ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE NOWOJORSKIEJ FUNDACJI JANA PAWŁA II – 2010r.

W niedzielę 21 listopada odbyło się walne zebranie naszego Koła Przyjaciόł Fundacji Jana Pawła II. Przed zebraniem uczestniczyliśmy we Mszy świętej koncelebrowanej, ktόrą odprawił proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki Marek Sobczyk wraz z księdzem Janem Szylarem.

Po Mszy św. udaliśmy się na zebranie do szkoły parafialnej świętego Stanisława Kostki. Obrady rozpoczęliśmy modlitwą z prośbą o owocne obrady, ktόrą odmόwił z nami ksiądz proboszcz Marek Sobczyk.

Prezes Fundacji Mieczysław Pająk przedstawił porządek obrad. Jako pierwszy został odczytany protokόł z walnego zebrania odbytego w roku ubiegłym. Następnie poszczegόlne komisje złożyły sprawozdania ze swej działalności za rok 2009/10.

Komisja nominacyjna w składzie: Anna Raj i Maria Lorentowicz przedstawiły nowy zarząd Koła. Przewodnicząca Anna Raj przeczytala protokόł z pracy komisji. Swoją zgodę na dalszą pracę w Zarządzie Koła wyraziło 17 członkόw. Do pracy w Zarządzie na nadchodzący rok dokooptowano trzy nowe osoby: Reginę Krupę, Annę Kurzynę i Marka Bąka. Prezes przedstawił też plan pracy naszego Koła na nadchodzący rok. Został on zaakceptowany przez członkόw Fundacji.

Na zebraniu obecnych było 47członkόw Koła,18 członkόw zarządu i 8 gości. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.