OJCIEC TADEUSZ LIZIŃCZYK UHONOROWANY PRZEZ FUNDACJĘ JANA PAWŁA II – 7 czerwca 2015 r.

Posted on: June 29th, 2015

Ojciec T. Lizinczyk ze swoimi parafianami i uczniami z PSD

Tradycją Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest coroczny bankiet, na którym zostaje uhonorowana osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku do grona wyróżnionych dołączył ojciec Tadeusz Lizińczyk – paulin, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. W niedzielę 7 czerwca w sali bankietowej Princess Manor na Greenpoincie to właśnie on został uhonorowany specjalnym bankietem.

Ojciec Tadeusz został skierowany do posługi duszpasterskiej w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w USA w 2006 roku. W latach 2008-2011 pełnił w nim funkcje przeora oraz definitora Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów. Od 2011 roku jest proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. W czasie Kapituły Prowincjonalnej w roku 2014 został wybrany Wikariuszem Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów. Dał się on poznać jako wielki Przyjaciel Fundacji Jana Pawła II, zawsze życzliwie wspierający wszelkie inicjatywy i działalność nowojorskiego Koła. Z radością gości naszą organizację na mszach św. rocznicowych związanych ze św. Janem Pawłem II. O sobie mówi, że jego pasją jest poznawanie nowych miejsc i pomaganie innym w odkrywaniu obecności Chrystusa w ich życiu.

Honorową Przewodniczącą bankietu była Beata Popowska, dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej im. ojca Augustyna Kordeckiego przy parafii św. Stanisława B i M. Jest osobą całym sercem oddaną pracy pedagogicznej z dziećmi. Uczy muzyki, prowadzi chór dziecięcy, a także aktywnie działa w Radzie Parafialnej i Komitecie Parady Pułaskiego.

Gości przybyłych na bankiet serdecznie powitał prezes Koła, Mieczysław Pająk. Przypomniał cele i zadania tej organizacji, która została powołana z woli Ojca Świętego – 16 października 1981 roku. Jej cele to dokumentacja i upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II oraz zachowanie i rozwój Jego duchowego dziedzictwa, a także pomoc stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej, studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Podziękował za udział w bankiecie, z którego dochód wesprze rozwój i dalszą działalność Fundacji.

Następnie przedstawiono sylwetkę bohatera bankietu – ojca Tadeusz Lizińczyka. Jako pierwszy zabrał głos kapelan Koła ks. Józef Szpilski. Przewodnicząca bankietu – Beata Popowska przedstawiła swojego proboszcza jako duchownego, który jest otwarty na współpracę, a praca z nim jest przywilejem. ,,Św. Jan Maria Vianney mówił, że dobry pasterz jest największym darem, jaki Bóg może dać parafii. Bóg pobłogosławił naszą parafię dając nam bardzo dobrego pasterza, którym jest ojciec Tadeusz”- powiedziała. Życiorys proboszcza przedstawił wikary parafii św. Stanisława B i M, ojciec Piotr Bednarski. Kiedy rozpoczął swoje wystąpienie gość honorowy, rozległy się gromkie brawa od parafian. Ojciec podziękował za wyróżnienie go bankietem, podkreślając, że odbiera to jako wyróżnienie całej parafii. Jednocześnie cieszy się, że poprzez udział w bankiecie tak licznego grona parafian dołożono cegiełkę do dalszego rozwoju Fundacji. Powiedział także, że życie w parafii ma różne aspekty: modlitewny, społeczny i inne, ale najważniejsze jest, by skupić się na ołtarzu Pańskim.

Kiedy przyszedł czas na życzenia dla ojca Tadeusz popłynęły ciepłe słowa i wyrazy wdzięczności od całej wspólnoty parafialnej i organizacji działających przy parafii, a także od nauczycieli, uczniów i harcerzy hufca Podhale. Najpiękniejsze życzenia popłynęły od najmłodszych. Uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii przygotowali specjalny program artystyczny. Były wiersze i piosenki okolicznościowe dla proboszcza, które wszystkich wzruszyły swoją wymową. Dzieci zakończyły swój występ piosenką „ Wadowice”, która przeniosła słuchaczy w rodzinne strony Ojca Świętego i przypomniała Jego pielgrzymkę do Ojczyzny w 1999 roku, kiedy to odwiedził swoje rodzinne miasto.

bankiet 2015c

Bankiet zaszczycił swoją obecnością ks. bp dr Witold Mroziewski, który został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji brooklyńskiej. Było to duże wyróżnienie dla wszystkich obecnych na tej uroczystości, gdyż mogli otrzymać od niego specjalne błogosławieństwo w czasie wygłoszonej Inwokacji. Ks. bp jest długoletnim Przyjacielem Fundacji, chętnie gości na uroczystościach naszej organizacji, wspierając ją modlitwą i materialnie. Gratulujemy mu nominacji i życzymy łask Bożych, zapewniając o modlitwie w Jego intencji.

