2005 rok – Ksiądz James Meszaros

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 roku. Swoją misję kapłańską realizuje od lat w diecezji brooklińskiej. Najpierw pracował w kościele Matki Boskiej Karmelitańskiej na Williamsburgu, pόźniej w parafii Najświętszej Krwi Jezusowej na Brooklinie. Przez piętnaście lat swojej pracy duszpasterskiej był związany z parafią Matki Boskiej Gwiazdy Morskiej w Far Rockway. Obchodząc jubileusz 25 lecia kapłaństwa, został wyznaczony przez biskupa proboszczem parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Ozon Park, był to powrόt księdza do jego polskich korzeni, gdyż wychował się w parafii polskiej. Ksiądz Meszaros jest dumny, że podtrzymuje ducha polskiej tradycji i kultury w swojej parafii.