W Teatrze Sight & Sound – Widowisko ,,DAWID”

Posted on: June 13th, 2022

Kolejny spektakt, który obejrzeliśmy w teatrze Sight & Sound, 28 maja 2022 roku, przeniósł nas w czasy biblijnego króla Dawida. Jego dzieje opisane są w księgach Starego Testamentu. Jest to postać historyczna, król Izraela, który żył w latach około 1040 do 970 p.n.e. Poznajemy go jako małego chłopca, syna Jessego, który zajmuje się pasterstwem. W czasie prac pasterskich gra na harfie i układa pieśni. Jest kochany przez matkę, która przekazuje mu wiele umiejętności. Po raz pierwszy pojawia się na dworze króla Saula, gdy ten dręczony przez złe duchy nie może zaznać spokoju. Dawid zostaje jego nadwornym grajkiem, gra na harfie uspokaja króla. W czasie wojny z Filistynami podejmuje wyzwanie rzucone przez filistyńskiego wojownika Goliata. Nagrodą za zabicie olbrzyma miało być małżeństwo z córką królewską. Pokonanie Goliata kamieniem z procy, zapewniło Dawidowi wielką popularność wśród ludu. Saul prześladuje Dawida zazdroszcząc mu popularności, a jego nienawiść narasta, gdy dowiaduje się, że ma on być następnym królem Izraela, namaszczonym potajemnie przez proroka Samuela. Bóg za każdym razem ratuje Dawida przed gniewem Saula. Po śmieci króla Saula zostaje ogłoszony królem Izraela. Widzimy, jak w kolejnych wyprawach wojennych zdobywa inne królestwa i podporządkowywuje je pod swoją władzą. W Jerozolimie tworzy główny ośrodek religijny i stolicę Izraela. Sprowadza do jerozolimskiej świątyni Arkę Przymierza. Dawid był dobrym wodzem i władcą, bezgranicznie ufającym Bogu. Jednak nie ustrzegł się grzechu. Uwiódł Batszebę, żonę swojego dowódcy, którego wysłał na pewną śmierć ustawiając go w pierwszej linii frontu. Jego grzech został napiętnowany przez proroka Natana. Dawid ukorzył się przed Bogiem, żałował za grzechy i prosił o przebaczenie. Król Dawid, który jest autorem 73 Psalmów, zwanych ,,Psalmami Dawidowymi”, tak w Psalmie 51 zwraca się do Boga prosząc o wybaczenie popełnionych grzechów spowodowanych ludzką słabością:,,Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twego miłosierdzia, według Twej wielkiej litości zgładź moje występki”. W końcowej scenie widzimy, jak ukrzyżowany Jezus Chrystus Syn Boży z wysokości krzyża przebacza grzesznikowi. Na łożu śmierci król Dawid mianuje swoim następcą syna Salomona. Epickość widowiska podkreśla piękna muzyka, scenografia, kostiumy, profesjonalna gra aktorów, ciekawe układy choreograficzne, tańce, wykorzystanie efektów świetlnych i dźwiękowych, a także reżyseria. Na pewno na widowiskowość przedstawienia wpłynęły efekty komputerowe, wspomagając efekt budowania scenografii trójwymiarowej, w której dodano majestatyczne góry, pastwiska, łąki, lasy, wodospady rzeki. Imponująco wyglądała gigantyczna kukła Goliata, który poległ w walce z Dawidem. W przedstawieniu zagrały również żywe zwierzęta: kozy, owce, konie, gołębie, które zawsze wywołują okrzyk zachwytu najmłodszej widowni. A zatem do zobaczenia na kolejnym, równie spektakularnym, widowisku.

 

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć … 

Jubileusz 150-lecia Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie

Posted on: June 1st, 2022

Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest Matką Polskich Kościołów w Archidiecezji Nowojorskiej. Parafia została założona przez polskich imigrantów w 1872 roku. Wtedy to wybudowano tymczasowy kościółek drewniany przy ulicy Henry 318. Z czasem okazał się za mały i postanowiono zakupić budynek zboru poprezbiterańskiego przy ul. Stanton. Imigrantów polskich wciąż przybywało. Wtedy postanowiono wybudować nowy większy kościół przy ul. 7. Kamień węgielny na nowy kościół został położony 27 maja 1900r. Rok później 3 maja 1901 została odprawiona pierwsza Msza św. Przy parafii działało wiele polonijnych organizacji, szkoła parafialna oraz konwent sióstr.

Kościół św. Stanisława B. i M. dał początek Paradzie Pułaskiego, która od 1937 r. weszła na stałe do tradycji nowojorskich parad. 1 lipca 1986r. OO. Paulini przejęli opiekę nad parafią. św. Stanisława B. & M. na Manhattanie. Dzisiaj wspólnota parafialna podtrzymuje nadal tradycje religijno–patriotyczne. W parafii znajduje się m.in. Liturgiczna Służba Ołtarza, Polska Szkoła Sobotnia im. O. Augustyna Kordeckiego, Rodzina Różańcowa, Klub AA, Odnowa w Duchu Świętym, Towarzystwo Imienia Jezus, Klub Seniora im. Jana Pawła II, Droga Neokatechumenalna oraz wiele innych towarzystw i organizacji.

Jego Eminencja Kardynał Timothy Dolan odprawił uroczystą Mszę św. z okazji 150-lecia kościoła św. Stanisława B. i M., 8 maja o godz. 12.30. W uroczystej mszy św. wziął też udział biskup Witold Mroziewski, biskup pomocniczy dzielnicy Brooklyn, przedstawiciele duchowieństwa z całego wschodniego wybrzeża, w tym paulini z Amerykańskiej Częstochowy, oraz zaproszeni goście, jak również liczna Polonia reprezentująca nowojorskie organizacje i stowarzyszenia. Swoja obecnością w tym wyjątkowym dniu zaszczycił nas również konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, który w krótkim przemówieniu podkreślił, że kościół ten jest „symbolem fundamentalnego wkładu Polaków w budowanie tego, co dzisiaj nazywamy wspaniałym Nowym Jorkiem”. Przypomniał też, że w ciągu lat wzmożonej emigracji z Polski do USA parafia była bezpieczną przystanią dla ludzi, którzy czasem nie z własnej woli zmuszeni byli opuścić ojczyznę, pomagała emigrantom odnaleźć się w nowych realiach życia na obczyźnie. – Stała się epicentrum polskości i promowania polskich wartości, również tych pozareligijnych.

Od 1986 r. do dzisiaj opiekę duszpasterską nad kościołem św. Stanisława Biskupa i Męczennika sprawują oo. paulini.
Dla mnie osobiście obecność w parafii, w czasie jej Jubileuszu, przyjmuję jako szczególną łaskę od Stwórcy. Każdego dnia, przekraczając próg kościoła, by sprawować Sakramenty Święte, nawiedza mnie poczucie kontynuacji dzieła moich rodaków,którzy wybudowali tę świątynię, miejsce modlitwy w ojczystym języku, oazę bezpieczeństwa i nadziei. Ofiarowali swój czas, pracę i oszczędności, zasługując na nasz szacunek i dozgonną pamięć. Księgi parafialne, archiwalne dokumenty, a także stare fotografie przekazują kolejnym pokoleniom niezwykłą historię tej parafii tworzoną przez ludzi z wielką determinacją i apostolską gorliwością. Duch Ewangelii, którym żyli, zobowiązuje mnie do pokory i sprawowania Najświętszej Ofiary Eucharystycznej z miłością do Boga i ludzi. Obejmuję więc moją modlitwą posługujących w tej parafii zmarłych kapłanów, siostry zakonne, nauczycieli, parafian, wszystkich tych, którzy budowali kościół w wymiarze fizycznym i duchowym oraz tych, którzy współcześnie wnoszą kolejne rozdziały w jej historię. Posługując w tej najstarszej na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Ameryki parafii, z dala od mojej rodzinnej Drzewicy (w województwie łódzkim), doświadczam serdecznej  atmosfery, przyjacielskiej troski i zwyczajnej ludzkiej życzliwości, co czyni moją kapłańską powinność radosną posługą. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy rodzinom, młodzieży i dzieciom, osobom chorym, parafianom zrzeszonym w grupach modlitewnych.

Jubileusz parafii jest okazją, by jeszcze raz wybrzmiała modlitwa dziękczynna za wielkie i małe rzeczy, którymi Pan Bóg nas obdarza.

o. Michał Czyżewski, paulin

Do Galerii Zdjęć …