2008 rok – Ksiądz Kanonik Andrzej Kurowski

W 1984 roku przyjechał do USA i skierowany został do diecezji Brooklińskiej. Przez czternaście lat pracy duszpasterskiej związany był z parafią Świętego Krzyża na Maspeth, gdzie był wspόłzałożycielem Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Jana PawłaII. W 1991 roku wyrόżniony został tytułem Citizen of the Year. Obecnie jest proboszczem parafii św.Franciszki de Chantal na Brooklinie. W 2003 roku został Honorowym Kanonikiem Kapituły w Witebsku.