Wazne wydarzenie! 10 luty 2013 r.

Posted on: February 11th, 2013

Pope Benedict stepping down, cites poor health!

Papiez Benedykt XVI oglosil swoje ustapienie!

Oswiadczenie Benedykta XVI – poniedzialek 10 lutego 2013r.  (← kliknij, zeby zobaczyc i uslyszec Benedykta XVI)

 

28 lutego nastąpi okres “sede vacante” ( z łac. “nieobsadzona stolica”), określający okres wakansu Stolicy Apostolskiej. Władzę w Kościele przejmie Kolegium Kardynalskie z jego dziekanem na czele.

Od kwietnia 2005 roku jest to kard. Angelo Sodano, który na tym stanowisku zastąpił kard. Josepha Ratzingera.

Oświadczenie Benedykta XVI zapowiadającego swoje ustąpienie, źródło: Radio Watykańskie

“Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża. Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu. W Watykanie, 10 lutego 2013 r.” (tekst wydrukowany w “Tygodniku Powszechnym”)

http://youtu.be/TzAC5tGJ_Nk (kliknij →) Oswiadczenie papieza Benedykta XVI