Spotkanie Opłatkowe -12 Grudnia 2021 Roku

Posted on: January 30th, 2022

W niedzielę, 12 grudnia 2021 roku w auli przy parafii Matki Bożej Pocieszenia na Williamsburgu-Brooklyn spotkali się członkowie i przyjaciele Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Licznie przybyli księża z polskich parafii i biskup Witold Mroziewski. Spotkanie rozpoczął prezes Koła Mieczysław Pająk, który serdecznie powitał gości po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem. Kapelan Koła ks. Józef Szpilski odmówił modlitwę, poświęcił opłatki i pobłogosławił zebranych. Zgodnie z polską tradycją przełamano się opłatkiem, składając  sobie wzajemnie życzena świąteczno-noworoczne.

W części artystycznej uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza z Brooklynu zaprezentowali szopkę krakowską, którą wykonali  pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Czajkowskiej. Opiekun młodzieży nauczyciel Wojciech Krzyształowicz opowiedział o technice konstruowania szopki krakowskiej i jej tradycyjnych elementów, które nawiązują do zabytków Krakowa. Uczniowie przedstawili historię szopki krakowskiej, która sięga 1937 roku i jest kultywowana do dnia dzisiejszego. W każdy pierwszy czwartek grudnia szopki prezentowane są na cokole pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie. Po zakończeniu konkursu są one wystawiane w  Pałacu Krzysztofory. Tradycja ta od 2014 roku wpisana jest na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a od 2018 roku tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na Liście Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Podsumowaniem opowieści o szopkach krakowskich było odegranie na trąbce hejnału mariackiego przez jednego z uczniów. Występ zakończyli wierszem Jana Kasprowicza ,,Przy wigilijnym stole” i kolędą ,,Wśród nocnej ciszy”.

Następnie  członkowie nowo wybranego zarządu nowojorskiego Koła, który został powołany na dorocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, złożyli przyrzeczenie w obecności biskupa Witalda Mroziewskiego, że będą godnie reprezentować Fundację Jana Pawła II i realizować cele nakreślone przez założyciela św. Jana Pawła II.

Dużo radości sprawiła wszystkim zebranym loteria fantowa i przybycie świętego Miołaja, który hojnie rozdawał prezenty. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem i kolacją, na której podano polskie potrawy wigilijne. Spotkanie opłatkowe upłynęło w przyjaznej, radosnej atmosferze,która wprowadziła nas w nastrój  Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie prowadziła Katarzyna Ziółkowska.

Dziękujemy hojnym ofiarodawcom za wsparcie Fundacji Jana Pawła II. Małgorzata Kłos, właścicielka firmy kateringowej Margaret’s Magnificent Catering, która wraz z pracownikami przygotowała i serwowała kolację przekazała donację 3 tysięcy dolarów na działalność Fundacji. Wynagrodzenie, które otrzymała za usługę w całości przekazała na rzecz Fundacji Jana Pawła II. Podziękowanie kierujemy również do księdza proboszcza Wiesława Strządały, który bezineresownie udostępnił salę parafialną na spotkanie opłatkowe. Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom, którzy podczas spotkania wsparli materialnie Fundację Jana Pawła II. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu Przyjaciół Fundacja dalej się rozwija i realizuje cele nakreśloneprzez założyciela św. Jana Pawła II.

              ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć …