W Teatrze Sight & Sound – Widowisko ,,DAWID”

Kolejny spektakt, który obejrzeliśmy w teatrze Sight & Sound, 28 maja 2022 roku, przeniósł nas w czasy biblijnego króla Dawida. Jego dzieje opisane są w księgach Starego Testamentu. Jest to postać historyczna, król Izraela, który żył w latach około 1040 do 970 p.n.e. Poznajemy go jako małego chłopca, syna Jessego, który zajmuje się pasterstwem. W czasie prac pasterskich gra na harfie i układa pieśni. Jest kochany przez matkę, która przekazuje mu wiele umiejętności. Po raz pierwszy pojawia się na dworze króla Saula, gdy ten dręczony przez złe duchy nie może zaznać spokoju. Dawid zostaje jego nadwornym grajkiem, gra na harfie uspokaja króla. W czasie wojny z Filistynami podejmuje wyzwanie rzucone przez filistyńskiego wojownika Goliata. Nagrodą za zabicie olbrzyma miało być małżeństwo z córką królewską. Pokonanie Goliata kamieniem z procy, zapewniło Dawidowi wielką popularność wśród ludu. Saul prześladuje Dawida zazdroszcząc mu popularności, a jego nienawiść narasta, gdy dowiaduje się, że ma on być następnym królem Izraela, namaszczonym potajemnie przez proroka Samuela. Bóg za każdym razem ratuje Dawida przed gniewem Saula. Po śmieci króla Saula zostaje ogłoszony królem Izraela. Widzimy, jak w kolejnych wyprawach wojennych zdobywa inne królestwa i podporządkowywuje je pod swoją władzą. W Jerozolimie tworzy główny ośrodek religijny i stolicę Izraela. Sprowadza do jerozolimskiej świątyni Arkę Przymierza. Dawid był dobrym wodzem i władcą, bezgranicznie ufającym Bogu. Jednak nie ustrzegł się grzechu. Uwiódł Batszebę, żonę swojego dowódcy, którego wysłał na pewną śmierć ustawiając go w pierwszej linii frontu. Jego grzech został napiętnowany przez proroka Natana. Dawid ukorzył się przed Bogiem, żałował za grzechy i prosił o przebaczenie. Król Dawid, który jest autorem 73 Psalmów, zwanych ,,Psalmami Dawidowymi”, tak w Psalmie 51 zwraca się do Boga prosząc o wybaczenie popełnionych grzechów spowodowanych ludzką słabością:,,Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twego miłosierdzia, według Twej wielkiej litości zgładź moje występki”. W końcowej scenie widzimy, jak ukrzyżowany Jezus Chrystus Syn Boży z wysokości krzyża przebacza grzesznikowi. Na łożu śmierci król Dawid mianuje swoim następcą syna Salomona. Epickość widowiska podkreśla piękna muzyka, scenografia, kostiumy, profesjonalna gra aktorów, ciekawe układy choreograficzne, tańce, wykorzystanie efektów świetlnych i dźwiękowych, a także reżyseria. Na pewno na widowiskowość przedstawienia wpłynęły efekty komputerowe, wspomagając efekt budowania scenografii trójwymiarowej, w której dodano majestatyczne góry, pastwiska, łąki, lasy, wodospady rzeki. Imponująco wyglądała gigantyczna kukła Goliata, który poległ w walce z Dawidem. W przedstawieniu zagrały również żywe zwierzęta: kozy, owce, konie, gołębie, które zawsze wywołują okrzyk zachwytu najmłodszej widowni. A zatem do zobaczenia na kolejnym, równie spektakularnym, widowisku.

 

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć …