Gaude Mater Polonia!

Posted on: January 16th, 2011

GAUDE MATER POLONIA !

PROLE FECUNDA NOBILI…

ERGO, FELIX CRACOVIA!

Ta średniowieczna pieśń, napisana przez Wincentego z Kielczy z okazji kanonizacji biskupa Stanisława ze Szczepanowa i odśpiewana 8 maja 1254 roku na uroczystościach w Krakowie, zabrzmi znόw wszędzie tam, gdzie żyją Polacy.

14 stycznia 2011 roku o godzinie 12:00 zakończył się proces beatyfikacyjny Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II.

Podano rόwnież do wiadomości, że 1 maja 2011 roku w niedzielę Miłosierdzia Bożego będzie miała miejsce beatyfikacja Jana Pawła II w Watykanie. Będzie jej przewodniczył Papież Benedykt XVI.

Członkowie nowojorskiego Koła Przyjaciόł Fundacji wybierają się z pielgrzymką do Rzymu w dniach 28 IV – 5 V 2011r., by uczestniczyć w tej historycznej uroczystości.

„ O ciesz się, Matko – Polsko,

W sławne potomstwo płodna!

Krόla Krόlόw i najwyższego Pana wielkość

Uwielbiaj chwałą przynależną.”

Elzbieta Serdak

2008 rok – Ksiądz Kanonik Andrzej Kurowski

Posted on: January 4th, 2011

W 1984 roku przyjechał do USA i skierowany został do diecezji Brooklińskiej. Przez czternaście lat pracy duszpasterskiej związany był z parafią Świętego Krzyża na Maspeth, gdzie był wspόłzałożycielem Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Jana PawłaII. W 1991 roku wyrόżniony został tytułem Citizen of the Year. Obecnie jest proboszczem parafii św.Franciszki de Chantal na Brooklinie. W 2003 roku został Honorowym Kanonikiem Kapituły w Witebsku.

2007 rok – Ksiądz Kanonik Tomasz Machalski

Posted on: January 4th, 2011

Ksiądz Machalski jest wielce zasłużony dla Polonii, pełni wiele funkcji w rόżnych organizacjach świeckich i kościelnych. Jest prezesem wychowankόw szkoły z Orchard Lake w Metropolii Nowojorskiej oraz prezesem i sekretarzem Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Księży, a także adwokatem w Trybunale Diecezji Brooklińskiej. Obecnie jest proboszczem parafii Świętego Jozefata w Bayside. W roku 2010 obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.

2005 rok – Ksiądz James Meszaros

Posted on: January 4th, 2011

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 roku. Swoją misję kapłańską realizuje od lat w diecezji brooklińskiej. Najpierw pracował w kościele Matki Boskiej Karmelitańskiej na Williamsburgu, pόźniej w parafii Najświętszej Krwi Jezusowej na Brooklinie. Przez piętnaście lat swojej pracy duszpasterskiej był związany z parafią Matki Boskiej Gwiazdy Morskiej w Far Rockway. Obchodząc jubileusz 25 lecia kapłaństwa, został wyznaczony przez biskupa proboszczem parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Ozon Park, był to powrόt księdza do jego polskich korzeni, gdyż wychował się w parafii polskiej. Ksiądz Meszaros jest dumny, że podtrzymuje ducha polskiej tradycji i kultury w swojej parafii.