ROCZNICA CHRZTU POLSKI 966-2016

Niedziela 10 kwietnia 2016 roku naznaczona była wieloma wydarzeniami patriotyczno-religijnymi w całej Metropolii Nowojorskiej. W tym roku data ta nabrała szczególnego znaczenia, gdyż szósta już rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zbiegała się w czasie z wigilią obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski. Wśród wielu propozycji uczczenia tych wydarzeń, znajdowała się oferta Polskiej Szkoły Dokształcającej im. ojca Augustyna Kordeckiego na Manhattanie, prezentująca program słowno-muzyczny pt. “Od Mieszka I do świętego Jana Pawła II -1050 rocznica Chrztu Polski.”

Chrzest 1

Na południowej mszy świętej w kościele św. Stanisława B i M, ofiarowanej w intencji ojczyzny oraz ofiar tragedii smoleńskiej, licznie zgromadzili się przyjaciele oraz zarząd nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II. Obecni byli także uczniowie szkoły działającej przy parafii, ich rodzice, parafianie oraz zawsze mile widziani goście.

Po mszy świętej wierni zebrali się w sali parafialnej, aby wysłuchać przedstawienia szkolnego.

”Opowiadać dziś będziemy o dziejach państwa i narodu polskiego, Narodu, który jako jedyny, nie ma przedchrześcijańskiej historii pisanej. Jego istnienie bowiem rozpoczyna się wraz z bożym tchnieniem STAŃ SIĘ!.” – tymi słowami młodzież rozpoczęła opowieść o jedenastu wiekach chrześcijaństwa w Polsce.

Chrzest 3Młodzież mówiła o wyjątkowości 2016 roku.

“1050 lat historii, jaki to szmat czasu i jednocześnie szmat drogi, którą przemierzyło ponad 40 pokoleń Polaków od momentu, gdy Mieszko I rozpoczął nasze dzieje. Dzieje, które w 2016 roku stają się dla nas Polaków szczególnym misterium. Oto właśnie zbiegają się w czasie bardzo ważne wydarzenia w kościele powszechnym jak i w naszym lokalnym, polskim kościele.

W Roku Miłosierdzia dane jest nam opatrznościowo w miesiącu marcu przeżywać X Zjazd Gnieźnieński, w kwietniu świętować 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 50. rocznicę obchodów milenijnych z 1966 roku, w miesiącu maju odnowić Śluby Jasnogórskie kardynała Stefana Wyszyńskiego, w lipcu gościć w Krakowie młodych ludzi na Światowych Dniach Młodzieży i wreszcie być świadkami listopadowych uroczystości Intronizacyjnych. Wszystkie te wydarzenia będą mogły zaistnieć tylko dlatego, że ponad dziesięć wieków temu mądry, odważny i światły Polak – Mieszko I zdecydował się, jak na owe czasy, na krok bardzo odważny – przyjął bowiem chrześcijaństwo, które wywarło decydujący wpływ na ukształtowanie się państwa i narodu polskiego.”

Chrzest 4Opowieść o dziejach Polski zdominowała triada Bóg-Kapłan-Naród. Mówiono wiele o kapłanach, szafarzach sakramentu chrztu i ich wpływie na historię naszego narodu. Mówiąc o niezliczonej rzeszy duchownych, którzy poświęcili się bez reszty kościołowi i ojczyźnie, uwagę szczególną poświęcono Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i roli którą odegrał w powojennej Polsce. Jego ofiara więzienia, program duchowej odnowy zawarty w Wielkiej Nowennie oraz milenijne obchody Chrztu Polski sprawiły, że historia Polski pobiegła w niespotykanym dotąd tempie. Kulminacją zmian społeczno- politycznych był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, powstanie Solidarności, a w dalszej perspektywie III Rzeczypospolitej. Tym to kapłanom poświęcony został utwór Jacka Kowalskiego – pieśń „Do kapłana polskiego”.

Chrzest 5Innym aspektem, który młodzież szkolna przypomniała było polskie „non possumus” – nie możemy, nie zezwalamy. Mieszko I otwierając księgę życia naszego narodu już u zarania dziejów stanął w obliczu zagrożenia bytowości młodego państwa. Musiał uświadomić sobie fakt, że jako poganie nie przetrwamy. Można więc mówić o pierwszym polskim – „dalej tak nie możemy”. Podobnie w XX wieku kardynał Stefan Wyszyński wypowiadał: non possumus wobec ingerencji władz komunistycznych w życie religijne narodu, a największy z rodu Polaków – Jan Paweł II, swoje non possumus wypowiadał nowym ideologiom, które redukowały człowieka do roli przedmiotu.

Wspomniano też o roli łaciny w rozwoju kultury i języka polskiego, która niczym starsza siostra wprowadzała język polski na wyżyny kultury europejskiej.

Dzieci przypomniały o ważnej roli wychowania religijnego w zaciszu ogniska domowego. Podkreślono fakt, że na kolanach świętych rodziców wyrosło ponad trzystu polskich świętych i błogosławionych.

Całość przedstawienia oplotła muzyka różnych epok – od chorału gregoriańskiego, hymnu sarmackiego, utworów Chopina, Roty, po współczesnego poloneza oraz muzykę filmową.

Dekorację stanowił Krzyż Miłosierdzia, portret Jana Pawła II i fragment fresku Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej – Stworzenie Adama.

Na zakończenie powtórzono za kardynałem Stefanem Wyszyńskim, że żadnej z kart historii Polski nie wolno usunąć i trzeba starać się zrozumieć nasze dzieje w Chrystusie.

Chrzest 8Polonezem ojca Bogusława Palecznego pt. „Wybierz Polskę” polonijne dzieci i młodzież, przebrane w stroje różnych stanów i epok, wprowadziły publiczność w następne tysiąclecie chrześcijaństwa, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.Chrzest 6

IMG_5969

Po przedstawieniu, ku zaskoczeniu społeczności szkolnej, Fundacja Jana Pawła II przez ręce pana Prezesa Mieczysława Pająka, przekazała dyrektor szkoły, pani Beacie Popowskiej, czek w wysokości 300 dolarów wraz z podziękowaniami za piękny program i życzeniami wielu sukcesów w kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie wyrazili swoją wdzięczność oklaskami.

Anna Bierowiec.