KSIĄDZ RYSZARD KOPER HONOROWYM GOŚCIEM BANKIETU FUNDACJI JANA PAWŁA II – czerwiec 2013 r.

Posted on: June 5th, 2013

Już po raz szesnasty Koło Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku miało przyjemność uhonorowania księdza, ktόry szczegόlnie zasłużył się dla Polonii i aktywnie wspόłpracuje z naszą Fundacją.

SONY DSC

Gościem honorowym tegorocznego bankietu, zorganizowanego w restauracji Princess Manor, był ksiądz Ryszard Koper, ktόry od 1991 roku posługuje w parafii św. Krzyża na Maspeth.

Na uroczystość przybyli przyjaciele i dobroczyńcy Fundacji, a także duża grupa parafian księdza Ryszarda. Zebranych na sali gości serdecznie powitali: prezes Fundacji Mieczysław Pająk i pani Zofia Twarowska, ktόra pełniła funkcję przewodniczącej naszego bankietu.

Bankiet poprowadziła i monitorowała Kasia Ziółkowska związana nie tylko z parafią św. Krzyża, ale takze  z Kołem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku.

A oto zyciorysy naszego Honorowego Goscie i Gospodyni tegorocznego Bankietu:

KSIADZ KANONIK RYSZARD KOPER

Otrzymał święcenia kapłańskie 12 czerwca 1977 roku, ponad 12 lat pracował na zielonym chełmskim wzgórzu w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Mayi Panny. Parafia ta liczyła 30 tysięcy wiernych, w tym 12 tysięcy dzieci i młodzieży. Oprócz codziennej pracy duszpasterskiej i katechezy ks. Ryszard prowadził grupy oazowe oraz organizował pielgrzymki, w tym piesze do Częstochowy.

Po czternastu latach pracy w Polsce ks. Ryszard wyruszył do USA. W Nowym Jorku posługuje od wielu lat w Maspeth, w parafii polonijnej św. Krzyża. Oprócz zwyczajnej pracy duszpasterskiej, ks. Ryszard w nowej parafii odnalazł także ducha polskich oaz. Wraz z grupą muzyczną Te Deum organizował rekolekcje oazowe i rozpoczął nocne czuwania, w których bardzo licznie uczestniczyła młodzież.

Za nim jeszcze ogłoszono siostrę Faustynę Kowalską błogosławioną organizował nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. W roku 2010 wyruszył z pielgrzymami do Fatimy, skąd przywieziono figurę Matki Bożej Fatimskiej, dając początek nabożeństwom fatimskim w parafii św. Krzyża. W ostatnich latach ks. Ryszard był zaangażowany w powstanie dziecięcego zespołu muzycznego Gaudete, który z racji 100-lecia parafii nagrał płytę oraz w Stowarzyszenie Żywego Różańca, które w ostatnich latach powiększyło się o Różaniec Rodziców i Dzieci. Obecne Stowarzyszenie Żywego Różańca liczy ponad 200 osób.

Niejako osobnym rozdziałem są pielgrzymki do miejsc świętych, które odgrywają bardzo ważną rolę w życiu wiary. Na pielgrzymce wierni odkrywają głębię i piękno wiary, wiary odmieniającej życie. Pielgrzymują z nim nie tylko wierni z parafii św. Krzyża, ale także z innych stanów, a nawet krajów. Pielgrzymi docierają do najdalszych zakątków świata. Ks. Ryszard utrwala odwiedzane miejsca na fotografiach, które później wykorzystuje w albumach książkach i przewodnikach.

Kapelan polskiej szkoły im. bł. Jana Pawła II. Wraz z Polską Szkołą zaczął organizować Festiwale Kultury Polskiej (w tym roku będzie już 19) i festyny dla dzieci. Festiwale swym zasięgiem przekraczają granice metropolii nowojorskiej. Przekazywanie dzieciom i młodzieży polskiej kultury, jak mówi ks. Ryszard jest jego przyjemnością i radością.

Początkowa tęsknota za rodzinnymi stronami stała się impulsem do pisania. Zaczął publikować na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela” artykuły, które miały nieraz formę jakby listów pisanych do przyjaciół w Polsce. A później, tzn. dwadzieścia lat temu na stałe zagościł na łamach tygodnika polonijnego „Kurier Plus”. Dzięki życzliwości i otwartości redakcji „Kuriera Plus” tygodnik ten stał się jego drugą amboną, dając możliwość dotarcia ze słowem Bożym do tysięcy czytelników.

Ks. Ryszard do tej pory wydał 28 książek i albumów.  Czasami w prasie ukazują się jego wiersze, ale jak sam mówi najczęściej pisze je do szuflady. Bardzo ważnym miejscem głoszenia Ewangelii i propagowania tradycji i kultury polskiej jest strona internetowa ks. Ryszarda, na którą wszystkich zapraszamy:     (www.ryszardkoper.pl).

ZOFIA TWAROWSKA

Zofia Twarowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister filologii polskiej. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej oraz krakowskich liceach i zdobyła pierwszy stopień specjalizacji zawodowej. W roku 2000 wraz z całą rodziną przyleciała do Nowego Jorku. Swój czas dzieli pomiędzy domem i pracą społeczną na rzecz Polonii. Kilka lat pracowała jako nauczycielka w szkole polonijnej im. Św. Królowej Jadwigi na Ridgewood. Aktywnie uczestniczy w życiu religijnym i kulturalnym w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża na Maspeth. Jako wolontariusz pomaga w organizowaniu Festiwalu Kultury Polskiej w tej wspólnocie parafialnej. Jest członkinią Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i bierze udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez tą instytucję.

Z Fundacją Jana Pawła II zetknęła się po raz pierwszy w 2004 roku. Od tego czasu z wielkim zaangażowaniem pracuje dla nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, biorąc udział w jego wydarzeniach. W zarządzie Koła pełni funkcję kronikarki i korespondentki. Jest współredaktorką Biuletynu Koła. Na bieżąco umieszcza relacje i zdjęcia z aktualnych wydarzeń na stronie internetowej tej organizacji. Współpracuje również z Fundacją Jana Pawła II w Rzymie, która informuje o aktualnych wydarzeniach nowojorskiego Koła. Jako przedstawicielka zarządu uczestniczyła w dwóch jubileuszach Fundacji w Rzymie w 2006 i 2011 roku. Wzięła udział w pielgrzymce z okazji jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes, reprezentując nowojorskie Koło wśród innych grup Fundacji, licznie przybyłych z całego świata na te obchody. Całej pielgrzymce przewodniczył ksiądz abp. Szczepan Wesoły, Przewodniczący Rady Fundacji. Obszerną relację z tego wydarzenia zamieściła w biuletynach Fundacji. W pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, podczas nocnego czuwania w kościele Św. Krzyża na Maspeth, wygłosiła prelekcję o historii Fundacji, jej celach i działalności.

Współpracuje z polonijnym tygodnikiem ,,Kurier Plus”, w którym zamieszcza artykuły i zdjęcia promujące pontyfikat Bł. Jana Pawła II i działalność nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Dała się poznać jako osoba kreatywa i odpowiedzialna za działania, które wykonuje.

Jest miłośniczką muzyki klasycznej i operowej. Bierze udział w wydarzeniach kulturalnych nowojorskiej Polonii: wystawach malarskich, fotograficznych, promocji książek. Lubi turystykę pieszą, należy do nowojorskiego Hiking Club.

Ma trójkę dorosłych dzieci: Kasię, Radka i Przemka, które chętnie wspierają Mamę w jej działalności na rzecz Fundacji.