Bankiet Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

Posted on: June 28th, 2023

Tradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest doroczny bankiet, na którym zostaje uhonorowana osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku do grona wyróżnionych dołączył ksiądz Dariusz Blicharz-administrator parafii św. Macieja na Ridgewood. W niedzielę, 4 czerwca, w sali bankietowej Princess Manor na Greenpoincie, odbył się uroczysty bankiet, na którym uhonorowano ks. Dariusza Blicharza.

 Przybyłych  na bankiet gości powitał prezes nowojorskiego Koła- Mieczysław Pająk. Podziękował księdzu Dariuszowi za przyjęcie zaproszenia, za wspieranie Fundacji i wspólnoty polonijnej w Nowym Jorku. Przypomniał cele i zadania Fundacji oraz nadmienił, że w tym roku,  16 października, będziemy świętować 45. rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II, założyciela Fundacji.

Inwokację wygłosił ksiądz Grzegorz Markulak-proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, życząc organizacji dalszych sukcesów w przekazywaniu i rozpowszechnianiu dziedzictwa św. Jana Pawła II. Kapelan nowojorskiego Koła ksiądz Józef Szpilski skierował swoje wystąpienie do gościa honorowego, księdza Dariusza, mówiąc o wartościach duchowych, które przekazuje, jako kapłan.

Sylwetkę gościa honorowe przedstawił ks. Andrzej Salwowski z parafii św. Krzyża na Maspeth.  Ksiądz Dariusz Blicharz pochodzi z Biłgoraja w województwie lubelskim. Wyższe Seminarium Duchowne, będące częścią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył w roku 1991 i przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Bolesława Pylaka. Pierwsze jego parafie to: Sanktuarium Maryjne w Tomaszowie Lubelskim oraz parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Biszczy. Następnie podją studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 2001 roku i rozpoczął przewód doktorski. W tym czasie otrzymał propozycję pracy w Nowym Jorku w Trybunale Archidiecezjalnym na Manhattanie, jako obrońca węzła małżeńskiego. W Nowym Jorku posługiwał w parafiach: Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza oraz Katarzyny Aleksandryjskiej  na Brooklynie i w parafii św. Krzyża na Maspeth. Od roku 2013 pełni funkcję sędziego Trybunału Diecezjalnego na Brooklynie, a od 2016 roku obowiązki administratora parafii św. Macieja na Ridgewood.

 Gość honorowy-ksiądz Dariusz-wyraził Fundacji wdzięczność za wyróżnienie.  W swoim  wystąpieniu odwołał się do czasów, gdy  jako uczeń liceum był mocno zaangażowany w duszasterstwo pielgrzymkowe. Organizował z młodzieżą wycieczki rowerowych do Rzymu i miał okazję być na  prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego wspomnienia związane z św. Janem Pawłem II było bardzo osobiste i wzruszające. Tym bardziej, że odwołał się do wspólnotowego poczucia, że jesteśmy wszyscy ,,pokoleniem Jana Pawła II”, bo duża część naszego życia przypadła na czasy Jego pontyfikatu i każdy z nas nosi w pamięci wspomnienia związane z Ojcem Świętym. Kończąc wystąpienie powiedział: ,,To jest piękne wyróżnienie i czas, i myślę, że również zobowiązanie na przyszłośc, żebyśmy zachowali dziedzictwo polskiego Ojca Świętego i je rozpowszechniali. Temu celowi służy również działalność Fundacji noszącej Jego imię”.  

 Po wystąpieniu gościa honorowego popłynęły słowa uznania i wdzięczności za opiekę duszpasterską od parafian, młodzieży i nauczycieli z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Jadwigi Królowej działającej przy parafii, od Komitetu Parady Pułaskiego z Ridgewood oraz od zarządu nowojorskiego Koła za wspieranie działalności Fundacji Jana Pawł II.

Benedykcję wygłosił biskup Witold Mroziewski. Po wspólnej modlitwie, udzielił uczestnikom uroczystości błogosławieństwa. Zaprosił wszystkich do wzięcia udziału, w październiku, w  Mszy Dziedzictwa Polskiego i koncertu, który zostanie zorganizowany w związku z 45. rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II. 

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Jadwigi Królowej działającej przy parafii św. Macieja pod kierunkiem dyrektorki szkoły Małgorzaty Starzec i nauczycielki Marioli Dudek. Dzieci zaśpiewały pieśni religijne i patriotyczne oraz zaprezentowały wiersze o św. Janie Pawle II.

 Na bankiet licznie przybyli księża i parafianie z polskich parafii w Nowym Jorku wraz z biskupem pomocniczym  diecezji brooklyńskiej Witoldem Mroziewskim, przedstawiciele biznesów i organizacji polonijnych, młodzież, nauczyciele oraz członkowie i dobroczyńcy Fundacji. Tegoroczny bankiet dostarczył wszystkim obecnym miłych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół Fundacji. W czasie bankietu odbyła się aukcja i loteria. Dochód z niego zostanie przekazany na dalsz rozwój tej organizacji, a przede wszystkim na pomoc stypendialną dla młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymanie domu Polskiego w Rzymie i Domu Fundacji w Lublinie, a także wspieranie Ośrodka  Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Księdzu Dariuszowi życzymy łask Bożych na dalsze lata posługi duszpasterskiej i opieki św. Jana Pawła II.

ZOFIA TWAROWSKA

KAZIMIERA SZAFRAN-ZDJĘCIA

Do Galerii Zdjęć

Upamiętnienie 103. Rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II

Posted on: June 3rd, 2023

W niedzielę, 21 maja przyjaciele Koła Fundacji Jana Pawła II uczestniczyli w mszy świętej upamiętnającej 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II założyciela i patrona Fundacji. Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie koncelebrował kapelan nowojorskiego Koła ks. Józef Szpilski wraz z ks. Stanisławem Chorągwickim. W wygłoszonej homilii ks. Józef Szpilski wspominał osobę Świętego. Powiedział między innymi: ,,Gdyby zapytać przypadkowych rodaków, kto urodził się 18 maja, z pewnością większość odpowiedziałaby bez zastanowienia, że Karol Wojtyła. Przyszły papież z ,,dalekiego kraju”, dalekiego także od wolności. Młody Karol Wojtyła chciał zostać aktorem. Powołanie pchnęło Go ku stanowi duchownemu, co oznaczało porzucenie marzeń o teatrze i wielkich rolach. Nie wiedział wtedy, że przyjdzie mu odegrać dwie największe role życia. Obie arcyważne dla świata i Polski. Pierwsza z nich, to bycie ekumenicznym paieżem. Druga, to obalenia komunizmu w Polsce”.

W tę niedzielę przypadała uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Drugim wątkiem homili było nawiązanie do tego święta: ,,Niebo nie jest zarezerwowane dla wybranych. Pamiętaj. Dotykasz nieba, gdy kochasz. Każdy uśmiech, życzliwy gest, okazana pomoc, wrażliwość, troska, dobroć, bezinteresowność, to przedsmak nieba. Przebaczanie, to również okolice nieba. Niebo, to bogactwo, które człowiek nosi w sobie. To dobro, które trzeba wciąż pomnażać. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina, że isnieją okolice nieba, tylko trzeba je odnależć”. Na mszę św. rocznicową licznie przybyli członkowie, dobroczyńcy i sympatycy Fundacji Jana Pawła II. Po skończonej Eucharystii członkowie nowojorskiego Koła udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożona kwiaty, odmówiono modlitwę i zaśpiwanao ,,Barkę”. Niech nasze gesty pamięci przypominają nam o wartościach i dziedzictwie, które przekazał św. Jan Paweł II.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 października 1978 roku został wybrany papieżem. Przybrał imię Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja, 2011 roku został beatyfikowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI. W 2014 roku Jego kanonizacji dokonał papież Franciszek, stało się to w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia w Rzymie.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć