KONSEKRACJA KS. BISKUPA WITOLDA MROZIEWSKIEGO – 20 LIPCA 2015R.

Posted on: July 18th, 2015

IMG_3363

Wspólnota wiernych diecezji brooklyńskiej – 20 lipca, przeżywała radość z konsekracji dwoch nowych biskupow pomocniczych ks. bpa Witolda Mroziewskiego i ks. bpa Jamesa Massa. Dla Polonii nowojorskiej było to historyczne wydarzenie, gdyż uczestniczyła w konsekracji pierwszego Polaka, który został wyniesiony, z woli Ojca Świętego Franciszka, do godności biskupa pomocniczego diecezji brooklyńskiej. Uroczystości odbyły się w ko-katedrze św. Józefa na Brooklynie. Przewodniczył im ordynariusz Brooklynu ks. bp Nicholas DiMarzio. Wraz z nim w uroczystości konsekracyjnej uczestniczyło 28 biskupów z Polski i Stanów Zjednoczonych oraz dwóch kardynałów – ks. Kardynał Theodore McCarrik z Waszyngtonu i ks. kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku.IMG_3387

Z Polski na konsekrację przybyli – ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Juliusz Paetz, który w roku 1991 udzielał święceń kapłańskich ks. Witoldowi Mroziewskiemu oraz ks. bp Tadeusz Bronakowski-biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, która w roku 1992 skierowała ks. Witolda do posługi duszpasterskiej w Nowym Jorku.

IMG_3366

Mszę św. koncelebrowało kilkuset kapłanów z polskich i amerykańskich parafii, a także koledzy ks. Witolda z seminarium. Bogata w gesty i symbolikę religijna ceremonia konsekracji dostarczyła wszystkim wiernym zgromadzonym na Eucharystii chwil wzruszenia i głębokich przeżyć duchowych. Rozpoczęła się odczytaniem listów przez Nuncjusza Apostolskiego w USA – ks. abpa Carlo Mario Vigano, o nadaniu godności biskupiej ks. Witoldowi Mroziewskiemu i ks. Jamesowi Massa. IMG_3323newNastępnie konsekrator ks. bp N. DiMarzio nałożył na ich głowy ręce, a za nim uczynili to wszyscy biskupi sprawujący Eucharystię. Jest to symbol przekazania Ducha Świętego nowo wyświęcanym biskupom.

IMG_3348

Po modlitwie konsekracyjnej została im przekazana księga Ewangelii i odbyło się namaszczenie Krzyżmem św.

new 1

IMG_3361

Wyświęcani biskupi otrzymali insygnia biskupie- pierścień, mitrę i pastorał. W czasie Mszy św. było kilka polskich akcentów. Biskup Nicholas DiMarzio powitał Polaków przybyłych do katedry w języku polskim, pierwsze czytanie było w naszym ojczystym języku i pieśń, Witaj, Jezu, Synu Maryi…’’ śpiewana podczas Komunii świętej.

Po zakończonej ceremonii konsekracji ks. bp Witold Mroziewski podziękował Papieżowi Franciszkowi za nominację i zaufanie, jakim go obdarzył i obiecał wiernie służyć powierzonym mu wiernym, Kościołowi i Bogu. Podziękowania skierował do konsekratorów, księży, wiernych i rodziny, która zawsze go wspierała w służbie Chrystusowi.

IMG_3342Najpiękniejsze słowa podziękowania popłynęły do mamy – Wacławy, która przybyła na tę uroczystość z Polski. Również ks. bp N. DiMarzio podziękował pani Wacławie za udział w konsekracji.

IMG_3392

Nowo wyświęceni biskupi udzielili wiernym zgromadzonym w katedrze uroczystego błogosławieństwa. Każdemu z nas towarzyszyło wzruszenie i duma, że Polonia nowojorska ma swojego biskupa. Szczególnie wyróżniona czuła się wspólnota wiernych z parafii św. Krzyża na Maspeth, w której ks. bp Witold Mroziewski jest proboszczem.

image221

 

 

Po uroczystościach religijnych w godzinach wieczornych w sali bankietowej Terrace on the Park na Queensie wydano uroczysty bankiet na cześć nowo wyświęconego biskupa. Przybyli na niego wierni z całej metropolii nowojorskiej, goście z Polski, biskupi, księża i najbliższa rodzina. Obecny był ordynariusz Brooklynu ks. bp N. DiMarzio.

Władze polskie reprezentowały Urszula Gacek, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku i vice konsul Alicja Tunk. Zgodnie z polską tradycją ks. bp Witold Mroziewski został powitany przez Polonię chlebem i solą. Następnie glos zabrali hierarchowie Kościoła z Polski, między innymi ks. bp Artur Miziński – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz konsul Urszula Gacek. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali, że wyświęcenie na biskupa pomocniczego Brooklynu Polaka, jest wielkim wyróżnieniem dla całej Polonii nowojorskiej.

Fundacja z b. MroziewskimPo inwokacji, prezentacji sylwetki ks. biskupa i programie artystycznym przyszedł czas na indywidualne gratulacje i życzenia dla biskupa od gości obecnych na bankiecie. Każdy mógł otrzymać indywidulane błogosławieństwo i zrobić pamiątkowe zdjęcie z biskupem.

W swoim, przemówieniu podczas, bankietu ks. bp Witold Mroziewski powiedział: „Poprzez święcenia zostałem włączony do kolegium następcy Apostołów. Rozpoczynam dziś nową drogę. Jest to wielki dar, a zarazem wielkie zadanie i temu zadaniu będę starał się podołać. Proszę o modlitwę wszystkich zgromadzonych i sam też otaczam wszystkich swoją modlitwą’’.

Fundacja na bankiecie b. Mroziewskiego

Zarówno w Mszy świętej, jak i w bankiecie uczestniczyli członkowie zarządu Nowojorskiego Kola Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Ks. bp Witold Mroziewski od kilkunastu lat jest Przyjacielem Fundacji Jana Pawła II, wspiera jej działalność i chętnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach tej organizacji.

Ks. biskupowi gratulujemy i życzymy łask Bożych w wypełnianiu nowych zadań, jakie przed nim stoją dla dobra Kościoła powszechnego i nowojorskiego.

Tekst i zdjęcia ZOFIA TWAROWSKA