Srebrny Jubileusz

Posted on: July 20th, 2022

Jubileuszowy bankiet z okazji 25-lecia powstania Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku odbył się w niedzielę, 5 czerwca, w sali bankietowej Princess Manor na Greenpoincie-Brooklyn. Świętowano 25. rocznicę założenia nowojorskiego Koła oraz wyróżniono osobę duchowna zasłużoną dla Polonii i Fundacji Jana Pawla II. W tym roku do grona wyróżnionych dołączył ksiądz kanonik Andrzej Salwowski-administrator parafii p.w. Świętego Krzyża na Maspeth.

ĆWIERĆ WIEKU HISTORII
W części oficjalnej, jako pierwszy zabrał głos prezes Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II-Mieczysław Pająk. Powitał gości, pogratulował ks. kanonikowi wyróżnienia oraz przedstawił historię nowojorskiego Koła. Oficjalnie działalność Koła została zainaugurowana w październiku 1997 roku. Z inicjatywy przyjaciół Mieczysława Pająka i śp. Ryszarda Konopki zorganizowano uroczysty bankiet z udziałem arcybiskupa Szczepana Wesołego, który gościł w tym czasie w Nowym Jorku w związku z obchodami 125-lecia parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Pełnił on wtedy funkcję Przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II W Rzymie. Inspiracją do powstania były też rozmowy z niestrudzonym orędownikiem sprawy Fundacji Jana Pawła II- Władysławem Zachariasiewiczem oraz informacje o tym, że w wielu skupiskach Polonii na świecie tworzone są Koła i Towarzystwa wspierające działalność papieskiej Fundacji. Koło zostało zarejestrowane w Archidiecezji Nowojorskiej przez ojca Krzysztofa Wieliczkę, ówczesnego proboszcza parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Prezes podziękował członkom i sympatykom organizacji, wszystkim dobroczyńcom, którzy przez 25 lat wspierali Fundacjię materialnie i duchowo. Słowa  podziękowania popłynęły w stronę kapłanów z polskich i amerykańskich parafii, którzy niestrudzenie od 25 lat współracują z nowojorskim Kołem. Biorą udział w bankietach, spotkaniach opłatkowych, odprawiają msze święte rocznicowe związne ze św. Janem Pawłem II. 25 lat działalności Koła, to także pielgrzymki, koncerty, konkursy: plastyczne, poetyckie, literackie, a także spotkania opłatkowe, pikniki, wyjazdy do teatru. Prezes Mieczysław Pająk podziękował Bogu, Matce Bożej i św. Janowi Pawłow II za wspieranie dzieła, któremu przewodniczy od ćwerć wieku. Kończąc wystąpienie powiedział: ,,Dla mnie osobiście Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II to najważniejsze osiągnięcie w moim życiu. Radość służby, spotkania z drugim człowiekiem i wspólne pielgrzymowanie przez lata mobilizowały mnie i dawały spełnienie. Bycie docenionym za służbę i pracę dla Kościoła, Greenpointu i Polonii budowało mnie i motywowało, by pracować nad dziełem Papieża Polaka.”

WYRÓŻNIENIE KAPŁANA ZASŁUŻONEGO DLA FUNDACJI i POLONII
Inwokację wygłosił proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie-Grzegorz Markulak. Następnie zabrał głos kapelan Koła ks. Józef Szpilski, który pogratulował księdzu Andrzejowi Salwowskiemu wyróżnienia , nowojorskiemu Kołu oraz prezesowi Mieczysławowi Pająkowi życzył dalszych owocnych lat działalności. Ksiądz Dariusz Blicharz-administrator parafii św. Macieja na Ridgewood, przedstawił sylwetkę gościa honorowego. Ksiądz kanonik Andrzej Salwowski ukończył Wyższe Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Lublinie, a następnie kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W latach 1986-1988 był wikariuszem w parafii p.w. Ducha Świętegow Kadzidle. Wówczas rozpoznał w sobie powołanie misyjne i wyjechał do Brazylii, gdzie prawie 15 lat posługiwał wśród ubogich brazylijskich faweli. Pełnił tam funkcję probszcza, był Ojcem Duchownym kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Sao Salvador i kapelanem Sióstr Misjonarek. Doświadczenie misyjne i znajomość języków obcych sprawiły, że po powrocie z misji został skierowany przez biskupa łomżyńskiego do wiernych w diecezji brooklińskiej. Od 2004 roku posługiwał w parafii św. Macieja na Redgewood, następnie w roku 2008 został skierowny do parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Ozone Park. Od 2016 roku jest administratorem parafii Świętego Krzyża na Maspeth. Jako ostatni zabrał głos gość honorowy-ks. Andrzej Salwowski. Mówił o swoim powołaniu, drodze kapłańskiej, szczególnie podkreślając swoją misyjną posługę w Brazylii. Ksiądz Kanonik otrzymał życzenia i gratulacje od członków nowojorskiego Koła oraz wiernych z parafii, w których był duszpasterzem, którzy licznie stawili się na bankiecie.

ŻYCZENIA I GRATULACJE
W dalszej części bankietu posypały się gratulacje dla nowojorskiego Koła w dniu jubileuszu i prezesa Mieczysława Pająka, który niestrudzenie i z oddaniem przewodzi organizacji od 25 lat. Gratulacje życzenia w imieniu księży, którzy byli wyróżnieni na uroczystych bankietach Koła, na ręce prezesa Mieczysława Pająka, przekazał biskup Witold Mroziewski wraz z pamiątkową płasorzeźbą św. Jana Pawła II. Prezes, Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce dr. Dorota Andraka wraz z przedstawicielami trzech szkół polonijnych, które noszą imię św. Jana Pawła II złożyli gratulacje prezesowi i wszystkim członkom Koła oraz przekazali statuetkę im. Janiny Igielskiej. Obecny na bankiecie Konsul Generalny RP w Nowym Jorku-Adrian Kubicki skierował słowa uznania do prezesa oraz do wszystkich członków i przyjaciół Fundacji za ich wkład w rozwój tej organizacji oraz przekazywanie nauczania św. Jana Pawła II kolejnym pokoleniom. Oznajmił, że również będzie wspierał Fundację, gdyż właśnie został jej członkiem. Gratulacje i podziękowania przekazali również przedstawiciele Centrum Polsko-Słowiańskiego. Słowa podziękowania za 25 lat pracy na rzecz Fundacji złożyli na ręce prezesa członkowie zarządu nowojorskiego Koła . Z Rzymu list gratulacyjny przysłał Administrator Fundacji Jana Pawła II, ojciec Krzysztof Wieliczko-paulin. Również Ojciec Święty Franciszek przekazał specjalne papieskie błogosławieństwo na Srebrny Jubileusz nowojorskiego Koła.

KONTYNUACJA DZIEDZICTWA PAPIEŻA
W gali jubileuszowej udział wzięli księża Polskiego Apostolatu w Nowym Jorku wraz z przewodniczącym ks. Grzegorzem Stasiakiem, przedstawiciele Polskich Szkół Dokształcających, organizacje polonijne: Centrum Polsko-Słowiańskie, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Pulaski Association of Business and Profesjonal Men, Greenpoint Pulaski Parade Committee, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz przyjaciele i dobroczyńcy Fundacji Jana Pawła II. W części artystycznej wystąpiły Julia Skubisz i Małgorzata Staniszewska. Oprawę muzyczną zapewnił zespół The Masters. Bankiet prowadziła Katarzyna Ziółkowska-członkini Zarządu. Bankiet był okazją do podsumowania działalności nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II, której przyświecają dwa główne cele. Pierwszy-zachowanie pamięci o Papieżu Polaku, rozpowszechnianie Jego nauczania oraz szerzenie wartości chrześcijańskich wśród Polonii i Amerykanów. Drugi, to zdobywanie funduszy na działalność statutową tej organizacji: pomoc stypendialną dla młodzieży z Europy Wschodniej i Azji, która kształci się na Katolickim Uniwersytecie Lubelski i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz utrzymanie Domu Polskiego w Rzymie i Domu Fundacji w Lublinie, a także wspieranie Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła w Rzymie. Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona przez Ojca Świętego dekretem papieskim 16 października 1981 roku i realizuje cele jakie postawił przed nią założyciel. Stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z osobą świętego Jana Pawła II. Podejmuje troskę o zachowanie i rozwój Jego duchowego dziedzictwa. Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest jednym z 44 Kół i Towarzystw, które działają w 16 krajach świata.

ZOFIA TWAROWSKA 

Do Galerii Zdjęć