Niedziela Miłosierdzia Bożego – 16 Kwietnia

,,W MIŁOSIERDZIU BOGA ŚWIAT ZNAJDZIE POKÓJ”, św. Jan Paweł II

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy kościół katolicki obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono
wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła w roku 2000 przez Jana Pawła II, w dniu kanonizacji św.
siostry Faustyny Kowalskiej. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która w tym roku przypadała, 16 kwietnia,
przyjaciele Fundacji Jana Pawła II udali na pielgrzymkę na Wzgórze Miłosierdzia do Verony w New Jersey. Miejsce to przy Cestmont Road w Veronie nabyła w 1964 roku wspólnota salwatorianów. Po adatacji budynków utworzono dom zakonny i kaplicę. Księża salwatorianie stworzyli w tym miejscu centrum duszasterskie dla Polonii amerykańskiej. W 1989 roku klasztor i wzgórze zostało zostało zadedykowane Miłosierdziu Bożemu. Od tego momentu jest nazywane Wzgórzem Miłosierdzia.

Uroczystości niedzielne rozoczęła msza święta koncelebrowana. Jej głównym celebransem był ks. Paweł Wróbel, który jest przełożonym Domu Zakonnego Salwatorianów w Krakowie. Koncelebransami byli ks. Łukasz Kleczka, przełożony wspólnoty zakonnej i diakon Andrzej Lewadndowski. Homolię o Bożym Miłosierdziu, przeplataną cytatami z Dzienniczka św. siotry Faustyny wygłosił ks. Paweł. Wszystkich wiernych ujął określeniem miejsca ,,Małymi Łagiewnikam, gdyż w kalicy miłosierdzia w Veronie jest obraz Jezusa Miłosiernego oraz znajdują się w niej relikwie: św. Jana Pawła II, św. siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki oraz wizerunki tych świętych, którzy szerzyli przesłanie Bożego Miłosierdzia.

Po uroczystej Eucharystii, w oczekiwaniu na nabożeństwo, wolny czas przeznaczyliśmy na indywidualną modlitwę, wspólny piknik i wysłuchanie konferencji, którą wygłosił ks. Paweł Wróbel. Jest on
postulatorem procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć. Świeckiej misjonarki zamordowanej w Boliwii, 24
stycznia, 2017. Służyła ona, jako wolontariuszka misyjna w ochronce dla dzieci w Cochabambie. Salwatorianin znał ją osobiście. Oboje zaczęli współpracować, kiedy rozpoczęła ona działalność w Wolontariacie Misyjnym Salwator. Była liderką śląskiego wolontariatu salwatoriańskiego. Angażowała sięw Światowe Dni Młodzieży, organizację pielgrzymek, duszpasterstwo akademickie. Wcześniej była na misjach w Zambii, Rumunii i na Węgrzech. Ukończyła studia na Politechnice Śląskiej oraz studia muzyczne. Pracowała jako stewardessa. Pochodziła z Libiąża koło Chrzanowa  i tam została pochowanana cmentarzu przy parafii św. Barbary. Miała 26 lat. Była ona osobą bardzo religijną i otwartą na drugiego człowieka. Kult młodej misjonarki zaczął się rozwijać zaraz po jej śmierci, zarówno wśród młodych jak i starszych ludzi w Polsce i za granicą. Ks. Piotr jako postulator zbiera informacje o łaskach i
znakach udzielanych za wstawiennictwem młodej misjonarki. Pragnie bardzo dokładnie i sumiennie
przerowadzić cały proces beatyfikacyjny, który rozpoczął się 2022 roku, z inicjatywy metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

O godzinie trzeciej po południu rozpoczęło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które poprowadził ks. Łukasz Kleczka. Koronka do Miłosierdzia Bożego była przeplatana podziękowaniami i prośbami do Jezusa Miłosiernego. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Na pielgrzymkę do Verony przybyli również członkowie koła Fundacji Jana Pawła II z New Jersey. Mieliśmy okazję wspólnie się spotkać i wymienić doświadczenia z działalności na rzecz Fundacji. Zawsze tego typu spotkania są integrujące dla obu stron.

Dziękując Jezusowi Miłosiernemu za ten święty dzień, odpowiadamy Mu całym sercem: JEZU, UFAM
TOBIE!

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć