Banquet Honoring Bishop Nicholas DiMarzio – June 2, 2019

 

BANKIET HONORUJĄCY BISKUPA NICHOLASA DIMARZIO
MEDAL PAPIESKI DLA MIECZYSŁAWA PAJĄKA

Tradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest coroczny bankiet, na
którym zostaje wyróżniona osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym
roku Gościem Honorowym bankietu, który odbył się 2 czerwca w sali bankietowej Princess Manor na
Greenpoincie, był ordynariusz Brooklynu, ks biskup Nicholas DiMarzio. Data była szczególna, gdyż
bankiet miał miejsce dokładnie w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, o czym
wspominano niejednokrotnie w czasie bankietu, mówiąc o jej historycznym znaczeniu dla Polski. W
części oficjalnej, jako pierwszy, głos zabrał biskup Andrzej Zglajszewski z diecezji Rockville, który
wygłosił inwokację. W swoim wystąpieniu o działalności Fundacji powiedział: ,,Niech upamiętnianie
rocznic związanych z życiem, działalnością i śmiercią Jana Pawła II, msze święte, koncerty,
organizowane przez Fundację, stają się cegiełką w budowaniu naszej ludzkości i przyczynią się do
odbudowy chrześcijańskiej kultury, której świat tak bardzo dziś potrzebuje”.
Sylwetkę Gościa Honorowego przedstawił biskup Raymond Chappetto. Ksiądz biskup Nicolas
DiMarzio Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w 1970 w Darlington w NJ. W 1996 roku został
mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Newark. Dnia 3 października
2003 roku został ordynariuszem diecezji Brooklyn. Jest On członkiem Watykańskiej Rady Pontyfikalnej
sprawującej opiekę pastoralną nad imigrantami. Należy też do Komitetu Pomocy Emigrantom przy
Konferencji Episkopatu Biskupów Amerykańskich. Ma tytuł doktora filozofii oraz kilka doktoratów
honorowych na uniwersytetach amerykańskich. Mówca zaznaczył, że ponad 40 lat swojej pracy ks.
biskup poświęcił pomocy emigrantom i uchodźcom. Często wspierał ich jako adwokat na forum
społecznym i politycznym. Inicjował wiele przedsięwzięć pomocy emigrantom w Stanach
Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Dba o wszystkich emigrantów,niezależnie od pochodzenia.
Tym bardziej, że diecezja Brooklyn-Queens jest bardzo zróżnicowana etnicznie. Wszyscy są dla niego
,,jedną Bożą rodziną’’.
Następnie głos zabrał ks. biskup Witold Mroziewski, mówił on o współpracy z księdzem
biskupem DiMarzio. Znają się od roku 1993, wtedy to parafię Matki Boskiej Częstochowskiej i św.
Kazimierza na Brooklynie odwiedził biskup DiMarzio, gdzie obecny biskup Witold był wikariuszem.
Mówił o Jego wzrastaniu w katolickiej rodzinie pochodzącej z Sycylii, tam rodziła się wiara i
powołanie obecnego ordynariusz. Podkreślił, że jest osobą niezwykle pracowitą, odznacza się
zmysłem organizacyjnym. Szczególną opieką otacza najbardziej potrzebujących, emigrantów i
przesiedleńców. Ksiądz biskup Witold Mroziewski powiedział, że ten bankiet jest gestem
podziękowania za dobroć i życzliwość, jaką biskup DiMarzio otacza Polaków oraz Amerykanów
polskiego pochodzenia.
Obecny na bankiecie Konsul RP w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski, podczas swojego
wystąpienia, w ciepłych słowach powiedział o działalności Fundacji Jana Pawła II, jako dziedzictwie,
które zostawił Papież Polak.
Prezes nowojorskiego Koła podziękował księdzu biskupowi DiMarzio za przyjęcie zaproszenia
na bankiet, a także za opiekę duszpasterską nad polską grupą etniczną. Jako pamiątkę udziału w
naszym bankiecie Gość Honorowy otrzymał od nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
portret św. Jana Pawła II. Dziękując za wyróżnienie biskup DiMarzio odwołał się do historii. Podkreślił wdzięczność, jaką czują Włosi do Polaków za walkę o Monte Cassino. Wspominał swoje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który mianował go biskupem i długoletnią przyjaźń z ks. prałatem Piotrem Żendzianem. Przypomniał, że w diecezji Brooklyn jest ponad 100 tysięcy polskich
emigrantów, dla nich odprawiane są msze święte w języku polskim w ponad 20 parafiach.
W czasie bankietu został uhonorowany także prezes nowojorskiego Koła, Mieczysław Pająk,
który otrzymał medal papieski ,,PRO ECCLESIA ET PONTIFICE’’( Dla Kościoła i Papieża) nadany przez
Ojca Świętego Franciszka. Wręczając medal wraz z listem gratulacyjnym ks. biskup Witold
Mroziewski powiedział:,, Honorując Jego Ekscelencję Ks. biskupa Nicholasa DiMarzio pragniemy
również, w imieniu Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, przez ręce kardynała Stanisława Ryłko i ojca
Krzysztofa Wieliczko, wręczyć to odznaczenie, które przyznaje Ojciec Święty za specjalną pracę i
dedykację dla Kościoła i dla niego samego. Odznaczenie to otrzymuje pan Mieczysław Pająk’’.
Przyznanie medalu było niezwykle miłą niespodzianką zarówno dla prezesa, jak i zgromadzonych
gości. Mieczysław Pająk prowadzi nowojorskie Koło 22 lata i jest jednym z współzałożycieli tej
organizacji.
W części artystycznej uroczystości wystąpili: Julia Skubisz, Marika Szczepek oraz Giovanni Pinto.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół The Masters. Bankiet poprowadził Jakub Staniewski.
W uroczystości licznie wzięli udział Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II, przedstawiciele Polskich Szkół
Dokształcających, około 40 księży z polskich parafii wraz z parafianami, organizacje polonijne-Pulaski
Association of Business and Professional Men, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej,
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-Słowiańskiego.
Tegoroczny bankiet dostarczył nam miłych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół. Księdzu
biskupowi Nicholasowi DiMarzio i prezesowi Mieczysławowi Pająkowi gratulujemy i życzymy łask
Bożych i opieki św. Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA

Galeria ZDJĘC