Zasłużeni

OJCIEC TADEUSZ LIZIŃCZYK UHONOROWANY PRZEZ FUNDACJĘ JANA PAWŁA II – 7 czerwca 2015 r.

Ojciec T. Lizinczyk ze swoimi parafianami i uczniami z PSD

Tradycją Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest coroczny bankiet, na którym zostaje uhonorowana osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku do grona wyróżnionych dołączył ojciec Tadeusz Lizińczyk – paulin, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. W niedzielę 7 czerwca w sali bankietowej Princess Manor na Greenpoincie to właśnie on został uhonorowany specjalnym bankietem.

Ojciec Tadeusz został skierowany do posługi duszpasterskiej w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w USA w 2006 roku. W latach 2008-2011 pełnił w nim funkcje przeora oraz definitora Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów. Od 2011 roku jest proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. W czasie Kapituły Prowincjonalnej w roku 2014 został wybrany Wikariuszem Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów. Dał się on poznać jako wielki Przyjaciel Fundacji Jana Pawła II, zawsze życzliwie wspierający wszelkie inicjatywy i działalność nowojorskiego Koła. Z radością gości naszą organizację na mszach św. rocznicowych związanych ze św. Janem Pawłem II. O sobie mówi, że jego pasją jest poznawanie nowych miejsc i pomaganie innym w odkrywaniu obecności Chrystusa w ich życiu.

Honorową Przewodniczącą bankietu była Beata Popowska, dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej im. ojca Augustyna Kordeckiego przy parafii św. Stanisława B i M. Jest osobą całym sercem oddaną pracy pedagogicznej z dziećmi. Uczy muzyki, prowadzi chór dziecięcy, a także aktywnie działa w Radzie Parafialnej i Komitecie Parady Pułaskiego.

Gości przybyłych na bankiet serdecznie powitał prezes Koła, Mieczysław Pająk. Przypomniał cele i zadania tej organizacji, która została powołana z woli Ojca Świętego – 16 października 1981 roku. Jej cele to dokumentacja i upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II oraz zachowanie i rozwój Jego duchowego dziedzictwa, a także pomoc stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej, studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Podziękował za udział w bankiecie, z którego dochód wesprze rozwój i dalszą działalność Fundacji.

Następnie przedstawiono sylwetkę bohatera bankietu – ojca Tadeusz Lizińczyka. Jako pierwszy zabrał głos kapelan Koła ks. Józef Szpilski. Przewodnicząca bankietu – Beata Popowska przedstawiła swojego proboszcza jako duchownego, który jest otwarty na współpracę, a praca z nim jest przywilejem. ,,Św. Jan Maria Vianney mówił, że dobry pasterz jest największym darem, jaki Bóg może dać parafii. Bóg pobłogosławił naszą parafię dając nam bardzo dobrego pasterza, którym jest ojciec Tadeusz”- powiedziała. Życiorys proboszcza przedstawił wikary parafii św. Stanisława B i M, ojciec Piotr Bednarski. Kiedy rozpoczął swoje wystąpienie gość honorowy, rozległy się gromkie brawa od parafian. Ojciec podziękował za wyróżnienie go bankietem, podkreślając, że odbiera to jako wyróżnienie całej parafii. Jednocześnie cieszy się, że poprzez udział w bankiecie tak licznego grona parafian dołożono cegiełkę do dalszego rozwoju Fundacji. Powiedział także, że życie w parafii ma różne aspekty: modlitewny, społeczny i inne, ale najważniejsze jest, by skupić się na ołtarzu Pańskim.

Kiedy przyszedł czas na życzenia dla ojca Tadeusz popłynęły ciepłe słowa i wyrazy wdzięczności od całej wspólnoty parafialnej i organizacji działających przy parafii, a także od nauczycieli, uczniów i harcerzy hufca Podhale. Najpiękniejsze życzenia popłynęły od najmłodszych. Uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii przygotowali specjalny program artystyczny. Były wiersze i piosenki okolicznościowe dla proboszcza, które wszystkich wzruszyły swoją wymową. Dzieci zakończyły swój występ piosenką „ Wadowice”, która przeniosła słuchaczy w rodzinne strony Ojca Świętego i przypomniała Jego pielgrzymkę do Ojczyzny w 1999 roku, kiedy to odwiedził swoje rodzinne miasto.

bankiet 2015c

Bankiet zaszczycił swoją obecnością ks. bp dr Witold Mroziewski, który został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji brooklyńskiej. Było to duże wyróżnienie dla wszystkich obecnych na tej uroczystości, gdyż mogli otrzymać od niego specjalne błogosławieństwo w czasie wygłoszonej Inwokacji. Ks. bp jest długoletnim Przyjacielem Fundacji, chętnie gości na uroczystościach naszej organizacji, wspierając ją modlitwą i materialnie. Gratulujemy mu nominacji i życzymy łask Bożych, zapewniając o modlitwie w Jego intencji.

Na uroczystość przybyli także ojcowie paulini, księża z Polskiego Apostolatu, między innymi ks. prałat Piotr Zendzian, ks. Marek Sobczak, ks. Tadeusz Maciejewski, ks. kanonik Adam Kurowski, ks. Grzegorz Stasiak (obecnie koordynator Polskiego Apostolatu), przedstawiciele organizacji polonijnych, konsul RP Mateusz Stąsiek wraz z rodziną, a także nauczyciele i uczniowie z polskich szkół. Z wielką radością powitaliśmy panią Jadwigę Kawę, która przyjechała na tę uroczystość z Kalifornii, gdzie obecnie przebywa. Była ona długoletnią członkinią zarządu nowojorskiego Koła i przez kilkanaście lat związana była z parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

bankiet 2015l

W czasie spotkania podsumowano działalność naszego Kola skierowana do młodzieży polonijnej. Tego dnia zostały ogłoszone wyniki amerykańskiej edycji XI Konkursu Papieskiego, który organizuje Instytut Tertio Millennio z Krakowa. Główną nagrodą w tym internetowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II  jest wyjazd do Włoch. Nowojorskie Koło funduje zwycięzcy z USA bilet lotniczy do Rzymu. Nad całością konkursu w USA czuwa Elżbieta Serdak, a w komisji oceniającej prace pisemne finalistów byli: kapelan Koła ks. Józef Szpilski, Zofia Twarowska, Anna Bierowiec – PSzD im. ojca A. Kordeckiego z Manhattanu.

 

Bankiet 2

W tegorocznym konkursie wzięło udział dziewięciu uczniów z Polskich Szkół Dokształcających ze stanów Nowy Jork, New Jersey oraz Connecticut. W finale znalazło się pięć uczennic: Nicole Zarzycka z PSzD ,,Ogniwo” w Trenton, NJ; Klaudia Skoczek z PSzD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ; Natalia Sokolnicki z PSzD w Clark, NJ oraz Weronika Patycka i Kinga Kuczyński obie z PSzD przy parafii św. Cyryla i Metodego na Greenpoicie, NY. Tegoroczną laureatką Konkursu Papieskiego została uczennica Klaudia Skoczek z PSzD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, New Jersey. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy wielu sukcesów.

 

Bankiet 6 Wystawa i artysci-Ch.Bar,S.Rysztof,N.Bar

Wręczono też nagrody zwycięzcom Konkursu Plastycznego „Papież, Polak, Pielgrzym”, który zorganizował Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z Krakowa, a jednym z patronów tego konkursu było Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

 

Bankiet 7 Laureaci Konkursu Plastycznego-Papiez,Polak,Pielgrzym

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: Samantha Rysztof – lat 6, Natalie Bar – lat 8, Christian Bar – lat 10 z dziecięcego klubu plastycznego przy Szkole Języka i Kultury Polskiej im św. Jana Pawła II na Maspeth (opiekun – Teresa Rysztof) oraz Ewa Pękala – lat 10 i Alicja Czajkowska – lat 14 z PSzD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie (opiekun – Małgorzata Czajkowski). Młodym artystom gratulujemy.

Bankiet był wspaniałą okazją do miłego spotkania w gronie Przyjaciół, wsparcia dzieła Ojca Świętego – Jana Pawła II, jakim jest Fundacja i podziękowania wspaniałemu polonijnemu duchownemu – ojcu Tadeuszowi, zarówno za współpracę z Fundacją, jak i za pracę na rzecz nowojorskiej Polonii. Życzymy mu wielu łask Bożych oraz opieki św. Jana Pawła II.

