Ogłoszenia

ZEBRANIA: 

Zebranie Zarządu we wtorek 11 kwietnia 2023 – godz. 7 pm

WYDARZENIA:  

PIELGRZYMKI / WYCIECZKI:

Wyjazd do Verony w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 16 kwietnia 2023. Cena biletu $55. Zgłoszenia do Jadwigi Kruk (609) 401-6859.Wyjazd z przed 134 Greenpoint Avenue.

Bankiet ku czci ks. Dariusza Blicharza – niedziela 4-go czerwca 2023 r. w Princess Manor – cena biletu $175 od osoby.

Pielgrzymka do Chorwacji i Medjugorje – 12-23 czerwiec, 2023 Cena; $3,275. Zgłoszenia do 25 kwietnia. M. Pajak (347) 563-7051; Renia Szymanska (917) 270-5371; Bozena Szawrycka (917) 657-6726