2007 rok – Ksiądz Kanonik Tomasz Machalski

Ksiądz Machalski jest wielce zasłużony dla Polonii, pełni wiele funkcji w rόżnych organizacjach świeckich i kościelnych. Jest prezesem wychowankόw szkoły z Orchard Lake w Metropolii Nowojorskiej oraz prezesem i sekretarzem Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Księży, a także adwokatem w Trybunale Diecezji Brooklińskiej. Obecnie jest proboszczem parafii Świętego Jozefata w Bayside. W roku 2010 obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.