ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 30 listopada 2014 r.

Posted on: December 7th, 2014

IMG_2747

W niedziele 30 listopada 2014 roku, w auli Katolickiej Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, odbyło się doroczne, walne zebranie naszego Koła. Poprzedziła je msza święta koncelebrowana w kościele św. Stanisława Kostki. W intencji wszystkich członków i przyjaciół nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II modlił się kapelan Koła ks. Józef Szpilski.

IMG_2740

Na zebraniu podsumowano miniony rok działalności. W mijającym roku zostały odprawione trzy msze św. rocznicowe oraz dziękczynna za kanonizację naszego Rodaka – świętego Jana Pawła II koncelebrowana przez ks. kard. Stanisława Dziwisza w kościele św. Alojzego na Ridgewood. Odbyło się siedem innych uroczystości, które były zaplanowane w kalendarzu naszych wydarzeń. Zorganizowano również pielgrzymki: pierwszą do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII (połączoną z wyjazdem na Maltę i Sycylię – szlakiem św. Pawła Apostoła) oraz drugą – dziękczynną za dar kanonizacji naszego założyciela do Matki Bożej z Gwadelupe w Meksyku.

IMG_2739Pod patronatem nowojorskiego Koła odbył się też Konkurs Papieski, w którym wzięła udział młodzież licealna z Polskich Szkol Dokształcających. Relacje z tych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Koła: www.jp2fny.org oraz w Biuletynie. Następnie omówiono sprawy finansowe -przychody i rozchody. Na rozwój Fundacji wysłano do Rzymu 22.500 dolarów. W kolejnym punkcie zebrania poszczególne komisje złożyły sprawozdanie ze swej działalności.

IMG_2738Wybrano również nowy Zarząd, który będzie kierował pracą Koła w kolejnym roku działalności. W skład jego weszli: ks. Józef Szpilski, Mieczysław Pająk , Barbara Ślaska, Bożena Adamczyk, Grażyna Jarosz, Zenon Karaś, Jadwiga Kawa, Jerzy Krecioch, Jadwiga Kruk, Wiesława Kufel, Anna Kurzyna, Roksana Medyńska, Regina Pająk, Elżbieta Serdak, Mieczysław Skrodzki, Ryszard Szereszewski, Bożena Szawrycka, Zofia Twarowska, Ewa Wojciechowska, Gabriela Urbanowicz. Nowy zarząd Koła został zatwierdzony większością głosów. Na zebraniu obecnych było 69 osób.

IMG_2743

Na zakończenie prezes Mieczysław Pająk podziękował wszystkim zebranym za wspieranie Fundacji materialnie i poprzez modlitwę. Przedstawił również plany na nadchodzący rok pracy Kola. Obrady zakończono modlitwą, a kapelan Koła ksiądz Józef Szpilski udzielił wszystkim błogosławieństwa. Zofia Twarowska