

Ojcu Krzysztofowi życzymy nieustających łask Bożych, opieki błogosławionego Jana Pawła II i sukcesów w pracy na rzecz Fundacji.

ZOFIA TWAROWSKA