Bankiet 20-lecia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. o. Augustyna Kordeckiego – 25 pazdziernika 2014 r.

W pięknej sali “Astoria Manor” na Queensie, w sobote 25 października odbył się bankiet z okazji jubileuszu dwudziestolecia Polskiej Szkoły przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, na którym obecni byli nasi przedstawiciele.

Dla Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku współpraca ze szkołami polonijnymi ma ogromne znaczenie. Zawsze cenimy sobie występy dzieci i młodzieży w programach artystycznych podczas naszych uroczystości jak opłatki czy bankiety oraz przy okazji rocznicowych mszy świętych związanych z Janem Pawłem II.

Szkoła im. ojca Kordeckiego działa przy parafii, gdzie zaczęła się działalność naszego Nowojorskiego Koła. W tej parafii posługiwał też pierwszy kapelan naszego Koła – ojciec Krzysztof Wieliczko, który teraz pełni funkcję Administratora Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Ojciec Krzysztof był tym, który zaraz po zawiązaniu się naszego Koła w 1997r., rozpoczął proces oficjalnego zarejestrowania naszego Koła w Archidiecezji Nowojorskiej jako organizacji ze statusem “non-profit”, czyli zwalniającym z opłat podatkowych. Naszą obecnością na bankiecie chcieliśmy wyrazić wdzięczność ojcu Krzysztofowi Wieliczce oraz całej parafii jak i Szkole Polskiej. Ojcowie Paulini, którzy opiekują się parafią św. Stanisława B. M. zawsze serdecznie nas witają, gdy przychodzimy na msze święte związane z Janem Pawłem II. Szkole Polskiej dziękujemy za piękną oprawę wielu uroczystości papieskich. Gratulujemy proboszczowi parafii św. Stanisława B.M. ojcu Tadeuszowi Lizińczykowi oraz dyrektorce szkoły – p. Beacie Popowskiej wspaniałej uroczystości rocznicowej. Życzymy wielu dalszych sukcesów i opieki Jasnogórskiej Królowej Polski.

MP/ES

http://www.stanislauschurch.com/parafia/szkola