Bankiet Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

Tradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest doroczny bankiet, na którym zostaje uhonorowana osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku do grona wyróżnionych dołączył ksiądz Dariusz Blicharz-administrator parafii św. Macieja na Ridgewood. W niedzielę, 4 czerwca, w sali bankietowej Princess Manor na Greenpoincie, odbył się uroczysty bankiet, na którym uhonorowano ks. Dariusza Blicharza.

 Przybyłych  na bankiet gości powitał prezes nowojorskiego Koła- Mieczysław Pająk. Podziękował księdzu Dariuszowi za przyjęcie zaproszenia, za wspieranie Fundacji i wspólnoty polonijnej w Nowym Jorku. Przypomniał cele i zadania Fundacji oraz nadmienił, że w tym roku,  16 października, będziemy świętować 45. rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II, założyciela Fundacji.

Inwokację wygłosił ksiądz Grzegorz Markulak-proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, życząc organizacji dalszych sukcesów w przekazywaniu i rozpowszechnianiu dziedzictwa św. Jana Pawła II. Kapelan nowojorskiego Koła ksiądz Józef Szpilski skierował swoje wystąpienie do gościa honorowego, księdza Dariusza, mówiąc o wartościach duchowych, które przekazuje, jako kapłan.

Sylwetkę gościa honorowe przedstawił ks. Andrzej Salwowski z parafii św. Krzyża na Maspeth.  Ksiądz Dariusz Blicharz pochodzi z Biłgoraja w województwie lubelskim. Wyższe Seminarium Duchowne, będące częścią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył w roku 1991 i przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Bolesława Pylaka. Pierwsze jego parafie to: Sanktuarium Maryjne w Tomaszowie Lubelskim oraz parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Biszczy. Następnie podją studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 2001 roku i rozpoczął przewód doktorski. W tym czasie otrzymał propozycję pracy w Nowym Jorku w Trybunale Archidiecezjalnym na Manhattanie, jako obrońca węzła małżeńskiego. W Nowym Jorku posługiwał w parafiach: Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza oraz Katarzyny Aleksandryjskiej  na Brooklynie i w parafii św. Krzyża na Maspeth. Od roku 2013 pełni funkcję sędziego Trybunału Diecezjalnego na Brooklynie, a od 2016 roku obowiązki administratora parafii św. Macieja na Ridgewood.

 Gość honorowy-ksiądz Dariusz-wyraził Fundacji wdzięczność za wyróżnienie.  W swoim  wystąpieniu odwołał się do czasów, gdy  jako uczeń liceum był mocno zaangażowany w duszasterstwo pielgrzymkowe. Organizował z młodzieżą wycieczki rowerowych do Rzymu i miał okazję być na  prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego wspomnienia związane z św. Janem Pawłem II było bardzo osobiste i wzruszające. Tym bardziej, że odwołał się do wspólnotowego poczucia, że jesteśmy wszyscy ,,pokoleniem Jana Pawła II”, bo duża część naszego życia przypadła na czasy Jego pontyfikatu i każdy z nas nosi w pamięci wspomnienia związane z Ojcem Świętym. Kończąc wystąpienie powiedział: ,,To jest piękne wyróżnienie i czas, i myślę, że również zobowiązanie na przyszłośc, żebyśmy zachowali dziedzictwo polskiego Ojca Świętego i je rozpowszechniali. Temu celowi służy również działalność Fundacji noszącej Jego imię”.  

 Po wystąpieniu gościa honorowego popłynęły słowa uznania i wdzięczności za opiekę duszpasterską od parafian, młodzieży i nauczycieli z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Jadwigi Królowej działającej przy parafii, od Komitetu Parady Pułaskiego z Ridgewood oraz od zarządu nowojorskiego Koła za wspieranie działalności Fundacji Jana Pawł II.

Benedykcję wygłosił biskup Witold Mroziewski. Po wspólnej modlitwie, udzielił uczestnikom uroczystości błogosławieństwa. Zaprosił wszystkich do wzięcia udziału, w październiku, w  Mszy Dziedzictwa Polskiego i koncertu, który zostanie zorganizowany w związku z 45. rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II. 

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Jadwigi Królowej działającej przy parafii św. Macieja pod kierunkiem dyrektorki szkoły Małgorzaty Starzec i nauczycielki Marioli Dudek. Dzieci zaśpiewały pieśni religijne i patriotyczne oraz zaprezentowały wiersze o św. Janie Pawle II.

 Na bankiet licznie przybyli księża i parafianie z polskich parafii w Nowym Jorku wraz z biskupem pomocniczym  diecezji brooklyńskiej Witoldem Mroziewskim, przedstawiciele biznesów i organizacji polonijnych, młodzież, nauczyciele oraz członkowie i dobroczyńcy Fundacji. Tegoroczny bankiet dostarczył wszystkim obecnym miłych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół Fundacji. W czasie bankietu odbyła się aukcja i loteria. Dochód z niego zostanie przekazany na dalsz rozwój tej organizacji, a przede wszystkim na pomoc stypendialną dla młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymanie domu Polskiego w Rzymie i Domu Fundacji w Lublinie, a także wspieranie Ośrodka  Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Księdzu Dariuszowi życzymy łask Bożych na dalsze lata posługi duszpasterskiej i opieki św. Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA

KAZIMIERA SZAFRAN-ZDJĘCIA

Do Galerii Zdjęć