Zobacz zdjecia w Galerii

ZOFIA TWAROWSKA

BANKIET KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II honorujacy ks. Włodzimierza Łasia – 1 czerwca 2014 r.

bankiet2014tTradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest coroczny bankiet, na którym zostaje wyróżniona osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku do grona zasłużonych dołączył ksiądz Włodzimierz Łaś, salwatorianin, proboszcz polskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia na Williamsburgu. W niedzielę 1 czerwca w sali bankietowej w Princess Manor na Greenpoincie, to właśnie on został uhonorowany specjalnym bankietem.

bankiet z 2014dKs. Łaś przybył do USA w roku 1989 i rozpoczął pracę w domu zakonnym Księży Salwatorianów w Veronie, NJ. Następnie został oddelegowany jako wikariusz do parafii Matki Bożej Pocieszenia na Williamsburgu. Z tą parafią jest związany przez większość swego życia kapłańskiego. Był duszpasterzem w tej parafii od roku 1991 do 2003. Cztery lata (2004-2007) pełnił też funkcję proboszcza w parafii Narodzenia Matki Bożej w Teksasie, a w 2007 roku dekretem księdza prowincjała ponownie powrócił do parafii na Williamsburgu, gdzie pełni funkcję proboszcza do dnia dzisiejszego. Ksiądz Włodzimierz Łaś wspiera wszelkie inicjatywy Fundacji, uczestniczy w jej wydarzeniach i chętnie gości Przyjaciół Fundacji na mszach świętych rocznicowych.

bankiet z 2014aPrzewodniczącą bankietu była w tym roku Bożena Adamczyk związana z Kołem od 2003 roku. Pracuje ona z wielkim zaangażowaniem dla dobra Fundacji, parafii matki Boskiej Częstochowskie i św. Kazimierza oraz innych organizacji polonijnych. W zarządzie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Kulturalno-Oświatowej.

Przybyłych na bankiet gości serdecznie powitał prezes nowojorskiego Koła, Mieczysław Pająk. Podziękował księdzu Włodzimierzowi za przyjęcie zaproszenia, a wszystkim Przyjaciołom za wspieranie działalności Fundacji Jana Pawła II. Nawiązał też do ostatnich wydarzeń, gdy 27 kwietnia założyciel Fundacji – Jan Paweł II został wyniesiony do chwały świętości. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa pielgrzymów nowojorskiego Koła uczestniczyła w uroczystościach kanonizacyjnych na Placu św. Piotra w Rzymie.

bankiet z 2014eGość honorowy – ks. Włodzimierz z wrodzona skromnością podziękował Fundacji za wyróżnienie, a swoim parafianom, młodzieży oraz gościom za tak liczne przybycie na bankiet i tym samym wsparcie działalności Fundacji, w tym wyjątkowym roku kanonizacji Jana Pawła II. Powiedział, że po takim wyróżnieniu z jeszcze większym zapałem będzie wspierał Fundację i pracował dla dobra parafii oraz Polonii.

Na bankiet licznie przybyli dobroczyńcy Fundacji, parafianie i przyjaciele ks. Włodzimierza oraz organizacje działające przy kościele: Komitet Parafialny, Komitet Parady Pułaskiego, Liga Morska. Byli także księża Salwatorianie – ks. Edward Toman z Trzebini, ks. profesor Jarosław Merecki wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz księża z Polskiego Apostolatu w Nowym Jorku. Przybyli również przedstawiciele polonijnych instytucji, biznesów, nauczyciele, uczniowie polskich szkół dokształcających.

bankiet z 2014cW części artystycznej wystąpiła schola pod kierunkiem Ewy Bałdygi z parafii Matki Bożej Pocieszenia oraz Julia Skubisz uczennica z Polskiej Szkoły przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza. Młodzież pięknie zaśpiewała znane pieśni religijne oraz przedstawiła fragmenty homilii św. Jana Pawła II.

bankiet2014h

W czasie tegorocznego bankietu zostały również ogłoszone wyniki amerykańskiej edycji X Konkursu Papieskiego, który organizuje w Polsce Instytut Tertio Millennio z Krakowa. W tym roku w związku z kanonizacją Jana Pawła II nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II postanowiło zainteresować tym Konkursem młodzież polonijną z klas licealnych. Celem Konkursu jest zapoznanie młodych katolików z nauczaniem społecznym Papieża – Polaka. Główną nagrodą, którą funduje Instytut, jest kilkudniowy wyjazd do Włoch. Nowojorskie Koło ufundowało dla zwycięzcy z USA bilet lotniczy do Rzymu. Nad całością Konkursu z ramienia nowojorskiej Fundacji JPII czuwała – Elżbieta Serdak, a w komisji oceniającej prace pisemne znalazł się kapelan Koła Fundacji ks. Józef Szpilski oraz Zofia Twarowska.

bankiet z 2014g

W tegorocznym Konkursie wzięło udział 9-ciu uczniów ze stanów: Nowy Jork, New Jersey i Connecticut. W finale kilkuetapowego Konkursu, który obejmował dwa internetowe testy oraz napisanie eseju opartego o nauczanie Jana Pawła II, znalazły się cztery uczennice z 3 różnych szkół: Patrycja Drożdż ze Szkoły Polskiej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT., Kalina Szkutnik – uczennica Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku oraz Weronika Patycka i Aleksandra Żak – obie z Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie. Uczennicą, która zdobyła najwięcej punków, a tym samym została pierwszą laureatką Konkursu Papieskiego z USA została – Patrycja Drożdż z Connecticut. Wszystkim finalistkom i uczestnikom Konkursu dziękujemy za uczczenie w tak piękny sposób kanonizacji Jana Pawła II i życzymy wielu sukcesów.

bankiet2014oTegoroczny bankiet dostarczył wszystkim nam miłych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół.

Księdzu Włodzimierzowi gratulujemy i życzymy nieustających łask Bożych i opieki św. Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA

KSIĄDZ RYSZARD KOPER HONOROWYM GOŚCIEM BANKIETU FUNDACJI JANA PAWŁA II – czerwiec 2013 r.

Już po raz szesnasty Koło Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku miało przyjemność uhonorowania księdza, ktόry szczegόlnie zasłużył się dla Polonii i aktywnie wspόłpracuje z naszą Fundacją.

SONY DSC

Gościem honorowym tegorocznego bankietu, zorganizowanego w restauracji Princess Manor, był ksiądz Ryszard Koper, ktόry od 1991 roku posługuje w parafii św. Krzyża na Maspeth.

Na uroczystość przybyli przyjaciele i dobroczyńcy Fundacji, a także duża grupa parafian księdza Ryszarda. Zebranych na sali gości serdecznie powitali: prezes Fundacji Mieczysław Pająk i pani Zofia Twarowska, ktόra pełniła funkcję przewodniczącej naszego bankietu.

Bankiet poprowadziła i monitorowała Kasia Ziółkowska związana nie tylko z parafią św. Krzyża, ale takze  z Kołem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku.

A oto zyciorysy naszego Honorowego Goscie i Gospodyni tegorocznego Bankietu:

KSIADZ KANONIK RYSZARD KOPER

Otrzymał święcenia kapłańskie 12 czerwca 1977 roku, ponad 12 lat pracował na zielonym chełmskim wzgórzu w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Mayi Panny. Parafia ta liczyła 30 tysięcy wiernych, w tym 12 tysięcy dzieci i młodzieży. Oprócz codziennej pracy duszpasterskiej i katechezy ks. Ryszard prowadził grupy oazowe oraz organizował pielgrzymki, w tym piesze do Częstochowy.

Po czternastu latach pracy w Polsce ks. Ryszard wyruszył do USA. W Nowym Jorku posługuje od wielu lat w Maspeth, w parafii polonijnej św. Krzyża. Oprócz zwyczajnej pracy duszpasterskiej, ks. Ryszard w nowej parafii odnalazł także ducha polskich oaz. Wraz z grupą muzyczną Te Deum organizował rekolekcje oazowe i rozpoczął nocne czuwania, w których bardzo licznie uczestniczyła młodzież.

Za nim jeszcze ogłoszono siostrę Faustynę Kowalską błogosławioną organizował nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. W roku 2010 wyruszył z pielgrzymami do Fatimy, skąd przywieziono figurę Matki Bożej Fatimskiej, dając początek nabożeństwom fatimskim w parafii św. Krzyża. W ostatnich latach ks. Ryszard był zaangażowany w powstanie dziecięcego zespołu muzycznego Gaudete, który z racji 100-lecia parafii nagrał płytę oraz w Stowarzyszenie Żywego Różańca, które w ostatnich latach powiększyło się o Różaniec Rodziców i Dzieci. Obecne Stowarzyszenie Żywego Różańca liczy ponad 200 osób.

Niejako osobnym rozdziałem są pielgrzymki do miejsc świętych, które odgrywają bardzo ważną rolę w życiu wiary. Na pielgrzymce wierni odkrywają głębię i piękno wiary, wiary odmieniającej życie. Pielgrzymują z nim nie tylko wierni z parafii św. Krzyża, ale także z innych stanów, a nawet krajów. Pielgrzymi docierają do najdalszych zakątków świata. Ks. Ryszard utrwala odwiedzane miejsca na fotografiach, które później wykorzystuje w albumach książkach i przewodnikach.

Kapelan polskiej szkoły im. bł. Jana Pawła II. Wraz z Polską Szkołą zaczął organizować Festiwale Kultury Polskiej (w tym roku będzie już 19) i festyny dla dzieci. Festiwale swym zasięgiem przekraczają granice metropolii nowojorskiej. Przekazywanie dzieciom i młodzieży polskiej kultury, jak mówi ks. Ryszard jest jego przyjemnością i radością.

Początkowa tęsknota za rodzinnymi stronami stała się impulsem do pisania. Zaczął publikować na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela” artykuły, które miały nieraz formę jakby listów pisanych do przyjaciół w Polsce. A później, tzn. dwadzieścia lat temu na stałe zagościł na łamach tygodnika polonijnego „Kurier Plus”. Dzięki życzliwości i otwartości redakcji „Kuriera Plus” tygodnik ten stał się jego drugą amboną, dając możliwość dotarcia ze słowem Bożym do tysięcy czytelników.

Ks. Ryszard do tej pory wydał 28 książek i albumów.  Czasami w prasie ukazują się jego wiersze, ale jak sam mówi najczęściej pisze je do szuflady. Bardzo ważnym miejscem głoszenia Ewangelii i propagowania tradycji i kultury polskiej jest strona internetowa ks. Ryszarda, na którą wszystkich zapraszamy:     (www.ryszardkoper.pl).

ZOFIA TWAROWSKA

Zofia Twarowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister filologii polskiej. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej oraz krakowskich liceach i zdobyła pierwszy stopień specjalizacji zawodowej. W roku 2000 wraz z całą rodziną przyleciała do Nowego Jorku. Swój czas dzieli pomiędzy domem i pracą społeczną na rzecz Polonii. Kilka lat pracowała jako nauczycielka w szkole polonijnej im. Św. Królowej Jadwigi na Ridgewood. Aktywnie uczestniczy w życiu religijnym i kulturalnym w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża na Maspeth. Jako wolontariusz pomaga w organizowaniu Festiwalu Kultury Polskiej w tej wspólnocie parafialnej. Jest członkinią Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i bierze udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez tą instytucję.

Z Fundacją Jana Pawła II zetknęła się po raz pierwszy w 2004 roku. Od tego czasu z wielkim zaangażowaniem pracuje dla nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, biorąc udział w jego wydarzeniach. W zarządzie Koła pełni funkcję kronikarki i korespondentki. Jest współredaktorką Biuletynu Koła. Na bieżąco umieszcza relacje i zdjęcia z aktualnych wydarzeń na stronie internetowej tej organizacji. Współpracuje również z Fundacją Jana Pawła II w Rzymie, która informuje o aktualnych wydarzeniach nowojorskiego Koła. Jako przedstawicielka zarządu uczestniczyła w dwóch jubileuszach Fundacji w Rzymie w 2006 i 2011 roku. Wzięła udział w pielgrzymce z okazji jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes, reprezentując nowojorskie Koło wśród innych grup Fundacji, licznie przybyłych z całego świata na te obchody. Całej pielgrzymce przewodniczył ksiądz abp. Szczepan Wesoły, Przewodniczący Rady Fundacji. Obszerną relację z tego wydarzenia zamieściła w biuletynach Fundacji. W pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, podczas nocnego czuwania w kościele Św. Krzyża na Maspeth, wygłosiła prelekcję o historii Fundacji, jej celach i działalności.

Współpracuje z polonijnym tygodnikiem ,,Kurier Plus”, w którym zamieszcza artykuły i zdjęcia promujące pontyfikat Bł. Jana Pawła II i działalność nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Dała się poznać jako osoba kreatywa i odpowiedzialna za działania, które wykonuje.

Jest miłośniczką muzyki klasycznej i operowej. Bierze udział w wydarzeniach kulturalnych nowojorskiej Polonii: wystawach malarskich, fotograficznych, promocji książek. Lubi turystykę pieszą, należy do nowojorskiego Hiking Club.

Ma trójkę dorosłych dzieci: Kasię, Radka i Przemka, które chętnie wspierają Mamę w jej działalności na rzecz Fundacji.

OJCIEC KRZYSZTOF WIELICZKO , OSPPE, HONOROWYM GOŚCIEM FUNDACJI JANA PAWŁA II W NOWYM JORKU – 3 czerwca 2012 r.

Tradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest coroczny bankiet, na którym wyróżniona zostaje osoba duchowna szczególnie zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II.

W niedzielę, 3 czerwca w restauracji Princess Manor na Greenpoincie,  mieliśmy przyjemność uhonorować ojca dr. Krzysztofa Wieliczko na 15 jubileuszowym bankiecie. Jest to rok wyjątkowy dla naszego gościa, gdyż w maju obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Przez 22 lata pełnił on posługę zakonną i duszpasterską w Stanach Zjednoczonych. Najpierw był wikarym, a później proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie.  Z nowojorskim Kołem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest związany od początku jego istnienia. Kiedy w 1997 roku grupa wiernych  wystąpiła z ideą założenia Koła w Nowym Jorku, zarówno on jak i bracia paulini, poparli ich  inicjatywę. Kościół na Manhattanie stał się domem i miejscem spotkań Fundacji. Ojciec Krzysztof załatwił sprawy związane z rejestracją tej organizacji i został jej pierwszym kapelanem. Kiedy objął funkcję prowincjała ojców paulinów w USA, a potem przeora w Amerykańskiej Częstochowie zawsze serdecznie przyjmował przyjaciół i dobroczyńców Koła w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown oraz wspierał inicjatywy tej organizacji.

Obecnie jest administratorem Fundacji  Jana Pawła II w Rzymie i obejmuje troską wszystkie koła i stowarzyszenia Fundacji na całym świecie, czyli 45 kół w 18 krajach świata. Dba o rozwój dzieła zapoczątkowanego przez samego Jana Pawła II, który powołał do życia Fundację 16 października 1981 roku. Gdy  w ubiegłym roku  nowojorskie  Koło gościło w Rzymie na uroczystościach beatyfikacji Jana Pawła II, a w październiku na jubileuszu 30-lecia Fundacji ojciec Krzysztof otoczył nas troskliwą opieką i mimo wielu obowiązków, znalazł czas na indywidualną rozmowę z przyjaciółmi.

Przewodniczącą tegorocznego bankietu była Dorota Andraka,  znana Polonii – prezes Centrali  Polskich  Szkół  Dokształcających , dyrektor Szkoły Polskiej przy parafii świętych Cyryla i Metodego, a także osoba całym sercem zaangażowana w pracę z młodzieżą i wspierająca od wielu lat działalność Fundacji.

Na uroczystość  przybyli bracia paulini –  przeor zakonu Jerzy Maj, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika ojciec Tadeusz Lizińczyk, a także ojciec Michał Czyżewski. Był też  gość specjalny – wydelegowany przez ojca generała zakonu paulinów – ojciec profesor Andrzej Napiórkowski, wykładowca na Uniwersytecie  bł. Jana Pawła II w Krakowie.

Bankiet zaszczycili obecnością księża z polskich parafii, dyrektorzy polskich szkół dokształcających, nauczyciele, harcerze i zuchy, przedstawiciele kombatantów,  kół Fundacji z New Jersey i Filadelfii, najbliższa rodzina. Licznie przybyli parafianie i przyjaciele ojca Krzysztofa oraz ksiądz Mirosław Król, delegat ks. kard. Stanisława Dziwisza.

W części artystycznej wystąpił zespół pieśni i tańca – Maki, grupa muzyczna bł. Jana Pawła II z Manhattanu oraz  przedszkolaki ze szkoły polskiej przy parafii świętych Cyryla i Metodego.

Bankiet  dostarczył nam wspaniałych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół.

Ojcu Krzysztofowi życzymy nieustających łask Bożych, opieki błogosławionego Jana Pawła II i sukcesów w pracy na rzecz Fundacji.

ZOFIA TWAROWSKA

Ksiądz Marek Sobczak – Honorowym Gościem Nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II – 5 czerwca 2011 r.

Proboszcz parafii św. St. Kostki na Greenpoincie – ks. Marek Sobczak C.M. został uhonorowany na dorocznym bankiecie Koła Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II 5 czerwca 2011r. Przewodniczącą bankietu była Wiesława Kufel – znana społeczności na Greenpoincie właścicielka agencji „Alberta” oraz osoba od lat wspierająca działalność Fundacji.

W części oficjalnej bankietu prezes naszej nowojorskiej Fundacji – p. Mieczysław Pająk powitał wszystkich zgromadzonych na sali gości. Nasz bankiet zaszczycili swoją obecnością księża z polonijnych parafii, siostry zakonne, przedstawiciele polonijnych organizacji , biznesόw, szkόł oraz dobroczyńcy i przyjaciele Fundacji. Gościliśmy rόwnież prezesa Koła Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II z New Yersey – pana Mieczysława Boksza z małżonką, znanego podrόżnika pana  J. Majcherczyka , znanego Polonii dyrygenta – Janusza Sporka oraz przedstawicieli prasy polonijnej.

W swojej biografii przygotowanej do specjalnej księgi pamiątkowej – ks. Marek Sobczak napisał, iż urodził się w Bydgoszczy w 1955 roku. W tym mieście spędził swoje dzieciństwo i młodość i tu też (zaraz po I Komunii Św.) zaczął być minstrantem. Po maturze rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.

Za najważniejszy dzień w swoim życiu  ksiądz Marek uznał – 25 kwietnia 1981r., kiedy to z rąk księdza biskupa Albina Małysiaka otrzymał w kościele seminaryjnym w Krakowie święcenia kapłańskie. Jednak nie mόgł to być dzień pełen szczęścia, gdyż w tym samym czasie w Bydgoszczy umierała właśnie Jego mama. Jego pierwszą placόwką była parafia św. Rodziny w Tarnowie.

Do Stanόw Zjednoczonych ks. Sobczak przybył w 1983r. Najpierw odwiedził kościόł św.St. Kostki na Greenpoincie, potem spotkał się z księżmi w Derby CT., aż w końcu trafił na 3 lata do parafii św. Stanisława w New Haven.  W latach 1986 -1988 na krόtko zjawił się znόw na Greenpoincie, by następnie rozpocząć posługę w parafii w Concord, w New Hampshire.  Pełnił też funkcję Superiora Domu Misyjnego św. Vincentego a Paulo w Utica, NY. Przez 12 lat był proboszczem parafii św. Jόzefa w Ansonii w Connecticut. Od 2008 r. do chwili obecnej jest proboszczem parafii św. St. Kostki na Brooklynie oraz przełożonym domu zakonnego. W ubiegłym roku ks. Marek sprowadził do swej parafii relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ktόre umieszczono w pięknym marmurowym ołtarzu.

Sylwetkę naszego tegorocznego Gościa przedstawiali w czasie bankietu Jego przyjaciele – księża z Polskiego Apostolatu. Sam ksiądz Marek skromnie stwierdził, że jest „zwykłym księdzem, ktόry niczego wielkiego nie dokonał” i w czasie krόtkiego wystąpienia podziękował za wyrόżnienie. Cieszył się, że przypadło ono w roku, kiedy obchodzi jubileusz 30-lecia posługi kapłańskiej, a jego obecna parafia św. St. Kostki – 115 lecie swego istnienia. Ten rok – zdaniem ks. Marka – jest też dla Niego wyjątkowy ze względu na beatyfikację Ojca Św. Jana Pawła II.

 Następnie rozpoczęły się podziękowania za duchową opiekę i gratulacje od: młodzieży ze Szkoły Polskiej im. M. Konopnickiej, zespołu tanecznego „Krakowianki i Gόrale” oraz od harcerzy. Dzieci i młodzież przygotowały dla swojego duszpasterza program artystyczny, gdzie recytowały wzruszające utwory o kapłaństwie, a zespόł taneczny przedstawił wiązankę tańcόw ludowych. Bankiet uświetniła swoim występem śpiewaczka – Ewa Maria Lewandowska, ktόra zadedykowała księdzu pieśń „Ave Maria” Cacciniego. Pani Ewa wystąpiła w polskiej edycji programu „Mam talent” i zdobyła sobie uznanie jurorόw i wielką sympatię publiczności.

Wszystkim przyjaciołom i dobroczyńcom Fundacji Jana Pawła II dziękujemy za uczestnictwo w bankiecie i wsparcie naszej działalności hojnymi donacjami.

Naszemu tegorocznemu Gościowi Honorowemu – księdzu Markowi Sobczakowi dziękujemy jeszcze raz i życzymy wielu łask Bożych oraz opieki błogosławionego Jana Pawła II w dalszej posłudze kapłańskiej.

Zofia Twarowska, Elżbieta Serdak