Spotkanie Opłatkowe Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

Posted on: January 17th, 2023

Wspólne kolędowanie, jasełka, dzielenie się opłatkiem, życzenia, przyjacielska atmasfera-wszystkie te akcenty wprowadziły w nastrój świąt Bożego Narodzenia sympatyków i członków Fundacji Jana Pawła II, którzy zgromadzili się na dorocznym spotkaniu opłatkowym, 11 grudnia 2022 roku, w restauracji Princess Manor na Greenpoincie.

Część oficjalną rozpoczął prezes nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II-Mieczysław Pająk, który powitał zebranych, wspomniał o polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem i złożył wszystkim gościom świąteczne życzenia. Kapelan Koła ks. Józef Szpilski pobłogosławił opłatki i opowiedział o religijnym i duchowym charakterze świąt Bożego Narodzenia, a także symbolice łamania się opłatkiem: ,, Znak łamania się chlebem jest rodzinnym gestem miłości. Chleb jest symbolem miłości i życia. Musimy być dla innych, jak chleb. Niech wzajemna miłośc będzie naszym najlepszym, bo najbardziej chrystusowym życzeniem na święta Bożego Narodzenia.” Po tych słowach każdy wziąl opłatek i nastąpiło wspólne składanie życzeń świąteczno-noworocznych.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza z Brooklynu. Młodzież zaprezentowała jasełka przeplatane kolędami, które wprowadziły nas w radosny, świąteczny nastrój. Był mały Jezusek, Maryja, św. Józef, aniołowie i pastuszkowie. Na uroczystość przybył też wyjątkowy gość-Święty Mikołaj, który rozdawał prezenty.

Ważną częścią uroczystości było odnowienie przysiegi zarządu nawojorskiego Koła, którą przyjął ks. Andrzej Salwowski. W czasie spotkania obyła się loteria fantowa, z której dochód został przekazany na dalszy rozwój Fundacji Jana Pawła II. Do hojnego wspierania organizacji zachęcała kronikarka Zofia Twarowska, która nawiązała kontakt ze stypendystami Fundacji z Domu Polskiego w Lublinie i przytoczyła ich słowa wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców za pomoc stypendialną dla młodzieży kształcącej się na Katolickim Uniwersytacie Lubelskim i Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Spotkanie opłatkowe zakończyła klacja i wspólne kolędowanie. W tej dorocznej uroczystości wzięli udział członkowie Fundacji, księża z polskich parafii i zaprzyjaźnieni z Fundacją księża z Polski oraz przedstawiciele organizacji polonijnych: Centrum Polsko-Słowiańskiego, Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół polonijnych wraz z uczniami.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć