SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 20 października 2011 r.

  W niedzielę 20 października w auli szkoły im.św.Stanisława Kostki na Greenpoincieodbyło się roczne, walne zebranie Fundacji  Jana Pawła II w Nowym Jorku. Spotkanie poprzedziła msza św.  w kościele św. Stanisława Kostki,  odprawiona w intencji  członkόw  Koła. Podczas zebrania omόwiono działalność Koła w minionym roku, zreferowano jej  przychody i rozchody oraz wybrano nowy zarząd na […]

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 2010r.

W niedzielę 21 listopada odbyło się walne zebranie naszego Koła Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II. Przed zebraniem uczestniczyliśmy we Mszy świętej koncelebrowanej, ktόrą odprawił proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki Marek Sobczyk wraz z księdzem Janem Szylarem. Po Mszy św. udaliśmy się na zebranie do szkoły parafialnej świętego Stanisława Kostki. Obrady rozpoczęliśmy modlitwą z prośbą o […]

Wizyta Dostojnego Gościa z Rzymu – ojca Krzysztofa Wieliczki – 15 września 2010 R.

Wrzesien 2010 Jednym z ważniejszych tegorocznych wydarzeń była wizyta Dostojnego Gościa z Rzymu – ojca Krzysztofa Wieliczko. Spotkanie odbyło się wieczorem 15 września 2010r. w siedzibie nowojorskiego Koła Przyjaciόł Fundacji JPII na Greenpoincie. Obecni byli niemal wszyscy członkowie Zarządu. Rozpoczęliśmy je modlitwą w intencji Fundacji i jej dobroczyńcόw. Następnie prezes Koła – pan Mieczysław Pająk […]