Witamy / Welcome

Witamy na stronie nowojorskiego Koła Przyjaciόł Fundacji, ktόrą ustanowił Jan Paweł II dekretem z dnia 16 X 1981 roku.

Fundacja Jana Pawła II i wszystkie 44 Koła i Towarzystwa Przyjaciόł Fundacji działające w 16 krajach świata realizują cele, ktόre postawił przed nimi Ojciec Św. Przez osobiste zaangażowanie i troskę członkowie Fundacji przekazują wartości kultury chrześcijańskiej we wspόłczesnym świecie, rozpowszechniają nauczanie JPII oraz zachowują pamięć o Czcigodnym Słudze Bożym i przekazują ją następnym pokoleniom. Ich prace koordynuje Sekretariat Fundacji znajdujący się w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie.

Upamiętnienie 103. Rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II

W niedzielę, 21 maja przyjaciele Koła Fundacji Jana Pawła II uczestniczyli w mszy świętej upamiętnającej 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II założyciela i patrona Fundacji. Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie koncelebrował kapelan nowojorskiego Koła ks. Józef Szpilski wraz z ks. Stanisławem Chorągwickim. W wygłoszonej homilii ks. Józef Szpilski wspominał osobę Świętego. Powiedział między innymi: ,,Gdyby zapytać przypadkowych rodaków, kto urodził się 18 maja, z pewnością ...

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 16 Kwietnia

,,W MIŁOSIERDZIU BOGA ŚWIAT ZNAJDZIE POKÓJ”, św. Jan Paweł II W pierwszą niedzielę po Wielkanocy kościół katolicki obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało onowpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła w roku 2000 przez Jana Pawła II, w dniu kanonizacji św.siostry Faustyny Kowalskiej. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która w tym roku przypadała, 16 kwietnia,przyjaciele Fundacji Jana Pawła II udali na pielgrzymkę na Wzgórze Miłosierdzia do Verony w New Jersey. Miejsce to przy Cestmont Road ...

90. Urodziny Naszego Kapelana-Ks. Józefa Szpilskiego

W niedzielę, 12 marca, przedstawiciele Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku  uczestniczyli w wjątkowym wydarzeniu. Kapelan naszego Koła, ks Józef Szpilski obchodził 90. urodziny. Specjalna msza święta z tej okazji została odprawiona przez Jubilata w jego parafialnym kościele-św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, w której pełni posługę kapłańską 25 lat.  Koncelebransami mszy byli: ks. prowincjał Marek Sobczak ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Nowej Anglii św. Wincentego a Paulo, ...

Spotkanie Opłatkowe Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

Wspólne kolędowanie, jasełka, dzielenie się opłatkiem, życzenia, przyjacielska atmasfera-wszystkie te akcenty wprowadziły w nastrój świąt Bożego Narodzenia sympatyków i członków Fundacji Jana Pawła II, którzy zgromadzili się na dorocznym spotkaniu opłatkowym, 11 grudnia 2022 roku, w restauracji Princess Manor na Greenpoincie. Część oficjalną rozpoczął prezes nowojorskiego Koła Fundacji Jana Pawła II-Mieczysław Pająk, który powitał zebranych, wspomniał o polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem i złożył wszystkim gościom świąteczne życzenia. Kapelan Koła ks. ...