Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II

Posted on: May 31st, 2022

W środę, 18 maja 2022 roku, świętowaliśmy 102 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- św. Jana Pawła II, założyciela i patrona Fundacji. Msza św. w intencji członków nowojorskiego Koła i jej sympatyków została odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Eucharystię sprawował kapelan Koła ks. Józef Szpilski. W wygłoszonej homilii ksiądz Józef wspominał swoje spotkania z kardynałem Karolem Wojtyłą, a póżniej z papieżem Janem Pawłem II. Po mszy św. zostało odprawione nabożeństwo majowe  ku czci Matki Bożej i dmówiona Litania Loretańska. Po uroczystościach kościelnych członkowie nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II wraz z prezesem Mieczysławem Pająkiem udali się pod pomnik św. Jana Pawła II. Prezes wygłosił krótkie przemówienie, złożono kwiaty i zapalono znicze. Spotkanie zakończono pieśnią ,,Barka”. Cieszył  widok licznej grupy członków i sympatyków Fundacji, którzy wzięli udział w uroczystości rocznicowej ku czci św. Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć … 

Ósma Rocznica Kanonizacji Świętego Jana Pawła II

Posted on: May 23rd, 2022

W niedzielę 24 kwietnia 2022 roku Polonia uczciła pamięć świętego Jana Pawła II. Tego dnia  w katedrze św. Patryka na Manhattanie w Nowym Jorku została odprawiona msza święta upamiętniająca ósmą rocznicę kanonizacji Papieża-Polaka. Mszę świętą odprawił kardynał Timothy Dolan w koncelebrze z biskupem Witoldem Mroziewskim i innymi duchownymi. Świątynia wypełniona była do ostatniego miejsca. W mszy świętej uczestniczyli także Amerykanie i wierni innych nacji. Pięknie zaprezentowały się poczty sztandarowe, które wystawiły Polskie Szkoły Dokształcające, Liga Morska i weterani. Licznie stawili się harcerze,  organizacje i instytucje polonijne oraz przedstawiciele polskiej dyplomacji i korpusów dyplomatycznych innych krajów.   Wśród nich: ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski, konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki i wicekonsulowie.  W wygłoszonej homilii kardynał Timothy Dolan nawiązał do dziedzictwa św. Jana Pawła II, a także podziękował Polakom za pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie i opiekę. Na zakończenie głos zabrał konsul Adrian Kubicki, który mówił o spuściźnie duchowej naszego Rodaka i o innych polskich świętych naszych czasów: świętej Faustynie Kowalskiej, świętym Maksymilianie Kolbe, błogosławionym Jerzym Popiełuszce i błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. Wystąpienie zakończył słowami:,, Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy narodem, który wydał światu świętego Jana Pawła II”.

 W czasie mszy polskie pieśni religijne śpiewała sopranistka Małgorzata Kelis, a na organach grał Eugeniusz Wawrzyniak.  W nawie głównej obok ołtarza umieszczona została Ikona Matki Bożej Częstochowskiej i portret świętego Jana Pawła II. Natomiast w nawie bocznej obraz Jezusa Miłosiernego, któremu wiernii oddawali cześć po zakończonej mszy świętej, była to bowiem Niedziela Miłosierdzia Bożego.  Msze święte rocznicowe upamiętnające św. Jana Pawła II na trwałe zrosły się z katedrą św. Patryka na Manhattanie. Z inicjatywy Konsulatu Grneranego RP w Nowym Jorku są odprawiane od 2005 roku dzięki przychylności kardynała Dolana. Na mszy świętej obecni byli w licznej grupie członkowie zarządu nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II oraz sympatycy i przyjaciele Fundacji Jana Pawła II.

Kanonizacja Jana Pawła II miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie na placu Świętego Piotra w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Bożego ustanowił dla Kościoła katolickiego Papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej-30 kwietnia 2000 roku. Obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy nazwane jest  Niedzielą Miłosierdzia Bożego.                               

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć …