Walne Zebranie – podsumowanie działalności Nowojorskiego Koła w 2015 r.

Walne Zebranie 2015a_n

W niedzielę 22 listopada 2015 roku członkowie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku spotkali się na mszy świętej w kościele św. St. Kostki na Greenpoincie. Podziękowaliśmy Bogu za kolejny rok działalności Koła i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobroczyńców i Przyjaciół naszej Fundacji.

Walne Zebranie 2015f_nNastępnie udaliśmy się na Walne Zebranie, na którym zarząd Koła przedstawił podsumowanie pracy w mijającym roku, który był bardzo bogaty w różnorodne wydarzenia.

Walne Zebranie 2015d_nZorganizowaliśmy w nim: doroczny opłatek, bankiet i piknik; trzy wyjazdy o charakterze pielgrzymkowo-wypoczynkowym; dwa piękne koncerty promujące muzykę i pieśni religijne; dwa konkursy o św. Janie Pawle II – plastyczny dla dzieci oraz internetowy dla młodzieży, uczestniczyliśmy w 4 rocznicowych mszach św. oraz w kilku ważnych dla Polonii i Ameryki wydarzeniach religijnych i społecznych.

Walne Zebranie 2015b_nZarząd podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji całego programu założonego na mijający właśnie 2015 r. oraz zaprosił na tradycyjny Opłatek, który odbędzie się 6 grudnia.

Walne Zebranie 2015c_n

Na zakończenie Walnego Zebrania, zgodnie ze statutem, wszyscy obecni wybrali nowy zarząd Koła, który będzie planował i koordynował wydarzenia w 2016 r. Zebranie zakończyła wspólna modlitwa poprowadzona przez naszego kapelana – ks. Józefa Szpilskiego.

Elżbieta Serdak