Uroczystości Polonijne Upamiętniające 45. Rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II

W niedzielę, 15 października, w Dzień Papieski, Polonia uczciła 45. rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II. Z tej okazji przedstawiciele zarządu Koła Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku i jej sympatycy wzięli udział w wydarzeniach religijno-patriotycznych.

MSZA ŚWIĘTA ROCZNICOWA

 Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II uczestniczyło w rocznicowej mszy świętej, w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, upamiętniającej wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, 16 października 1978 roku. W czasie tej mszy świętej wspominano również 39. rocznicę męczeńskiej śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego 19 października 1984 roku. Mszę św. koncelebrowaną odprawili: kapelan nowojorskiego Koła ks. Józef Szpilski i proboszcz parafii ks. Grzegorz Markulak. W homilii nawiązano do zasług św. Jana Pawła II i męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystej mszy świętej wzięli również udział harcerze z hufca Warmia, folklorystyczny zespół dziecięcy ,,Krakowianki i Górale”, Liga Morska, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Chóru Angelus. Po mszy św. jej uczestnicy przemaszerowali pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parku McCarren. Ksiądz kapelan zainicjował modlitwę, harcerze zaprezentowali program artystyczna poświęcony bohaterstwu i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, prezes nowojorskiego Koła Mieczysław Pająk wygłosił okolicznościowe przemówienie. To z jego inicjatywy od 1986 roku organizowane są spotkania przy pomniku w rocznicę męczeńskiej śmierci ,,Kapelana Solidarności”, które swoim patronatem objęło nowojorskie Koło Fundacji Jana Pawła II. Na zakończenie przy pomniku złożono kwiaty i zapalone znicze oraz odśpiewano pieśń ,,Boże, coś Polskę”.

MSZA DZIEDZICTWA POLSKIEGO

W godzinach popołudniowych w konkatedrze św. Józefa na Brooklynie została odprawiona Msza Dziedzictwa Polskiego poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Przewodniczył jej biskup Józef Dąbrowski z diecezji Charlottetown w Kanadzie. Koncelebransami Eucharystii byli księża z polskich parafii oraz biskupi z diecezji brooklyńskiej: ordynariusz brooklyński biskup Robert Brennan, biskup Nicolas DiMarzio, biskup Octavio Cisneros i biskup Witold Mroziewski. W wygłoszonym kazaniu biskup Józef Dąbrowski wspominał świętego Jana Pawła II, podkreślał Jego wielką miłość do Ojczyzny, przywiązanie do tradycji, kultury. W tej uroczystej mszy wzięła udział Polonia nowojorska oraz przedstawiciele organizacji i instytucji polonijnych, między innymi Fundacja Jana Pawła II, nauczyciele i uczniowie polskich szkół dokształcających, harcerze. Katedra była wypełniona o brzegi. Na zakończenie Eucharystii ks. Grzegorz Stasiak-koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Emigrantów, powiedział: ,,Ta uroczysta Msza Dziedzictwa Polskiego jest wspaniałą okazją, żeby podziękować Bogu za ten czas i czas pontyfikatu św. Jana Pawła II”.

KONCERT W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU

Po zakończonym nabożeństwie w konkatedrze odbył się koncert: ,, Święty z Wadowic-Jan Paweł II”. Jest to widowisko słowno-muzyczne, które miało premieręw Krakowie i w Wadowicach w roku 2016 z okazji Światowych Dni Młodzieży. Aktorka Urszula Grabowska w sposób bardzo przejmujący przedstawiła fragmenty świadectw osób, które za wstawiennictwem Świętego doświadczyły uzdrowień zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. W rolę ,,Adwokata Diabła” wcielił się Patryk Szwichtenberg i przedstawił drogę do świętości Jana Pawła II. Całość widowiska była przeplatana piosenkami, które niosły głębokie przesłanie. Mówiły o rodzinie, miłosierdziu, modlitwie, Matce Bożej, działaniu Ducha Świętego w kontekście osoby i nauczania świętego Jana Pawła II.  Teksty piosenek napisał poeta Michał Zabłocki. Muzykę skomponowali: Andrzej Bonarek Andrzej Zieliński, Marcin Nierubiec, Mateusz Nagórski, Krzysztof Odrobina, Czesław Mozil, Adam Niedzielin. Pięknym śpiewem zachwycili widzów wykonawcy: Mariola Siepak, Weronika Skalska, Natalia Szczypuła, Piotr Szewczyk, Hanka Wójciak, Rafał Żur. Artystom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Krzysztofa Odrobiny, który jest dyrektorem artystycznym projektu.

 Cieszymy się, że to wzruszające i piękne widowisko mogliśmy obejrzeć w Nowym Jorku w przeddzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Jednym ze sponsorów koncertu było Koło Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć