Pielgrzymka Przyjacioł Fundacji Jana Pawła II Do Amerykańskiej Częstochowy

Posted on: November 14th, 2021

W dniach 30-31 października 2021 członkowie i przyjaciele Fundacji Jana Pawła II ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych uczestniczyli w pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii. Celem spotkania było upamiętnienie 43. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra, uczczenie 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II (rok później,  gdyż wszelkie uroczystości w roku 2020 były odwołane ze względu na pandemię COVID-19) oraz upamiętnienie 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II.  Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 30 października, uroczystym bankietem, na którym obecni byli prezesi Kół  Fundacji Jana Pawła II: Marianna Eckel z Waszyngtonu C.D, Barbara Pyśk z Nowej Anglii, Mieczysław Boksz z New Jersey, Ryszard Krzyżanowski z Filadelfii, Mieczysław Pająk z Nowego Jorku. Zaproszono także osoby zasłużone dla rozwoju organizacji. W tym  gronie znaleźli się: Mary Witkowska-Flanagan, Teresa Romanowska, Cecilia i Raymond Glembocki- wydrukowali i rozpowszechnili materiały edukacyjne oraz programy promujące dziedzictwo św. Jana Pawła II, prałat Anthony Czarnecki-członek Rady Administracyjnej Fundacji i Michael Blichasz-dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury w Filadelfii. Swoją obecnością zjazd zaszczycił biskup diecezji brooklyńskiej Witold Mroziewski. Obecny był prowincjał zakonu paulinów ojciec Tadeusz Lizińczyk. Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową reprezentował  prezes Bogdan Chmielowski, który przekazał czek na sumę pięciu tysięcy dolarów na rozwój Fundacji Jana Pawła II. Licznie przybyli  członkowie i sympatycy Fundacji. Z Rzymu na spotkanie przybył Administrator Fundacji Jana Pawła II ojciec Krzysztof Wieliczko. W swoim wystąpieniu przekazał uczestnikom zjazu błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka. Odczytał list, który do uczestników zjazdu wystosował kardynał Stanisław Ryłko- Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana PawłaII.  Napisał między innymi: ,, Drodzy Przyjaciele, jeszcze nie zdążyła wybrzmieć w pełni radość jubileuszu Wielkiego Jana Pawła II , a już wchodzimy w czas świętowania rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II. Powstała ona z woli samego Papieża 16 października 1981 roku. Jakie są cele: realizowanie funduszu stypendialnego, Ośrodek Dokumentacji i Pontyfikatu Jana Pawła II gromadzi cenne materiały i wydawnictwa, Dom Pilgrzyma na Via Cassia, który też został poświęcony 40 lat temu, służy kościołowi w Polsce, rodakom, ale także w jakimś sensie całemu Kościołowi. To co dzięki Waszej ofiarności powstało szuka włściwych sobie dróg i stopniowo się rozwija. Jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za treść naszej Fundacji i jej losy. Niech to wspólne spotkanie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych będzie czasem podziękowania za 40. lat naszej Fundacji, a jednocześnie prośbą o dalsze błogosławieństwo Boga Wszechmogącego na kolejne lata rozwoju tego dziedzictwa, które pozostawił nasz założyciel Jan Paweł II Wielki. Z serca Wam Błogosłwię”.

  Podczas  bankietu Mary Witkowska Flanagan z Waszyngtonu D.C otrzymała nagrodę ,,Fidelity to Legasy of Saint John Paul II” za bezinteresowną i ofiarną działalność na rzecz Fundacji. Była ona główną sekretarką komitetu, który zbierał pieniądze na ufundowanie Domu Polskiego w Rzymie na Via Cassia. Dom do dziś służy pielgrzymom i jest  miejscem dokumentacji pontyfikatu św. Jana Pawła II.Wspólnie z Władysławem Zachariasiewiczem zakładała  Koło Fundacji w Waszyngtonie. Jan Paweł II nadał jej odznaczenie św. Sylwestra.

Była jeszcze jedna podniosła ceremonia. Prezesom Kół Fundacji, osobom zasłużonym dla niej i gościom honorowym zostały wręczone flagi amerykańskie, które powiewały nad Kapitolem w dniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II (Presentation of Flags Flown Over the United States Capital). Otrzymali ją wraz z dyplomem: biskup Witold Mroziewski,  ojciec Tadeusz Lizińczyk, Michael Blichasz- dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Kulturalnego w Filadelfii, Bogdan Chmielewski-dyrektor PSFUK oraz prezesi  Kół  Fundacji Jana Pawła II: Marianna Eckel, Barbara Pyśk, Mieczysław Boksz, Ryszard Krzyżanowski, Mieczysław Pająk. Ci którzy ją otrzymali mają misję eksponowania flagi w czasie ważnych uroczystości związanych z św. Janem Pawłem II.

Na zakończenie bankietu głos zabrał biskup Witold Mroziewski, który podzielił się refleksjami związanymi z Fundacją. Powiedział, że jako absolwent Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego spotykał się ze stypendystami Fundacji Jana Pawła II, którzy dawali świadectwo swej wiary i szli drogą katolickiego wychowania. Dodał, że wspieranie wykształcenia młodzieży na uczelniach katolickich jest bardzo potrzebne. Osobiście jest związany z nowojorskim Kołem Fundacji od 25 lat. Kończąc powiedział: ,,Wiem co to znaczy być członkiem Fundacji, uczestniczyć w jej życiu. To życie napełnia nas radością, dodaje siły i mocy. Dobrze jest być w Fundacji i dobrze tę Fundację po części stanowić”. Na zakończenie wszystkich uczestników spotkania pobłogosławił ojciec Krzysztof Wieliczko i zaprosił do wspólnej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie wspólnie odśpiewano Apel Jasnogórski, który poprowadził biskup Witold Mroziewski.

W drugim dniu pielgrzymki na specjalnym spotkaniu członków i prezesów poszczególnych Kół Fundacji administrator ojciec Krzysztof Wieliczko omówił sprawy bieżące związane z działalnością organizacji. Wspomniał o peregrynacji Tryptyków dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Mówił o działalności Kół w Meksyku i Indonezji oraz stypendystach Fundacji. W bieżącym roku na katolickim Uniwesytecie Lubelskim i Uniwesytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie kształci się stu stypendystów. Następnie prezesi Kół  Fundacji złożyli sprawozdania ze swej działalności. W wielu wypowiedziach przewijała się troska o zachowanie duchowego dziedzictwa Papieża Polaka poprzez różne formy działalności. Wszyscy byli zgodni w kwestii kontynuowania programu stypendialnego dla młodzieży z krajów Europy Wschodniej i Azji. Głos w tej sprawie zabrał Ryszard Krzyżanowski-prezes Koła z Filadelfii, który powiedział, że przy jego zaangażowaniu w tę sprawę i przy  wsparciu finansowym został utworzony fundusz wieczysty w celu kształcenia młodzieży na uczelniach katolickich. Wszelkie inicjatywy, przesięwzięcia, dalszy rozwój organizacji zależą od wsparcia finansowego i duchowego członków Fundacji.

Zjazd zakończyła msza święta koncelebrowana, którą odprawili, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji wszyskich przyjaciół Fundacji: biskup Witold Mroziewski-główny celebrans oraz prałat Anthony Czarnecki i ojciec Krzysztof Wieliczko. W wygłoszonej homilii biskup odnosząc się do działalności Fundacji i w pięknych słowach powiedział:,,Powstała 16 października 1981 roku, czyli 40 lat temu, Rzymska Fundacja Jana Pawła II, jest możemy powiedzieć drogocenną perłą, która znajduje piękno i odzwierciedla je w ludziach. W tych, którzy Fundację tworzą i w tych, którzy z jej dobrodziejstw korzystają. Przez 40 lat tysiące młodych ludzi zdolnych i otwartych na duchowe dziedzictwo, przechodzi formację intelektualną i duchową w wielu miejscach na świecie, by stawać się liderami porządku opartego na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. To dzięki zaangażowaniu Was tu obecnych i wielu, którzy łączą się z nami w modlitwie, cześć i nabożeństwo do naszego  Rodaka, św. Jana Pawła II są zawsze żywe w drugim człowieku, który jest i będzie przyszłością Kościoła i świata. Mamy więc kontynuować to piękne dzieło, by jak podkreślił św. Jan Paweł II:…,,Nie tylko słowami, ale nade wszystko określonym stylem życia, świadectwem wolnego serca i twórczego umysłu ukazać, że Chrystus jest naszą radością i szczęściem. W tym celu należy unikać częściej dziś sytuacji, w której wiara nie przenika do życia, życie jest oddzielone od wiary”…To Wy wszyscy tę harmonię życia ukazujecie będąc częścią Fundacji Jana Paweła II. Niech wspomnienie 100. Rocznicy urodzin, 43. Rocznicy wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową i 40-lecie powołania do życia Fundacji imienia nszego Papieża będą przepełnione radosną służbą drugiemu człowiekowi dla pomnożenia Bożej chwały ku pożytkowi wsystkich wiernych w Jednym,Świętym,Powszechnym i Apostolskim Kościele”.

Lliturgię  ubogacili śpiewem: Natalia Prajzner, Lidia Wiśniewska, Maria Zdunek oraz organista Paweł Raczkowski. Po błogosławieństwie biskupa Witolda Mroziewskiego i słowach podziękowania za udział w spotkaniu wygłoszonych przez ojca Krzysztofa Wieliczko i prałata Anthoniego Czarneckiego nadszedł czas pożegnań. Rozstaliśmy się w radosnym nastroju, że po roku pandemii dane nam było spotkać w tak licznym gronie i kontynuować działalność na rzecz Fundacji. Mamy nadzieję, że podobne spotkania będą organizowane w następnych latach z korzyścią dla Fundacji i nas wszystkich zaangażowanych w jej działalność. A może warto rozszerzyć takie spotkania na inne Koła i Towarzystwa Fundacji działające w Stanach Zjednoczonych? Reasumując: mieliśmy okazję lepiej się poznać, skonfrontować i podsumować działalność naszych Kół, ale przede wszystkim  ustalić cele działania na przyszłość na dalszy rozwój Fundacji Jana Pawła II, aby nasze wspólne dokonania i spuściznę naszeg Papieża Polaka przekazać następnym pokoleniom.

Zachęcamy wszystkich, którym bliskie jest nauczanie św. Jana Pawła II,  Jego duchowe dziedzictwo, etyka i kultura chrześcijańska do włączenia się w działalność Fundacji Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA, RYSZARD DZIEDZIC

Do Galerii Zdjęć …

Święci Naszych Czasów

Posted on: November 3rd, 2021

W kalendarzu corocznych uroczystości Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest udział w rocznicowej mszy świętej upamiętnającej dwa ważne wydarzenia o znaczeniu historycznym i religijnym-wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w tym roku minęło 43. lata od daty wyboru św Jana Pawła II  i rocznica zamordowania przez reżim komunistyczny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, w tym roku minęło 37 lat od jego męczeńskiej śmierci, a następnie spotkanie przy pomniku kapelana,,Solidarności”. Msza święta koncelebrowana z udziałem kapelana Koła ks. Józefa Szpilskiegi i ks.Grzegorza Markulaka została z tej okazji odprawiona 17 październia w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Wzięli w niej udział wierni parafii. Licznie przybyli przedstawiciele nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II, harcerze, uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej. Reprezentowane były organizacje Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-Słowiańskiego, Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Pulaski Asociation of Business and Professional Men. Obecny był  konsul RP  Mateusz Gmura. W czasie mszy piękne, wzruszające i pełne  osobistych wspomnień  kazanie wygłosił ks. Józef Szpilski. Mówił w nim o św. Janie Pawłe II, o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, ale także o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim i błogosławionej siostrze Róży Czackej, którzy zostali wyniesieni na ołtarze 12 września tego roku. Podkreślił ze wzruszeniem, że z każdym z wymienionych świętych miał okazję się spotkać i rozmawiać. W 1969 roku kardynał karol Wojtyła gościł w progach parafii św. Stansława Kostki i mówił wtedy o potrzebie Boga w życiu współczesnego człowieka, a szczególnie emigranta. Przez cały okres pontyfikatu Ojciec Święty  nauczał,  że droga do Boga prowadzi przez drugiego człowieka. Podobne ideały głosił, zamordowany 19 października 1984, błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko-kapelan ,,Solidarności”, który kierował się słowami: ,,Nie daj się zwycięzyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Był duchowym przywódcą ludzi pracy, obrońcą praw człowieka. Oddał życie za wiarę i za Ojczyznę. Wymieniając św. Jana Pawła II, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, błogosławionego ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i błogosławioną Różę Czacką ks. Józef Szpilski podkreślił, że to są polscy święci naszych czasów, że należy się wsłuchać w ich przesłanie duchowe, nie zatracić wiary i być blisko Boga. Kazanie zakończył słowami: ,,Niech oni będą dla nas bohaterami w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa”.

Po zakończeniu Eucharystii wierni, organizacje polonijne, harcerze udali się pod pomnik błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który znajduje się na Greenpoincie przy parku McCarren, aby oddać hołd błogosławionemu księdzu. Okolicznościową modlitwę zainicjował ks. Józef Szpilski. Przemówienie, w którym  przypomniał historię powstania pomnika, działalność i męczeńską śmierć błogosławionego ks. Jerzego, wygłosił prezes nowojorskiego Koła Mieczysław Pająk. To z jego inicjatywy od 1986 roku są organizowane spotkania przy pomniku w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza.  Głos zabrał także konsul RP Mateusz Gmura, który w ciepłych słowach odniósł się do uroczystości i podziękował organizatorom za inicjatywę corocznych  spotkań  patriotycznych przy pomniku z tak licznym udziałem  Polonii nowojorskiej, a szczególnie młodzieży.   Następnie harcerze z Hufca Warmia i Podhale przedstawili program artystyczny poświęcony bestialsko zamordowanemu księdzu. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele organizacji polonijnych, harcerze, uczniowie, parafianie złożyli kwiaty przy pomniku błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i zapalili znicze. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni ,,Boże, coś Polskę”.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć …

                                                                                                                        

65 – lecie kapłaństwa księdza Józefa Szpilskiego

Posted on: November 1st, 2021

W niedzielę, 26 września 2021 roku przedstawiciele Koła Fundacji Jana Pawła II mieli zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu: wieloletni kapelan naszego nowojorskiego Koła – ksiądz Józef Szpilski obchodził jubileusz 65-lecia święceń kapłańskich. 

Specjalna msza święta z tej okazji  została odprawiona przez Jubilata w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Koncelebransami byli: ksiądz prowincjał Marek Sadowski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paolo-prowincja Nowej Anglii, ksiądz Grzegorz Markulak i diakon Andrzej Lewandowski. Wszyscy zgromadzeni dziękowali w jej trakcie Bogu za dar kapłaństwa księdza Józefa. Na zakończenie tej uroczystej mszy świętej Rada Parafialna złożyła w swojemu byłemu proboszczowi gratulacje i podziękowania za wieloletnią posługę. 

Wszystkie organizacje, które ksiądz Szpilski otaczał opieką miały okazję pogratulować i podziękować czcigodnemu Jubilatowi w trakcie spotkania po mszy świętej.Obecni byli uczniowie szkoły polskiej, harcerze, służba ołtarza oraz Koło Żywego Różańca. 

Jako Fundacja Jana PawłaII my również dziękowaliśmy naszemu Kapelanowi za Jego wspaniałe serce, mądre przewodnictwo duchowe oraz piękne kazania wygłaszane w trakcie naszych pielgrzymek czy rocznicowych mszy świętych, które na długo pozostaną w pamięci wielu z nas.

Warto przypomnieć biografię ks. Szpilskiego:

Ksiądz Józef urodził się w 1933 r. w Radomiu, a święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 24 czerwca 1956 r. 

Jak sam wspomniał był najmłodszym klerykiem na roku, a ponieważ nie ukończył 24 lat, potrzebne było specjalne pozwolenie, by mógł przyjąć święcenia. 

Posługa ks. Józefa wśród Polonii rozpoczęła się już we wczesnych latach sześćdziesiątych i obejmowała parafie w Pensylwanii, Connecticut oraz w stanie Nowy Jork. Przez dziesięć lat (1972-1982) ks. Szpilski był proboszczem parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Powrócił tutaj w 2009 roku i posługuje w niej do dzisiaj. 

Ksiądz Jubilat cieszy się wielkim szacunkiem nie tylko wiernych, ale też działaczy polonijnych. Od 2013 r pełni funkcję kapelana naszego Koła Fundacji Jana Pawła II, a od 2015 r zasiada w zarządzie Centrum Polsko-Słowiańskiego. 

W 2016 roku kapelan nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II był honorowym gościem czerwcowego Bankietu w 60–tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich.  Ksiądz Józef z wielkim zaangażowaniem od wielu już lat uczestniczy we wszystkich wydarzeniach przygotowywanych przez nasze Koło. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni.

Serdeczne Bóg zapłać za Twoją posługę księże Jubilacie.

Elżbieta Serdak

Do Galerii Zdjęć …