JADWIGA KAWA ODZNACZONA PAPIESKIM MEDALEM – 26 grudnia 2014 r.

Kawa7

W świątecznej atmosferze, 26 grudnia 2014 roku, w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zasłużonej działaczce polonijnej – Jadwidze Kawie, zostało przyznane odznaczenie papieskie – PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (Dla Kościoła i Papieża).

Kawa0Jest to jeden z wysokich medali Kościoła Katolickiego, który może otrzymać osoba świecka w dowód uznania za zaangażowanie w prace na rzecz Kościoła.

JKawa4Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas mszy św. koncelebrowanej. Eucharystię sprawowali ojcowie paulini z Amerykańskiej Częstochowy: prowincjał Zakonu Paulinów w USA – ojciec Mikołaj Socha, ojciec Jerzy Maj, ojciec Tadeusz Lizińczyk -proboszcz parafii na Manhattanie oraz ojciec Krzysztof Wieliczko, obecnie administrator Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Dekret nadania odznaczenia napisany przez Ojca Świętego Franciszka odczytał o. Krzysztof Wieliczko. Jadwiga Kawa otrzymała również list od ks. kardynała Stanisława Ryłko – przewodniczącego Rady Fundacji Jana Pawła II, w którym podziękowano Jej za działalności na rzecz Kościoła i Fundacji.

 

Na tę podniosłą uroczystość przybyli licznie przyjaciele pani Jadwigi z organizacji polonijnych, harcerstwa, szkół polonijnych, z którymi z dużym zaangażowaniem współpracowała.

JKawa11Dużą grupę stanowili przedstawiciele zarządu oraz członkowie nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wraz z prezesem Mieczysławem Pająkiem, jak również prezes Koła Fundacji JPII w New Jersey – Mieczysław Boksz.

Kawa2Trzeba podkreślić że, z nowojorskim Kołem Jadwiga Kawa jest związana od początku jego założenia, czyli od 1997 roku. W Fundacji pełniła funkcję skarbniczki. Dała się poznać jako osoba rzetelnie wykonująca powierzone obowiązki, dobra koleżanka, służąca zawsze radą i pomocą, kierująca się w życiu chrześcijańskimi wartościami.

JKawa5Licznie przybyli na uroczystość harcerze z hufca Podhale, którzy swej druhnie zaśpiewali „Modlitwę harcerską”. Harcmistrzyni Jadwiga Kawa przez kilkanaście lat pełniła funkcję kwatermistrzyni na koloniach zuchowych w Amerykańskiej Częstochowie. Byli też obecni nauczyciele i młodzież z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. o. Augustyna Kordeckiego na Manhattanie oraz z innych szkół polonijnych. Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce reprezentował Jerzy Mokos.

JKawa8Przybył również przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Janusz Krzyżanowski, a Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku oraz Polski Dom Narodowy reprezentował Antoni Chróścielewski.

JKawa12Najpiękniejsza kartę swej działalności charytatywnej zapisała pani Kawa pracując na rzecz parafii sw. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii. Przez kilkadziesiąt lat wspierała wiele inicjatyw religijnych i kulturalnych ojców paulinów poświęcając swój czas i talent organizacyjny oraz wspomagając ich materialnie.

Obecnie przebywa ona w Kalifornii u córki, ale w dalszym ciągu utrzymuje kontakt z Polonią nowojorską i w miarę możliwości uczestniczy w wydarzeniach polonijnych.

JKawa9

Po uroczystościach religijnych przyjaciele pani Jadwigi udali się do sali parafialnej, gdzie każdy indywidualnie złożył jej gratulacje. Były krótkie przemówienia od przedstawicieli organizacji, z którymi przez lata współpracowała oraz gratulacje, kwiaty i łzy wzruszenia. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć, które dokumentowały jej działalność na rzecz Kościoła, harcerstwa, pracy z młodzieżą, kombatantami i innymi organizacjami polonijnymi.

Pani Jadwidze Kawie z całego serca gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia. Życzymy zdrowia, łask Bożych i opieki św. Jana Pawła II.

TEKST-ZOFIA TWAROWSKA