Ogłoszenia

ZEBRANIA: 

Następne zebranie odbędzie się we wtorek 29-go października

 

WYDARZENIA: 

Niedziela, 20 października – Kosciól św. Stanisława Kostki – Msza św. z okazji 35          rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 41-sza rocznica wyboru na              Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II

Niedziela, 3-go listopada – Koncert na cześć Św. Jana Pawła II – Sala Centrum Polsko Słowiańskiego – 177 Kent Street – Bilety przy wejściu – $15 od osoby 

Sobota, 14 grudnia 2019 r. – Christmas Show – Sight & Sound Theater w Lancaster, PA. Przyjmujemy już rezerwacje. – Cena $135

Opłatek – Niedziela, 8-go grudnia 2019, w sali pod kościołem Matki Boskiej Pocieszenia – 184 Metropolitan Ave.

Sobota, 19 września 2020 r. – Queen Esther – Sight & Sound Theater w Lancaster, PA – Przyjmujemy zgłoszenia

 

PIELGRZYMKI / WYCIECZKI:

1-8 marca, 2020 – Pielgrzymka do Meksyku – przyjmujemy zgłoszenia

22 IV 2020 -3 V 2020 – Pielgrzymka do Rzymu, Sardynia i Korsyka – przyjmujemy

       zgłoszenia – 718 383-9587; 347-563-7051