Ogłoszenia

ZEBRANIA:

Następne zebranie odbędzie się we wtorek 3-go grudnia 2019

 

WYDARZENIA: 

Niedziele, 8-go grudnia, 2019 r.  o godz. 4-ej pp. – Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku serdecznie zaprasza na TRADYCYJNY OPŁATEK na Sali przy kościele Matki Boskiej Pocieszenia, 184 Metropolitan Avenue, Williamsburg, N.Y. DONACJA: $50.00 od osoby.

Sobota, 19 września 2020 r. – Queen Esther – Sight & Sound Theater w Lancaster, PA – Przyjmujemy zgłoszenia

 

PIELGRZYMKI / WYCIECZKI:

2-9 marca, 2020 – Pielgrzymka do Meksyku – Cena $1,950 obejmuje koszty przelotu, hotele, wyżywienie (trzy posiłki), autokar. Przyjmujemy zgłoszenia: 347 563-7051 lub 718 383-9587. Zadatek: $1000

22 kwietnia, 2020 – 3 maja, 2020 – Pielgrzymka do Rzymu, Sardynia i Korsyka – Cena $2,850.  Zadatek: $1500. Przyjmujemy rezerwacje – (718) 383-9587; (347) 563-7051