Święci Naszych Czasów

W kalendarzu corocznych uroczystości Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest udział w rocznicowej mszy świętej upamiętnającej dwa ważne wydarzenia o znaczeniu historycznym i religijnym-wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w tym roku minęło 43. lata od daty wyboru św Jana Pawła II  i rocznica zamordowania przez reżim komunistyczny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, w tym roku minęło 37 lat od jego męczeńskiej śmierci, a następnie spotkanie przy pomniku kapelana,,Solidarności”. Msza święta koncelebrowana z udziałem kapelana Koła ks. Józefa Szpilskiegi i ks.Grzegorza Markulaka została z tej okazji odprawiona 17 październia w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Wzięli w niej udział wierni parafii. Licznie przybyli przedstawiciele nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II, harcerze, uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej. Reprezentowane były organizacje Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-Słowiańskiego, Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Pulaski Asociation of Business and Professional Men. Obecny był  konsul RP  Mateusz Gmura. W czasie mszy piękne, wzruszające i pełne  osobistych wspomnień  kazanie wygłosił ks. Józef Szpilski. Mówił w nim o św. Janie Pawłe II, o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, ale także o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim i błogosławionej siostrze Róży Czackej, którzy zostali wyniesieni na ołtarze 12 września tego roku. Podkreślił ze wzruszeniem, że z każdym z wymienionych świętych miał okazję się spotkać i rozmawiać. W 1969 roku kardynał karol Wojtyła gościł w progach parafii św. Stansława Kostki i mówił wtedy o potrzebie Boga w życiu współczesnego człowieka, a szczególnie emigranta. Przez cały okres pontyfikatu Ojciec Święty  nauczał,  że droga do Boga prowadzi przez drugiego człowieka. Podobne ideały głosił, zamordowany 19 października 1984, błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko-kapelan ,,Solidarności”, który kierował się słowami: ,,Nie daj się zwycięzyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Był duchowym przywódcą ludzi pracy, obrońcą praw człowieka. Oddał życie za wiarę i za Ojczyznę. Wymieniając św. Jana Pawła II, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, błogosławionego ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i błogosławioną Różę Czacką ks. Józef Szpilski podkreślił, że to są polscy święci naszych czasów, że należy się wsłuchać w ich przesłanie duchowe, nie zatracić wiary i być blisko Boga. Kazanie zakończył słowami: ,,Niech oni będą dla nas bohaterami w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa”.

Po zakończeniu Eucharystii wierni, organizacje polonijne, harcerze udali się pod pomnik błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który znajduje się na Greenpoincie przy parku McCarren, aby oddać hołd błogosławionemu księdzu. Okolicznościową modlitwę zainicjował ks. Józef Szpilski. Przemówienie, w którym  przypomniał historię powstania pomnika, działalność i męczeńską śmierć błogosławionego ks. Jerzego, wygłosił prezes nowojorskiego Koła Mieczysław Pająk. To z jego inicjatywy od 1986 roku są organizowane spotkania przy pomniku w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza.  Głos zabrał także konsul RP Mateusz Gmura, który w ciepłych słowach odniósł się do uroczystości i podziękował organizatorom za inicjatywę corocznych  spotkań  patriotycznych przy pomniku z tak licznym udziałem  Polonii nowojorskiej, a szczególnie młodzieży.   Następnie harcerze z Hufca Warmia i Podhale przedstawili program artystyczny poświęcony bestialsko zamordowanemu księdzu. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele organizacji polonijnych, harcerze, uczniowie, parafianie złożyli kwiaty przy pomniku błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i zapalili znicze. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni ,,Boże, coś Polskę”.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć …