ROCZNICA CHRZTU POLSKI 966-2016

Posted on: April 19th, 2016

Niedziela 10 kwietnia 2016 roku naznaczona była wieloma wydarzeniami patriotyczno-religijnymi w całej Metropolii Nowojorskiej. W tym roku data ta nabrała szczególnego znaczenia, gdyż szósta już rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zbiegała się w czasie z wigilią obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski. Wśród wielu propozycji uczczenia tych wydarzeń, znajdowała się oferta Polskiej Szkoły Dokształcającej im. ojca Augustyna Kordeckiego na Manhattanie, prezentująca program słowno-muzyczny pt. “Od Mieszka I do świętego Jana Pawła II -1050 rocznica Chrztu Polski.”

Chrzest 1

Na południowej mszy świętej w kościele św. Stanisława B i M, ofiarowanej w intencji ojczyzny oraz ofiar tragedii smoleńskiej, licznie zgromadzili się przyjaciele oraz zarząd nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II. Obecni byli także uczniowie szkoły działającej przy parafii, ich rodzice, parafianie oraz zawsze mile widziani goście.

Po mszy świętej wierni zebrali się w sali parafialnej, aby wysłuchać przedstawienia szkolnego.

”Opowiadać dziś będziemy o dziejach państwa i narodu polskiego, Narodu, który jako jedyny, nie ma przedchrześcijańskiej historii pisanej. Jego istnienie bowiem rozpoczyna się wraz z bożym tchnieniem STAŃ SIĘ!.” – tymi słowami młodzież rozpoczęła opowieść o jedenastu wiekach chrześcijaństwa w Polsce.

Chrzest 3Młodzież mówiła o wyjątkowości 2016 roku.

“1050 lat historii, jaki to szmat czasu i jednocześnie szmat drogi, którą przemierzyło ponad 40 pokoleń Polaków od momentu, gdy Mieszko I rozpoczął nasze dzieje. Dzieje, które w 2016 roku stają się dla nas Polaków szczególnym misterium. Oto właśnie zbiegają się w czasie bardzo ważne wydarzenia w kościele powszechnym jak i w naszym lokalnym, polskim kościele.

W Roku Miłosierdzia dane jest nam opatrznościowo w miesiącu marcu przeżywać X Zjazd Gnieźnieński, w kwietniu świętować 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 50. rocznicę obchodów milenijnych z 1966 roku, w miesiącu maju odnowić Śluby Jasnogórskie kardynała Stefana Wyszyńskiego, w lipcu gościć w Krakowie młodych ludzi na Światowych Dniach Młodzieży i wreszcie być świadkami listopadowych uroczystości Intronizacyjnych. Wszystkie te wydarzenia będą mogły zaistnieć tylko dlatego, że ponad dziesięć wieków temu mądry, odważny i światły Polak – Mieszko I zdecydował się, jak na owe czasy, na krok bardzo odważny – przyjął bowiem chrześcijaństwo, które wywarło decydujący wpływ na ukształtowanie się państwa i narodu polskiego.”

Chrzest 4Opowieść o dziejach Polski zdominowała triada Bóg-Kapłan-Naród. Mówiono wiele o kapłanach, szafarzach sakramentu chrztu i ich wpływie na historię naszego narodu. Mówiąc o niezliczonej rzeszy duchownych, którzy poświęcili się bez reszty kościołowi i ojczyźnie, uwagę szczególną poświęcono Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i roli którą odegrał w powojennej Polsce. Jego ofiara więzienia, program duchowej odnowy zawarty w Wielkiej Nowennie oraz milenijne obchody Chrztu Polski sprawiły, że historia Polski pobiegła w niespotykanym dotąd tempie. Kulminacją zmian społeczno- politycznych był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, powstanie Solidarności, a w dalszej perspektywie III Rzeczypospolitej. Tym to kapłanom poświęcony został utwór Jacka Kowalskiego – pieśń „Do kapłana polskiego”.

Chrzest 5Innym aspektem, który młodzież szkolna przypomniała było polskie „non possumus” – nie możemy, nie zezwalamy. Mieszko I otwierając księgę życia naszego narodu już u zarania dziejów stanął w obliczu zagrożenia bytowości młodego państwa. Musiał uświadomić sobie fakt, że jako poganie nie przetrwamy. Można więc mówić o pierwszym polskim – „dalej tak nie możemy”. Podobnie w XX wieku kardynał Stefan Wyszyński wypowiadał: non possumus wobec ingerencji władz komunistycznych w życie religijne narodu, a największy z rodu Polaków – Jan Paweł II, swoje non possumus wypowiadał nowym ideologiom, które redukowały człowieka do roli przedmiotu.

Wspomniano też o roli łaciny w rozwoju kultury i języka polskiego, która niczym starsza siostra wprowadzała język polski na wyżyny kultury europejskiej.

Dzieci przypomniały o ważnej roli wychowania religijnego w zaciszu ogniska domowego. Podkreślono fakt, że na kolanach świętych rodziców wyrosło ponad trzystu polskich świętych i błogosławionych.

Całość przedstawienia oplotła muzyka różnych epok – od chorału gregoriańskiego, hymnu sarmackiego, utworów Chopina, Roty, po współczesnego poloneza oraz muzykę filmową.

Dekorację stanowił Krzyż Miłosierdzia, portret Jana Pawła II i fragment fresku Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej – Stworzenie Adama.

Na zakończenie powtórzono za kardynałem Stefanem Wyszyńskim, że żadnej z kart historii Polski nie wolno usunąć i trzeba starać się zrozumieć nasze dzieje w Chrystusie.

Chrzest 8Polonezem ojca Bogusława Palecznego pt. „Wybierz Polskę” polonijne dzieci i młodzież, przebrane w stroje różnych stanów i epok, wprowadziły publiczność w następne tysiąclecie chrześcijaństwa, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.Chrzest 6

IMG_5969

Po przedstawieniu, ku zaskoczeniu społeczności szkolnej, Fundacja Jana Pawła II przez ręce pana Prezesa Mieczysława Pająka, przekazała dyrektor szkoły, pani Beacie Popowskiej, czek w wysokości 300 dolarów wraz z podziękowaniami za piękny program i życzeniami wielu sukcesów w kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie wyrazili swoją wdzięczność oklaskami.

Anna Bierowiec.

KOSTARYKA – PIELGRZYMKA ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Posted on: April 1st, 2016

Costa Rica21

W drugim tygodniu marca Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Nowego Jorku wyruszyło na niecodzienną pielgrzymkę do Kostaryki śladami Jana Pawła II (od 7 do 12 marca). Tylko kilka godzin lotu z Nowego Jorku do San Jose, a zupełnie inna strefa klimatyczna i roślinna. Czujemy powiew lata.

Costa Rica6Jako pierwsza na trasie naszego pielgrzymowania jest Narodowa Katedra św. Józefa. Okazała świątynia zbudowana w stylu neoklasycznym, konsekrowana w 1878 roku. Właśnie w tej katedrze Jan Paweł II spotkał się kapłanami, zakonnikami i siostrami   zakonnymi w czasie pielgrzymki do Kostaryki w 1983 roku. Na trasie tej osiemnastej podróży apostolskiej Ojca Świętego obok Kostaryki znalazy się wtedy wszystkie kraje Ameryki Środkowej: Nikaragua, Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize i Haiti. Trwała ona od 2 do 10 marca 1983 roku. Głównym celem wizyty było spotkanie z Kościołami w tych krajach, umocnienie wiary ludu Bożego i wołanie o pokój.

W katedrze zostaliśmy serdecznie powitani przez przez jej dziekana. Przedstawił nas wiernym zgromadzonym w katedrze jako grupę pielgrzymów z kraju św. Jana Pawła II. Przy głównym ołtarzu kapelan Koła ks. Józef Szpilski odprawił Mszę św. w języku polskim. Uczestniczyli w niej wszyscy wierni odwiedzający katedrę. W wygłoszonym kazaniu powiedział on, abyśmy potraktowali ten wyjazd jako rekolekcje wielkopostne, gdyż jest to okres Wielkiego Postu i skupili się zarówno na zwiedzaniu, podziwianiu przyrody i wypoczynku, jak również na modlitwie. Było to dla wszyskich pielgrzymów duże przeżycie, iż w tak odległym dla nas kraju, sprawujemy Najświętszą Eucharystię w języku polskim w tej samej świątyni, w której kilkanście lat temu gościł nasz Rodak. Dla upamiętnienia pielgrzymki Jana Pawła II do Kostaryki obok katedry postawiono Jego pomnik.

Następnie udajemy się na spacer po stolicy, odwiedząjąc jego reprezentacyjne budowle. Zwiedzamy Teatr Narodowy, przechodzimy obok pałacu prezydenckego zwanego Żółtym Domem (jest pomalowany na żółto), w którym był przyjmowany, w 1983 roku przez ówczesnego prezydenta Jan Paweł II. Mijamy budynek Nuncjatury Papieskiej, gdzie nocował Ojciec Święty podczas pielgrzymki do Kostaryki. Odpoczywamy w miejskim parku podziwiając roslinność endemiczną i wypatrując egzotycznych ptaków. Nasz hotel Rincon del Valle znajduje się przy Sabana Sur obok parku miejskiego La Sabana, gdzie 3 marca 1983 roku została odprawiona Msza św. przez Jana Pawł II dla mieszkańcow Kostaryki. Wzięło w niej udział 300 tysięcy wiernych. Podczas rozmów z mieszkańcami San Jose okazało się, że ta podróż jest ciągle żywa w pamięci Kostarykańczyków, także za sprawą Floribeth Mory Diaz, która uczestniczyła w spotkaniach z Ojcem Świętym. W jej życiu, kilkanaście lat póżniej, zaczęły się dziać cuda za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Ale o tym za chwilę.

W kolejnym dniu pielgrzymki udajemy się do miasteczka Cartago. Zostało ono założone w 1563 roku przez hiszpańskiego zdobywcę Juana Vasquezo de Coronado i jest najstarszym miastem kraju oraz jego pierwszą stolicą, położoną u stóp wulkanu Irazu.

Zatrzymujemy się przy ruinach kościoła św. Jakuba Apostoła, który był zbudowany w 1575 roku. Pięć razy był niszczony przez trzęsienia ziemi i odbudowywany. Kiedy jednak został zniszczony po raz kolejny w czasie trzęsienia ziemi w 1910 roku, nie podjęto już jego odbudowy. Tutaj wspomnę, że Kostaryka leży na terenie sejsmicznym i codziennie sejsmografy notują tutaj lekkie wstrząsy, dla nas nieodczuwalne. Obecnie ruiny kościoła zagospodarowano przekształcając je w park.

Kilka ulic dalej roztacza się widok na bazylikę Matki Bożej Anielskiej. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1912-1930 w stylu bizantyjskmi . Jej fasadę zdobią monumentalne posągi Aniołów. Matka Boża Anielska czczona jest jako patronka Kostaryki, jej maleńka osiemnastocentymetrowa figurka z Dzieciątkiem Jezus, zwana popularnie Negrita – Czarna Madonna, słynie z kultu, a także cudów i uzdrowień. Jej święto przypada 2 sierpnia. Właśnie 2 sierpnia 1653 roku figurkę Matki Bożej z wulkanicznej lawy znalazła na skale indiańska dziewczynka Juana Pereira. Dziewczynka kilka razy zabierała ją do domu, ale figurka wracała na swoje miejsce na skale. Odczytano to jako znak, że w tym miejscu należy zbudować kościół ku jej czci. Obok bazyliki, gdzie objawiła sie Matka Boża wypływa żródło cudownej wody. W bazylice przechowuje się wota dziękczynne oraz fotografie cudownie uzdrowionych za pośrednictwem Matki Bożej Anielskiej. Rocznie sanktuarium odwiedza około dwa miliony wiernych. Podczas zwiedzania tego kościoła dołączyła do nas Kostorykanka Floribeth Mora Diaz.

Costa Rica16Jest to dla nas najbardziej wzruszający moment. Płyną łzy radości i wzruszenia. To właśnie jej uzdrowienie z grożnego tętniaka mózgu wybrano jako cud do kanonizacji Jana Pawła II. Jak się dowiadujemy miała ona nieoperacyjnego tętniaka mózgu i byla częściowo sparaliżowana. Żyła ze świadomością rychłej śmierci. Jej mąż zbudował ołtarzyk z wizerunkiem Jana Pawła II, z którym oboje czuli się związani od czasu wizyty Ojca św. do tego kraju w 1983 roku. Cała rodzina Floribeth modliła się w jej intencji do Jana Pawła II. Zniknięcie tętniaka stwierdzono po 1 maja 2011 roku, gdy ciężko chora Floribeth, przyjmująca silne leki, obejrzała w telewizji transmisję z beatyfikacji Jana Pawła II. Lekarze nie znależli medycznego wyjaśnienia tego fenomenu, uznano to za wynik boskiej interwencji. Cud został uznany przez Watykan i zatwierdzony przez papieża Franciszka 5 lipca 2013 roku. W następnym roku 27 kwietnia Floribeth wzięła udział w mszy kanonizacyjnej papieży: Jana Pawł II i Jana XXIII. To właśnie ona niosła do ołtarza relikwiarz z ampułką krwi świętego Jana Pawła II.

Costa Rica19

Po wzruszających chwilach powitania zostajemy zaproszeni do jej parafialnego kościoła, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II, do miejscowości Paraiso. Wspólnie z nią i jej mężem uczestniczymy w Mszy św., którą odprawił ks. Józef Szpilski.

Costa Rica14

Po Eucharystii udajemy się na inywidualną modlitwę do bocznego ołtarza, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Jana Pawła II. Jego relikwie zostały umieszczone w kościele w 2011 roku, tuż po beatyfikacji. Powyżej relikwiarza znajduje sie wizerunek św. Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego.

Costa Rica20

To nie koniec tego niezwykłego spotkania. Zostajemy tez zaproszeni przez Floribeth do jej rodzinnego domu. Udajemy się do miejscowości Tres Rios (12 km. od San Jose), gdzie mieszka wraz z rodziną. Floribeth wita nas serdecznie w domu i podejmuje poczęstunkiem. Serwuje nam tradycyjne potrawy kuchni kostorykańskiej – pataty, jukę, bambus, fasolę, salsę oraz różne rodzaje mięsa, a na deser owoce i lody. Przyjmuje nas jako rodaków św. Jana Pawła II, a jednocześnie spłaca, jak sama powiedziała, dług wdzięczności za gościnność, jakej doświadczyła w czasie pobytu w Polsce w 2014 roku. Po kanonizacji spędziła wraz zmężem i synami dwa miesiące w Polsce, dając świadectwo swej wiary i łaski jakiej doświadczyła od Boga.

Costa Rica10

W czasie rozmowy dowiadujemy się, że jest matką czwórki dzieci i babcią sześciorga wnucząt. Z zawodu jest prawniczką. Na pytanie, jak zmieniło się jej życie po roku 2011, kiedy nastąpiło cudowne uzdrowienie i czy czuje obecność św. Jana Pawła II w swoim życiu, odpowiedziała, że obecnie swoje życie traktuje jako łaskę daną od Boga. Kiedy w Watykanie spotkała się z papieżem Benedyktem XVI oraz papieżem Franciszkiem obaj przekazali jej przesłanie, aby świadczyła o Bogu i była pośrednikiem łaski jakiej doświadczyła. Kilka razy podkreślała, że ciągle czuje obecność świętego Jana Pawła II w swoim życiu i dzieli się tą obecnością ze wszyskimi pielgrzymami, którzy ją odwiedzają. ,,Dzieki świętemu Janowi Pawłowi II otrzymałam nowe życie i za to mu dziękuję. Był on nazywany Papieżem Pielgrzymem. Ja również pielgrzymowałam już do 15 krajów świata ze świadectwem wiary i łaski Bożej jakiej doświadczyłam za pośrednictwem Jana Pawła II’’- powiedziała. Na pytanie, jakie przesłanie chciałby nam przekazać, odpowiedziała: ,,Przesłanie św. Jana Pawla II jest obecne w nas wszystkich, a szczególnie w Polakach. Polska to naród uprzywilejowany i powinniście być dumni, że kraj wasz wydał nawiększych świętych XX wieku – św. Jana Pawła II i św. Faustynę, którzy są ze sobą związani misją głoszenia światu Miłosierdzia Bożego. Wszyscy powinniśmy być posłannikami tej misji i starać sie naśladować tych świętych. Będąc w Polsce doświadczyłam gościnności, wszyskim spotkaniom towarzyszyły wielkie emocje, a jednocześnie pokora wobec łaski Bożej. I to jest moje przesłanie.”

