BANKIET KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II honorujacy ks. Włodzimierza Łasia – 1 czerwca 2014 r.

bankiet2014tTradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest coroczny bankiet, na którym zostaje wyróżniona osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku do grona zasłużonych dołączył ksiądz Włodzimierz Łaś, salwatorianin, proboszcz polskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia na Williamsburgu. W niedzielę 1 czerwca w sali bankietowej w Princess Manor na Greenpoincie, to właśnie on został uhonorowany specjalnym bankietem.

bankiet z 2014dKs. Łaś przybył do USA w roku 1989 i rozpoczął pracę w domu zakonnym Księży Salwatorianów w Veronie, NJ. Następnie został oddelegowany jako wikariusz do parafii Matki Bożej Pocieszenia na Williamsburgu. Z tą parafią jest związany przez większość swego życia kapłańskiego. Był duszpasterzem w tej parafii od roku 1991 do 2003. Cztery lata (2004-2007) pełnił też funkcję proboszcza w parafii Narodzenia Matki Bożej w Teksasie, a w 2007 roku dekretem księdza prowincjała ponownie powrócił do parafii na Williamsburgu, gdzie pełni funkcję proboszcza do dnia dzisiejszego. Ksiądz Włodzimierz Łaś wspiera wszelkie inicjatywy Fundacji, uczestniczy w jej wydarzeniach i chętnie gości Przyjaciół Fundacji na mszach świętych rocznicowych.

bankiet z 2014aPrzewodniczącą bankietu była w tym roku Bożena Adamczyk związana z Kołem od 2003 roku. Pracuje ona z wielkim zaangażowaniem dla dobra Fundacji, parafii matki Boskiej Częstochowskie i św. Kazimierza oraz innych organizacji polonijnych. W zarządzie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Kulturalno-Oświatowej.

Przybyłych na bankiet gości serdecznie powitał prezes nowojorskiego Koła, Mieczysław Pająk. Podziękował księdzu Włodzimierzowi za przyjęcie zaproszenia, a wszystkim Przyjaciołom za wspieranie działalności Fundacji Jana Pawła II. Nawiązał też do ostatnich wydarzeń, gdy 27 kwietnia założyciel Fundacji – Jan Paweł II został wyniesiony do chwały świętości. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa pielgrzymów nowojorskiego Koła uczestniczyła w uroczystościach kanonizacyjnych na Placu św. Piotra w Rzymie.

bankiet z 2014eGość honorowy – ks. Włodzimierz z wrodzona skromnością podziękował Fundacji za wyróżnienie, a swoim parafianom, młodzieży oraz gościom za tak liczne przybycie na bankiet i tym samym wsparcie działalności Fundacji, w tym wyjątkowym roku kanonizacji Jana Pawła II. Powiedział, że po takim wyróżnieniu z jeszcze większym zapałem będzie wspierał Fundację i pracował dla dobra parafii oraz Polonii.

Na bankiet licznie przybyli dobroczyńcy Fundacji, parafianie i przyjaciele ks. Włodzimierza oraz organizacje działające przy kościele: Komitet Parafialny, Komitet Parady Pułaskiego, Liga Morska. Byli także księża Salwatorianie – ks. Edward Toman z Trzebini, ks. profesor Jarosław Merecki wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz księża z Polskiego Apostolatu w Nowym Jorku. Przybyli również przedstawiciele polonijnych instytucji, biznesów, nauczyciele, uczniowie polskich szkół dokształcających.

bankiet z 2014cW części artystycznej wystąpiła schola pod kierunkiem Ewy Bałdygi z parafii Matki Bożej Pocieszenia oraz Julia Skubisz uczennica z Polskiej Szkoły przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza. Młodzież pięknie zaśpiewała znane pieśni religijne oraz przedstawiła fragmenty homilii św. Jana Pawła II.

bankiet2014h

W czasie tegorocznego bankietu zostały również ogłoszone wyniki amerykańskiej edycji X Konkursu Papieskiego, który organizuje w Polsce Instytut Tertio Millennio z Krakowa. W tym roku w związku z kanonizacją Jana Pawła II nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II postanowiło zainteresować tym Konkursem młodzież polonijną z klas licealnych. Celem Konkursu jest zapoznanie młodych katolików z nauczaniem społecznym Papieża – Polaka. Główną nagrodą, którą funduje Instytut, jest kilkudniowy wyjazd do Włoch. Nowojorskie Koło ufundowało dla zwycięzcy z USA bilet lotniczy do Rzymu. Nad całością Konkursu z ramienia nowojorskiej Fundacji JPII czuwała – Elżbieta Serdak, a w komisji oceniającej prace pisemne znalazł się kapelan Koła Fundacji ks. Józef Szpilski oraz Zofia Twarowska.

bankiet z 2014g

W tegorocznym Konkursie wzięło udział 9-ciu uczniów ze stanów: Nowy Jork, New Jersey i Connecticut. W finale kilkuetapowego Konkursu, który obejmował dwa internetowe testy oraz napisanie eseju opartego o nauczanie Jana Pawła II, znalazły się cztery uczennice z 3 różnych szkół: Patrycja Drożdż ze Szkoły Polskiej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT., Kalina Szkutnik – uczennica Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku oraz Weronika Patycka i Aleksandra Żak – obie z Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie. Uczennicą, która zdobyła najwięcej punków, a tym samym została pierwszą laureatką Konkursu Papieskiego z USA została – Patrycja Drożdż z Connecticut. Wszystkim finalistkom i uczestnikom Konkursu dziękujemy za uczczenie w tak piękny sposób kanonizacji Jana Pawła II i życzymy wielu sukcesów.

bankiet2014oTegoroczny bankiet dostarczył wszystkim nam miłych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół.

Księdzu Włodzimierzowi gratulujemy i życzymy nieustających łask Bożych i opieki św. Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA