WALNE ZEBRANIE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI – 25 LISTOPADA 2012R.

Posted on: November 26th, 2012

25 listopada w szkole im. Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie miało miejsce doroczne zebranie Fundacji Jana Pawła II. Tradycyjnie rozpoczęło się ono modlitwą, poprowadzoną przez ks. Jarosława Lorenca. Potem nastąpiło odczytanie: protokołu z walnego zebrania z 2011 roku, sprawozdania prezesa oraz sprawozdania finansowego. Po nich miały miejsce sprawozdania poszczególnych członków zarządu, dyskusja, spawozdanie komisji rewizyjnej, sprawozdanie komisji skrutacyjnej oraz wybór nowego zarządu.

Ogromne podziękowania należą się Zarządowi Fundacji z 2011r., który krzewiąc nauczanie Jana Pawła II i pracując charytatywnie, poświęca temu celowi swój wolny czas i talenty. W tym roku w wyniku walnego głosowania wybrano nowy zarząd fundacji, który będzie sprawował swoje obowiązki przez kolejny rok. Do Zarządu weszli: Mieczysław Pająk – prezes, Barbara Ślaska, Adam Jakubowski, Jadwiga Kawa, Jadwiga Kruk, Grażyna Jarosz, Bożena Szawrycka, Roksana Medyńska, Beata Dziewit, Bożena Adamczyk, Zenon Karaś, Mieczysław Skrodzki, Regina Pająk, Wieslawa Kufel, Gabriella Urbanowicz, Anna Kurzyna, Ryszard Szeroszewski i Jan Bierowiec. Nastapiła też zmiana kapelana fundacji, którym przez ostatnie lata był ks. Jarosław Lorenc. Od tego roku funkcję tę będzie pełnił  ks. Jarosław Szpilski.

WSPOMNIENIE BL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI – 2012 R.

Posted on: November 12th, 2012

img_0492Jak co roku – 21 pazdziernika – spotkalismy sie i tym razem pod pomnikiem kapelana Solidarnosci.

75 PARADA PULASKIEGO NA MANHATTANIE – 2012 r.

Posted on: November 12th, 2012

img_0508Tegoroczna Parada Pulaskiego byla kolorowa i radosna, mimo niezbyt ladnej pogody.