Na uroczystość przybyli także ojcowie paulini, księża z Polskiego Apostolatu, między innymi ks. prałat Piotr Zendzian, ks. Marek Sobczak, ks. Tadeusz Maciejewski, ks. kanonik Adam Kurowski, ks. Grzegorz Stasiak (obecnie koordynator Polskiego Apostolatu), przedstawiciele organizacji polonijnych, konsul RP Mateusz Stąsiek wraz z rodziną, a także nauczyciele i uczniowie z polskich szkół. Z wielką radością powitaliśmy panią Jadwigę Kawę, która przyjechała na tę uroczystość z Kalifornii, gdzie obecnie przebywa. Była ona długoletnią członkinią zarządu nowojorskiego Koła i przez kilkanaście lat związana była z parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

bankiet 2015l

W czasie spotkania podsumowano działalność naszego Kola skierowana do młodzieży polonijnej. Tego dnia zostały ogłoszone wyniki amerykańskiej edycji XI Konkursu Papieskiego, który organizuje Instytut Tertio Millennio z Krakowa. Główną nagrodą w tym internetowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II  jest wyjazd do Włoch. Nowojorskie Koło funduje zwycięzcy z USA bilet lotniczy do Rzymu. Nad całością konkursu w USA czuwa Elżbieta Serdak, a w komisji oceniającej prace pisemne finalistów byli: kapelan Koła ks. Józef Szpilski, Zofia Twarowska, Anna Bierowiec – PSzD im. ojca A. Kordeckiego z Manhattanu.

 

Bankiet 2

W tegorocznym konkursie wzięło udział dziewięciu uczniów z Polskich Szkół Dokształcających ze stanów Nowy Jork, New Jersey oraz Connecticut. W finale znalazło się pięć uczennic: Nicole Zarzycka z PSzD ,,Ogniwo” w Trenton, NJ; Klaudia Skoczek z PSzD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ; Natalia Sokolnicki z PSzD w Clark, NJ oraz Weronika Patycka i Kinga Kuczyński obie z PSzD przy parafii św. Cyryla i Metodego na Greenpoicie, NY. Tegoroczną laureatką Konkursu Papieskiego została uczennica Klaudia Skoczek z PSzD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, New Jersey. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy wielu sukcesów.

 

Bankiet 6 Wystawa i artysci-Ch.Bar,S.Rysztof,N.Bar

Wręczono też nagrody zwycięzcom Konkursu Plastycznego „Papież, Polak, Pielgrzym”, który zorganizował Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z Krakowa, a jednym z patronów tego konkursu było Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

 

Bankiet 7 Laureaci Konkursu Plastycznego-Papiez,Polak,Pielgrzym

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: Samantha Rysztof – lat 6, Natalie Bar – lat 8, Christian Bar – lat 10 z dziecięcego klubu plastycznego przy Szkole Języka i Kultury Polskiej im św. Jana Pawła II na Maspeth (opiekun – Teresa Rysztof) oraz Ewa Pękala – lat 10 i Alicja Czajkowska – lat 14 z PSzD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie (opiekun – Małgorzata Czajkowski). Młodym artystom gratulujemy.

Bankiet był wspaniałą okazją do miłego spotkania w gronie Przyjaciół, wsparcia dzieła Ojca Świętego – Jana Pawła II, jakim jest Fundacja i podziękowania wspaniałemu polonijnemu duchownemu – ojcu Tadeuszowi, zarówno za współpracę z Fundacją, jak i za pracę na rzecz nowojorskiej Polonii. Życzymy mu wielu łask Bożych oraz opieki św. Jana Pawła II.

Zobacz zdjecia w Galerii

ZOFIA TWAROWSKA