Opłatek Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 2017

Posted on: January 19th, 2018

 

W niedziele, 3 grudnia, w Princess Manor na Greenpoincie odbył się Opłatek Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Tradycyjnie jak co roku członkowie, zarządu, przyjaciele oraz oddani fundacji księża pojawili się, by wesprzeć fundacje założona przez Papieża Polaka, ale także by podtrzymywać tak ukochane przez niego polskie tradycje: dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie oraz modlitwę. Jak powiedział Jan Paweł II podczas swojego pierwszego orędzia do świata na Boże Narodzenie 1978 r.: „Jeżeli my tak uroczyście obchodzimy Narodzenie Jezusa, czynimy tak, by zaświadczyć, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Podczas gdy nasze ludzkie statystyki, ludzkie klasyfikacje, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz zwykłe możliwości ludzkie nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, by mógł rodzić się, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny – Bóg mu to wszystko zapewnia. Dla Niego i wobec Niego człowiek zawsze jest jedyny i niepowtarzalny. Jest kimś od wieków zamierzonym i od wieków wybranym. Kimś powołanym i nazwanym swoim własnym imieniem”.

Te niepowtarzalność człowieka, sile rodziny oraz magię świat Bożego Narodzenia pokazały tez dzieci i rodzice z polskiej szkoły przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Program muzyczno-poetycki „Wigilia”, który zaprezentowały, przygotowała nauczycielka szkoły pani Małgorzata Zabłocka. Oczywiście jak co roku nie zabrakło tez Mikołaja, który w towarzystwie aniołka rozdawał prezenty wszystkim przybyłym na opłatek dzieciom.

Podczas tego wieczoru odbyło się tez zaprzysiężenie nowego zarządu fundacji, które zarząd złożył w obecności ks.biskupa Witolda Mroziewskiego oraz zebranych gości. W skład nowego zarządu weszli: ks. Jozef Szpilski, CM – kapelan, Mieczyslaw Pajak – prezes, dwóch wiceprezesów: dr. Barbara Ślaska i Bozena Adamczyk, Ewa Wojciechowska – sekretarka protokolarna, Jadwiga Kruk – sekretarka korespondencyjna,  Barbara Gierlach – Skarbniczka, Zofia Twarowska – kronikarka, Katarzyna Ziółkowska – Komisja Medialna; Bożena Szawrycka, Grazyna Jarosz, Regina Pajak, Mieczysław Skrodzki – Komisja Rozwoju, Zenon Karaś, Ryszard Szereszewski, Jacek Krecioch, Zbigniew Gierlach – Komisja Rewizyjna. Spotkanie Opłatkowe zakończyła loteria fantowa, której nagrody dzięki hojności sponsorów oraz przyjaciół fundacji wywołały uśmiech na wielu twarzach.

 

Walne Zebranie 2017

Posted on: January 19th, 2018

W niedziele 19 listopada 2017 roku, na auli Katolickiej Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, odbyło się doroczne, walne zebranie naszego Koła. Poprzedziła je msza święta koncelebrowana w kościele św. Stanisława Kostki. W intencji wszystkich członków i przyjaciół Nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II modlił się kapelan Koła, ks. Józef Szpilski. Na zebraniu podsumowano miniony rok. Podziękowaliśmy Bogu za kolejny rok działalności Koła i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobroczyńców i Przyjaciół naszej Fundacji. 

        

PIELGRZYMKA W 100-LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Posted on: January 19th, 2018

„W tym miejscu, gdzie przed stu latywszystkim ukazałaś zamysły Bożego miłosierdzia,patrzę na Twoją suknię ze światła” tymi słowami modlił się – przemawiał – papież Franciszek będąc w Fatimie. Właśnie do tego świętego miejsca, w którym Maryja objawiała się 100 lat temu trojgu dzieciom, przybyliśmy także my 46 pielgrzymów z New York.Nasza pielgrzymka odbyła się w dniach 3-12.10.2017 i bez wątpienia był to niezwykły czas rekolekcji. Program wyjazdu był bardzo atrakcyjny. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Fatimy, gdzie spędziliśmy 4 noce.

W tym czasie zwykle podczas dnia odwiedzaliśmy miejsca pobliskie Fatimie takie jak: Santarem, gdzie niezwykłe wrażenie zrobił na nas kościół św. Stefana, w którym miał miejsce cud eucharystyczny; Bathala z monumentalnym, zapierającym dech w piersiach kościołem dominikanów; czy Tomar – z imponującym klasztorem i kościołem Templariuszy. Nie zabrakło jednak tego, co na pielgrzymce było najważniejsze, osobistej i wspólnotowej modlitwy w Fatimie. Każdego wieczoru mieliśmy czas, aby uczestniczyć w modlitwie różańcowej przed kaplicą objawień oraz w procesji światła, która następowała bezpośrednio po modlitwie. Do Fatimy przyjechaliśmy na zaproszenie naszej Pani, która chciała nas mieć blisko, mówić do nas i razem z nami modlić się do Boga.

Przez kolejne dnipielgrzymowania przypominaliśmy sobie Jej przesłanie, jakie przyniosła światu 100 lat temu, a które jest wciąż aktualne i chciałoby się powiedzieć uniwersalne. Jak ongiś, tak też dziś Maryja prosi nas, aby codziennie  nas zachęca ale usilnie prosi by modlić się tą modlitwą w intencji nawrócenia grzeszników. Wskazuje jednocześnie, że ta modlitwa to ratunek dla świata, który jest tak bardzo zagrożony wojnami, głodem i wszelkimi konfliktami. Jednak największym zagrożeniem dla każdego człowieka jest potępienie, dlatego Nasza Matka troszcząc się o zbawienie każdego i wszystkich nas usilnie prosi, by się modlić. Nie można mówić o Fatimie, nie wspominając o wezwaniu nie tylko do modlitwy, ale także do pokuty: „Pokutujcie i co-dziennie odmawiajcie różaniec”. Pokuta za grzechy, za grzeszników to druga prośba, której wciąż tak wielu ludzi nie słucha. 

Poza modlitwą w Fatimie odwiedzaliśmy miejsca związane z objawieniami, także tymi, które poprzedzały objawienie Maryi – czyli objawieniami Anioła. Wyjeżdżając z Fatimy mieliśmy okazję zobaczyć niezwykłe miejsca takie jak: Lizbona – stolica Portugalii, Obidos – urokliwe miasto, a także Cabo da Roca – miejsce najdalej wysuniętego na zachód w Europie, gdzie usiłowaliśmy, niestety bezskutecznie, przez ocean dojrzeć wschodnie wybrzeże nowego świata. Ostatnie trzy dni pielgrzymki spędzaliśmy już wypoczywając w Algarve.

Czas pielgrzymowania wśród wspaniałych ludzi, był pięknym doświadczeniem, które zapisało się mocno w moim sercu. Dziękuję Bogu, że wśród miłych i sympatycznych pielgrzymów mogłem modlić się i słuchać głosu Maryi, który do dziś jest we mnie żywy. Dziękuję także wszystkim ludziom, których dane mi było poznać i przez ten czas wspólnie umacniać się wiarą. 

Na zakończenie dodam jeszcze słowa papieża wypowiedziane w Fatimie 12 maja 2017:
„przemierzymy wszystkie szlaki, będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach, obalimy wszystkie mury i pokonamy wszelkie granice, wychodząc ku wszystkim peryferiom, ukazując sprawiedliwość i pokój Boga”.

ks. Kamil Kudełko SAC

 

GALA 20-LECIA NOWOJORSKIEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II

Posted on: January 11th, 2018

Jubileuszowy bankiet nowojorskiego Koła  odbył  się  4  czerwca, w Princess Manor na Greenpoincie. Honorowym gościem  bankietu była cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II Kostarykanka, Floribeth Mora Diaz. Poznaliśmy ją w czasie pielgrzymki do Kostaryki w 2016 roku, podróżując śladami Jana Pawła II.  Wtedy właśnie zrodziła się idea zaproszenia jej na jubileusz 20-lecia nowojorskiego Koła. Zaproszenie zostało przyjęte.  

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w kościele św. Stanisława Kostki  Mszą św. koncelebrowaną, którą w intencji przyjaciół  Koła odprawił ks. bp Witold Mroziewski w  koncelebrze z księżmi z polskich parafii w Nowym Jorku. W czasie tej mszy św. nasz gość honorowy- Floribeth Mora Diaz dała świadectwo swej głębokiej wiary i ze wzruszeniem opowiedziała wiernym, zebranym w świątyni, o swojej chorobie i cudownym uzdrowieniu za wstawiennictwem Jana Pawła II. Stolica Apostolska zatwierdziła cud po długich i żmudnych badaniach jakim się poddała.  24 kwietnia 2014 roku wzięła udziała w kanonizacji Jana Pawła II, podczas której niosła do ołtarza relikwiarz z ampułką krwi Świętego.

Po zakończeniu wzruszającej Eucharystii, wierni i zaproszeni goście udali się do sali bankietowej, gdzie rozpoczęła się częsć oficjalna  jubileuszu. Zaproszonych gości powitał prezes Mieczysław Pająk. On też przedstawił historię powstania nowojorskiego Koła i jego działalność na przestrzeni 20 lat. Przypomniał, że  Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II zaingurowało swą działalność w pażdzierniku 1997 roku. Powstało z inicjatywy  Mieczysława Pająka i Ryszarda Konopki oraz Władysława Zachariasiewicza. Realizuje cele i zadania jakie postawił przed nim założyciel- Jan Paweł II. Głównym celem jest przekazanie duchowego dziedzictwa św. Jana Pawła II, który to cel jest realizowany poprez różnorodne formy działalności nowojorskiego Koła.

Inwokację wygłosił kapelan Koła ks. Józef Szpilski. Następnie głos zabrał ks. bp Witold Mroziewski, który przekazał słowa uznania dla prezesa i wszystkich przyjaciół Fundacji za rozpowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II. Prezes Mieczysław Pająk z rąk biskupa otrzymał pamiątkowy upominek- statuę Jezusa Miłosiernego. Słowa podziękowania za 20 lat pracy na rzecz nowojorskiego Koła i gratulacje  na ręce prezesa złożyli członkowie zarządu.  Na temat cudu uznanego przez Kościół katolicki mówił ks. Dariusz Blicharz. Błogosławieństwa  wszystkim zebranym udzielił ks. Grzegorz Stasiak, koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów. Gość honorowy Floribeth Mora Diaz w czsie bankietu mówiła o swoim cudownym uzdrowieniu, rodzinie, która się za nią modliła i modli do dziś oraz posłannictwie jakie ma do przekazania. Pielgrzymuje jak św. Jan Paweł II, była już w 19 krajach świata i opowiada o tym czego doświadczyła. Bóg dał jej życie, aby wszyscy mogli zobaczyć  Bożą  moc i miłosierdzie.

W czasie bankietu wspominano  księdza Piotra Żendziana, który  był członkiem Koła i  wspierał działalność Fundacji. Ks. bp Witold Mroziewski przypomniał postać ks. prałata Piotra , który działał  także w wielu innych organizacjach polskich i amerykańskich i aktywnie uczestniczył w życiu Polonii. Był on przez wiele lat prezesem Polish American Priests Association. Organizacja ta, zrzeszająca duchownych, przyznała specjalne,  pośmiertne wyróżnienie dla ks. prałata Piotra Żendziana,  które odebrała jego siostra Barbara.

Po zakończeniu części oficjalnej, każdy uczestnik bankietu mógł osobiście porozmawiać z honorowym gościem, przekazać swoje intencje modlitewne i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Były to chwile niezapomnianych wzruszeń, które na zawsze pozostaną w pamięci.

W  uroczystej Gali udział wzięli  przedstawiciele  polonijnych organizacji, instytucji,  biznesów, nauczyciele i uczniowie  Polskich Szkół Dokształcających. Licznie przybyli księża z polskich parafii. Konsulat  RP w Nowym Jorku reprezentowała Maria Kułaga, która odczytała list gratulacyjny wystosowany przez konsula generalnego Macieja Gołubiewskiego i skierowany  do prezesa- Mieczysława Pająka oraz członków nowojorskiego Koła.

Oprawę muzyczną bankietu przygotował zespół- Slavic Arts Ensemble, pod kierunkiem Mieczysława Gubernata oraz Sylwii Zawrotniak.  Uroczystość poprowadziły: Elżbieta Serdak i Zofia Twarowska.            

Bankiet był wspaniała okazją do podsumowania dotychczasowej działalności nowojorskiego Koła, które na przestrzeni 20 lat wspierło pomoc stypendialną dla młodzieży z Europy Wschodniej i rozwój Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawł II w Domu Polskim w Rzymie.  A także rozpowszechniało poprzez swą działalność nauczanie i duchowe dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Fundacji za udziała w Jubileuszowej Gali i wspieranie Fundacji Jana Pawła II.

Zofia Twarowska