Costa Rica18Trudno nam wyrazić słowami wdzięczność za to niecodzienne i wzruszające spotkanie. W imieniu całej grupy podziękowanie do Floribeth skierował prezes Koła – Mieczysław Pająk. Została ona zaproszona do odwiedzenia Nowego Jorku i otrzymała honorowe członkostwo Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Na pożegnanie każdy z nas otrzymał na pamiątkę zdjęcie z kanonizacji Jana Pawła II z jej podpisem. Jednocześnie rodzi się w nas refleksja, że ten cud w Kostaryce, tak daleko od Rzymu i Polski, pokazuje jak bardzo nauczanie i przesłanie św. Jana Pawł II jest aktualne w świecie.

To nie koniec niezwykych spotkań w czasie tej pielgrzymki. Dzięki pośrednictwu Floribeth Mory Diaz spotykamy się z grupą pielgrzymów z Argentyny, Wenezueli i Kostaryki ze Stowarzyszenia Odnowy w Duchu Świętym. Przyjechali oni do niej na wspólną modlitwę. Kiedy dowiedzieli się o naszej wizycie, bardzo chcieli nas poznać jako rodaków św. Jana Pawła II. Jednocześnie byli zainteresowani Fundacją Jana Pawła II i Kołami Przyjaciół rozsianymi po całym świecie . Modliliśmy się wspólnie, a od ich opiekuna duchowego, ks. Rene z Argentyny, otrzymaliśmy błogosławieństwo oraz biografię św. Jana Pawła II po hiszpańsku. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom powstaną może nowe towarzystwa lub koła Fundacji Jana Pawła II.

Costa Rica9 krajobrazKolejne dni spędzamy na zwiedzaniu tego pięknego kraju, który ma trzy pasma górskie, siedem czynnych wulkanów, oblewają go wody Oceanu Spokojnego i Morza Karaibskiego. Przyjazny klimat podrównikowy i wiatry – pasaty, które przynoszą przez cały rok obfite opady deszczu sprzyjają wszelkim uprawom. Wędrowaliśmy malowniczą doliną Orosi, gdzie znajduje się najstarszy kościół z czasów kolonialnych – św. Józefa (Iglesia de San Jose) z 1743 roku.

Costa Rica11 wulkanZaglądaliśmy do krateru czynnego wulkanu Poas (ostatnia erupcja w 2014 roku) oraz podziwialiśmy stratowulkan Arenal, na którego zboczu można obserwować spływające stróżki lawy. U jego podnóża – wiele atrakcji turystycznych. Skorzystaliśmy z kąpieli w wodach termalnych. Odbyliśmy spacer po dżungli u stóp tego majestatycznego wulkanu. Nasz pobyt w Kostaryce kończymy nad Oceanem Spokojnym, gdzie spędzamy aktywnie dzień na plażach w miejscowości Puntarenas. Jedni wybierają spacer wzdłuż czarnych powulkanicznych plaż, inni zażywają kąpieli w oceanie, a dla pozostałych zostały wspaniałe baseny w pobliżu hotelu.

Costa Rica4Pielgrzymowanie śladami św. Jana Pawła II po Kostaryce i spotkanie z cudownie uzdrowioną za wstawiennictwem świętego Floribeth Morą Diaz było dla wszyskich pielgrzymów niezapomnianym przeżyciem duchowym oraz swoistymi rekolekcjami wielkopostnymi.

Tekst-Zofia Twarowska, zdjęcia-Kazimiera Szafran