Upamiętnienie 103. Rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II

W niedzielę, 21 maja przyjaciele Koła Fundacji Jana Pawła II uczestniczyli w mszy świętej upamiętnającej 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II założyciela i patrona Fundacji. Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie koncelebrował kapelan nowojorskiego Koła ks. Józef Szpilski wraz z ks. Stanisławem Chorągwickim. W wygłoszonej homilii ks. Józef Szpilski wspominał osobę Świętego. Powiedział między innymi: ,,Gdyby zapytać przypadkowych rodaków, kto urodził się 18 maja, z pewnością większość odpowiedziałaby bez zastanowienia, że Karol Wojtyła. Przyszły papież z ,,dalekiego kraju”, dalekiego także od wolności. Młody Karol Wojtyła chciał zostać aktorem. Powołanie pchnęło Go ku stanowi duchownemu, co oznaczało porzucenie marzeń o teatrze i wielkich rolach. Nie wiedział wtedy, że przyjdzie mu odegrać dwie największe role życia. Obie arcyważne dla świata i Polski. Pierwsza z nich, to bycie ekumenicznym paieżem. Druga, to obalenia komunizmu w Polsce”.

W tę niedzielę przypadała uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Drugim wątkiem homili było nawiązanie do tego święta: ,,Niebo nie jest zarezerwowane dla wybranych. Pamiętaj. Dotykasz nieba, gdy kochasz. Każdy uśmiech, życzliwy gest, okazana pomoc, wrażliwość, troska, dobroć, bezinteresowność, to przedsmak nieba. Przebaczanie, to również okolice nieba. Niebo, to bogactwo, które człowiek nosi w sobie. To dobro, które trzeba wciąż pomnażać. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina, że isnieją okolice nieba, tylko trzeba je odnależć”. Na mszę św. rocznicową licznie przybyli członkowie, dobroczyńcy i sympatycy Fundacji Jana Pawła II. Po skończonej Eucharystii członkowie nowojorskiego Koła udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożona kwiaty, odmówiono modlitwę i zaśpiwanao ,,Barkę”. Niech nasze gesty pamięci przypominają nam o wartościach i dziedzictwie, które przekazał św. Jan Paweł II.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 października 1978 roku został wybrany papieżem. Przybrał imię Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja, 2011 roku został beatyfikowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI. W 2014 roku Jego kanonizacji dokonał papież Franciszek, stało się to w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia w Rzymie.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć