Poświęcenie TRYPTYKU w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021 roku, członkowie i sympatycy Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  zgromadzili się w kościele św. Krzyża na Maspeth na uroczystościach poświęcenia Tryptyku, który upamiętnia 100. rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka-św. Jana Pawła II. O godzinie 15.00 zostało odprawione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wspólnie z wiernymi Koronką do Miłosierdzia Bożego modlili się księża: proboszcz-biskup Witold Mroziewski, administrator parafii-ks. Andrzej Salwowski, wikary-ks.Daniel Rajski. W czasie nabożeństwa odczytane zostały fragmenty ,,Dzienniczka,, świętej siostry Faustyny i wystawiono Najświętszy Sakrament.

Po nabożeństwie biskup Witold Mroziewski odprawił specjalną Mszę świętą, na której został pobłogosławiony i poświęcony Tryptyk. Witając wiernych i przedstawicieli Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II ks. biskup powiedział:,,W tę Niedzielę Miłosierdzia Bożego stajemy, aby we wspólnej modlitwie podziękować Bogu za dar świętych Polaków-świętego Jana Pawła II i świętej Faustyny. Podczas tej Mszy wypraszamy ich wstawiennictwa i łask potrzebnych dla Fundacji Jana Pawła II, dla twórców Tryptyku, jego wykonawców i fundatorów. To wielkie dzieło zapoczątkowane przez świętego Jana Pawła II, niech rozkwita i przynosi duchowe owoce w postaci Święta Miłosierdzia Bożego,,.

 W wygłaszonej homilię biskup Witold Mroziewski zwrócił się do wiernych słowami:,,Dzisiajw naszej świątyni  rozpoczyna wędrówkę Tryptyk, poświęcony polskim świętym. Powędruje on, pod okiem i płaszczem Matki Boskiej Częstochowskiej, od wspólnoty do wspólnoty, od parafii do parafii, z miejsca do miejsca, aby upraszać Miłosierdzie Boże za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II i świętej Faustyny. Niech zdroje łask i miłosierdzia Bożego będą udziałem, jak największej ilości wiernych podczas tego wyjątkowego dla nas czasu, czasu pandemii, który uczy nas, jak się mierzyć z nieznaną rzeczywistością, jak nie ulegać zwątpieniu. Jak zabezpieczyć siebie i innych przed straszną, bo śmiercionośną chorobą. Ufamy, że Jezus miłosierny da nam siłę i wiele łask za przyczyną polskich świętych-świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II. Ten Tryptyk dziś poświęcony na Bożą chwałę, aby upamiętniał 100-lecie urodzin Jana Pawła II i misję imienia Jego Fundacji,,.

Przystępując do poświęcenia Tryptyku, biskup poprosił członków Koła Fundacji Jana Pawła II, aby podeszli do ołtarza i byli bezpośrednimi świadkami poświęcenia tego dzieła Fundacji. Tryptyk będzie wędrował po parafiach polskich i amerykańskich Nowego Jorku i wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.  W każdej parafii będzie gościł dziewięć dni, w czasie których będzie odprawiana nowenna do świętego Jana Pawła II. Odmówieniem Litanii do św. Jana Pawła II i odczytaniem fragmentów Encyklik papieskich rozpoczęła się w parafii Świętego Krzyża nowenna do  Świętego. Następnie wierni zgromadzeni na nabożeństwie w indywidualnej modlitwie oddali cześć Matce Boskiej Częstochowskiej, świętemu Janowi Pawłowi II i świętej Faustynie umieszczonym na Tryptyku.

Szczególne słowa podziękowania należą się Dariuszowi Knapikowi, członkowi naszego nowojorskiego Koła Fundacji, który wraz z grupą przyjaciół i pracownikami własnej firmy budowlanej bezinteresownie wykonali Tryptyk i podarowali wiernym. Autorem obrazów namalowanych na lipowych deskach jest polski artysta Bogusław Onsowicz.  Złocone, ozdobne ramy zaprojektował i wykonał stolarz Mariusz Kusztykiewicz. Całość Tryptyku została złożona przez pracowników firmy Dariusza Knapika Victoria Consulting&Development LLC na Greenpoincie. ,,Trytyk jest to dar płynący z mojego serca, ale także z innych serc, tych którzy uczestniczyli w jego powstawaniu,,- powiedział  ofiarodawca. Następny Tryptyk z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, świętym Janem Pawłem II i świętą Faustyną,  Dariusz Knapik wraz z gupą przyjaciół, przygotowuje do peregrynacji po Meksyku. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II przypadała 18 maja w 2020 roku i na miniony rok były przygotowane uroczystości rocznicowe. W związku z ogłoszoną, na początku marca 2020 roku, epidemią COVID-19 nie odbyło się spotkanie kół i towarzystw Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, przełożono peregrynację Tryptyku. Poświęcony Tryptyk rozpoczął wędrówkę od parafii św. Krzyża na Maspeth, upamiętniając 100-lecie urodzin Papieża Polaka. Koordynatorem jego preregrynacji po parafiach Nowego Jorku i wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jest biskup Witold Mroziewski. Podobne Tryptyki poświęcone Ojcu Świętemu wędrują już po Kanadzie, zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, parafiach metropolii chicagowskiej, Europy i Azji.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć …