Podwójny Jubileusz

Posted on: August 24th, 2022

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza obchodziła jubileusz 125-lecia powstania parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i 100-lecia wybudowania kościoła parafialnego dla polskiej społeczności na Brooklynie. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się w niedzielę, 26 czerwca 2022 roku, z udziałem biskupa Witolda Mroziewskiego, który był głównym celebransem mszy świętej dziękczynnej.  Wraz z nim mszę świetą koncelebrowali: proboszcz ks. Janusz Dymek, wikary ks. Cezariusz Jastrzębski oraz zaproszeni księża z polskich i amerykańskich parafii. Parafia ta została utworzona w 1896 roku przez polskich emigrantów na Brooklynie i dedykowana Matce Boskiej Częstochowskiej, której Ikona znajduje się w od ponad stu lat w ołtarzu głównym kościoła i jest darem ojców paulinów z Jasej Góry w Częstochowie. Obecny kościół przy 24 ulicy, został konsekrowany 18 grudnia 1904 roku i do dnia dzisiejszego służy Polonii zamieszkującej Brooklyn. W 1980 roku dołączyli do tej parafii wierni z kościoła św. Kazimierza, który był pierwszą polską parafią w diecezjii brooklyńskiej,  powstałą w 1875 roku. Tak powstała parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza. W czasie uroczystości odbyło się poświęcenie sztandaru Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii. W mszy św. uczestniczyli parafianie, organizacje parafialne, młodzież szkolna, nauczyciele, harcerze, wicekonsul Anna Wańczyk, przedstawiciele Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego.

 Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II od lat owocnie współpracuje z tą parafią, w której zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość, wsparcie i współpracę ze strony byłych proboszczów parafii: ks. Tomasza Machalskiego, ks. Piotra Żendziana, ks. Witolda Mroziewskiego- obecnie biskupa pomocniczego diecezji brooklyńskiej oraz obecnego proboszcza ks. Janusza Dymka.

 Niech Matka Boska Częstchowska ma w opiece wspólnotę parafialną, duchownych, którzy w niej posługują i całą Polonię nowojorską.

ZOFIA  TWAROWSKA   

Do Galerii Zdjęć